Erasmus mindenkinek: 5 millióan részesülhetnek uniós támogatásban

2011. november 24. 09:30

Az Európai Bizottság által előterjesztett új uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram, az Erasmus mindenkinek keretében akár 5 millióan – vagyis csaknem kétszer annyian, mint jelenleg – kaphatnak lehetőséget arra, hogy külföldön Erasmus-ösztöndíjjal tanuljanak, illetve képzésen vegyenek részt. Az ösztöndíjasok között közel 3 millió felsőoktatási hallgató és szakképzésben részt vevő tanuló lenne. A mesterképzésben részt vevő hallgatók igénybe vehetnék az új hitelgarancia-eszközt is, mely az Európai Beruházási Bank csoportjának közreműködésével jön létre. A hétéves Erasmus mindenkinek program, amelynek teljes költségvetése 19 milliárd EUR, 2014-ben indulna.

„Az oktatásba és képzésbe való befektetés a lehető legjobb beruházás, amelyet Európa jövőjének érdekében véghezvihetünk. Ha valaki külföldön tanul, azzal fejleszti készségeit, elősegíti személyes fejlődését és alkalmazkodóképességét, és a munkaerőpiacon is keresettebbé válik. Biztosítani kívánjuk, hogy sokkal többen részesedhessenek uniós támogatásból, és így számukra is elérhetővé váljanak e lehetőségek. Emellett az oktatás és képzés minőségét valamennyi szinten növelni kell. Ennek érdekében több befektetésre van szükség, hogy a világ legjobbjaival vehessük fel a versenyt, több munkahelyet teremtsünk, és nagyobb növekedést érhessünk el” – nyilatkozta Andrula Vasziliu oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos.

Az Erasmus mindenkinek programra irányuló bizottsági javaslat a következőket tenné lehetővé:

 • 2,2 millió felsőoktatási hallgató részesül támogatásban, hogy tanulmányai egy részét külföldön tölthesse (a jelenlegi programok keretében 1,5 millióan kapnak erre lehetőséget);
 • E szám magában foglalja a nem uniós országban tanuló hallgatókat, valamint a harmadik országokból az Unióba érkező hallgatókat is (135 000 fő);
 • 735 000, szakképzésben részt vevő hallgató töltheti tanulmányai egy részét külföldön (jelenleg ez a szám 350 000);
  1 millió tanár, oktató és ifjúságsegítő kapna ösztöndíjat arra, hogy külföldön végezzen tanítási, oktatási tevékenységet (a jelenlegi programok keretében ez a szám 600 000);
 • 700 000 fiatal mehet külföldi vállalathoz szakmai gyakorlatra (jelenleg ez a szám 600 000);
 • 330 000 nappali szakos, mesterképzésben részt vevő hallgató kap diákhitel-garanciát egy új program keretében külföldi tanulmányai finanszírozásához;
 • 540 000 fiatal végezhet önkéntes munkát külföldön vagy vehet részt ifjúsági csereprogramokban (jelenleg ez a szám 374 000);
 • 34 000 hallgató kaphat támogatást közös oklevél megszerzéséhez, ami azt jelenti, hogy legalább két külföldi felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat (jelenleg 17 600 hallható részesül ilyen jellegű támogatásban);
 • 115 000, az oktatás, képzés és/vagy ifjúsági tevékenységek területén működő intézmény/szervezet vagy egyéb testület részesül finanszírozásban, hogy több mint 20 000 stratégiai partnerséget hozzon létre, melyek célja közös kezdeményezések végrehajtása, valamint a tapasztalat és a know-how megosztásának elősegítése;
 • A foglalkoztathatóság, az innováció és a vállalkozói készségek fellendítése érdekében 4000 oktatási intézmény és vállalkozás tömörül 400 tudásfejlesztési szövetségbe, illetve ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségbe.

Előzmények
A hét programot1 felváltó Erasmus mindenkinek valamennyi jelenlegi uniós és nemzetközi oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramot összefogja. Ezáltal növeli a hatékonyságot, megkönnyíti az ösztöndíjakért és támogatásért való jelentkezést, és csökkenti ugyanazon folyamatok többszörös elvégzését, valamint a szétaprózódást.

A Bizottság javaslata alapján a pénzügyi keret a jelenlegi hétéves költségvetéshez viszonyítva mintegy 70%-kal növekedne; így a 2014–2020 közötti új programnak 19 milliárd eurót juttatnának. Ez a szám figyelembe veszi a jövőbeli inflációs becsléseket, és magában foglalja a nemzetközi együttműködésre előirányzott kiadásokat is.

Az új program az uniós hozzáadott értékre és a rendszerszintű hatásokra koncentrál, és három tevékenységtípusnak nyújt támogatást: egyéni tanulmányi lehetőségek az EU-ban és azon kívül; intézményi együttműködés oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális hatóságok, valamint nem kormányzati szervezetek között; támogatás nyújtása a tagállamoknak oktatási és képzési rendszereik korszerűsítése, valamint az innováció, a vállalkozói készségek és a foglalkoztathatóság elősegítése érdekében.

A finanszírozás kétharmadát a tudás és készségek fejlesztését célzó mobilitási támogatásokra fordítják.

Az új program ésszerűsített szerkezete és a jelentősen megnövelt beruházási összeg azt jelenti, hogy az EU jóval több lehetőséget kínál hallgatók, gyakornokok, fiatalok, oktatók, ifjúságsegítők és más személyek számára ahhoz, hogy fejlesszék készségeiket, elősegítsék személyes fejlődésüket és javítsák foglalkoztatási kilátásaikat. Az Erasmus mindenkinek emellett ösztönzi az európai integrációval kapcsolatos kutatási és oktatási tevékenységet, továbbá támogatja a tömegsportot.

2007 óta évente átlagosan 400 000-en kaptak uniós támogatást külföldi tanulmányhoz, képzéshez vagy önkéntes munkához. A Bizottság javaslata értelmében ez a szám csaknem megkétszereződne, megközelítve a 800 000-et. (2010-ben 560 000 személy részesült támogatásban a 27 tagállamban – lásd az 1. mellékletet).

A következő lépések
A javaslatot jelenleg a Tanács (27 tagállam) és az Európai Parlament vitatja meg; a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretről is ők hozzák majd meg a végső döntést.

További részletek

 Forrás: Európai Bizottság

1 Az egész életen át tartó tanulás programja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Fiatalok lendületben, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, valamint az iparosodott országokkal folytatott kétoldalú együttműködési programok

English European Commission - Education & Training Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oldal küldése emailben

Erasmus mindenkinek: 5 millióan részesülhetnek uniós támogatásban

Küldés