Az ágazati képzésfejlesztési szövetségek olyan nemzetközi projektek, amelyek vagy azonosítják, vagy a meglévő és új készségekre építenek egyes gazdasági ágazatokban, és/vagy lefordítják ezeket az igényekre válaszoló szakmai tantervekre. Centralizált pályázattípus.

Ágazati képzésfejlesztési szövetségek

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, ill. az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek. 

 

1. A pályázattípus célja

A ágazati képzésfejlesztési szövetségek célja a szakképzett munkaerő hiányának felszámolása egy adott ágazat egy vagy több foglalkozási profilja vonatkozásában. Ennek érdekében azonosítják a meglévő vagy kialakulóban lévő ága­zatspecifikus munkaerő-piaci igényeket (keresleti oldal), valamint fokozzák a szakmai alap- és továbbképzés igazodását – minden szinten – a munkaerő-piaci igényekhez (kínálati oldal).  A készségigényekre vonatkozó tényekre alapozva az ága­zati képzésfejlesztési szövetségek támogatják az országokon átívelő szakképzési tartalom kialakítását és átadását, valamint az oktatási és képzési módszereket az európai szakmai alapprofilokhoz.

A készségekkel kapcsolatos stratégiai ágazati együttműködéssel foglalkozó ágazati képzésfejlesztési szövetségek konkrét intézkedések meghatározásával és kialakításával igazítják egymáshoz a készségek keresletét és kínálatát, így támogatva az átfogó ágazatspecifikus növekedési stratégiát.

E célok a következő célkitűzésekre irányuló tevékenységek által valósíthatók meg:

A projektek a célok elérése érdekében az alábbi "LOT" megnevezésű programcsomagokra pályázhatnak (egy pályázó szervezet nem pályázhat mindkét lehetőségre egyidejűleg):

LOT1 (1. programcsomag): ágazati képzésfejlesztési szövetségek a készségek iránti igények azonosítására
Célja a készségigények és a szakképzett munkaerő hiányának azonosítása és részletes feltérképezése egy adott gazdasági ágazatban. Mindez lehetővé tenné az említett hiányok felszámolására irányuló képzés nyújtását akár szakképzési alapon, akár más oktatás és képzés részeként.

LOT2 (2. programcsomag): ágazati képzésfejlesztési szövetségek a szakképzés tervezésére és megvalósítására
Célja a szakképzett munkaerő adott gazdasági ágazatban azonosított hiányára és a készségigényekre való reagálás tanter­ vek, valamint oktatási és képzési módszerek kidolgozásával. A tanterveknek és képzési módszereknek komoly munka­ alapú tanulást kell tartalmazniuk és támogatniuk kell az országokon átívelő tanulói mobilitást.

LOT3 (3. programcsomag): ágazati képzésfejlesztési szövetségek a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés új stratégiai megközelítésének („tervének”) megvalósítására 
A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés terve egyike az új európai készségfejlesztési program tíz intézkedé­sének. Célja a készségekkel kapcsolatos információgyűjtés javítása, valamint világos stratégia és eszközök biztosítása a szakképzett munkaerő egyes gazdasági ágazatokban jelentkező hiányának kezeléséhez. A végrehajtásra kísérleti jelleg­ gel kerül sor hat ágazatban: gépjárműgyártás, védelem, tengerészeti technológia, űrkutatás, textil-, ruha-, bőr-, cipőipar és idegenforgalom.

Általános szabályként elmondható, hogy az ágazati képzésfejlesztési szövetségek célja a programországokban működő intézmények közötti együttműködés biztosítása. Partnerként (nem pályázóként) partnerországok intézményei is részt vehetnek az ágazati képzésfejlesztési szövetségben, ha részvételük jelentős hozzáadott értéket képvisel a projekt szempontjából.

 

2. A támogatható tevékenységek

Az ágazati képzésfejlesztési szövetségek olyan egymással összefüggő koherens és átfogó tevékenységcsoportokat hajtanak végre, amelyek rugalmasak és alkalmazkodnak a különböző, jelen és jövőbeli munkaerő-piaci igényekhez, például:

LOT1: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a készségek iránti igények azonosítására

A készségek és képzések iránti igények meghatározása egy adott gazdasági ágazatban: 

LOT2: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a szakképzés tervezésére és megvalósítására

 Országokon átívelő, teljes ágazatot érintő szakképzési tantervek tervezése:

Szakképzési tantervek megvalósítása:

LOT3: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés új stratégiai megközelítésének („tervének”)  megvalósítására    

Ezen ágazati képzésfejlesztési szövetségek fenntartható készségfejlesztési együttműködést hoznak létre az adott ágazat legfőbb érdekelt felei, az oktatási és képzési szolgáltatók, valamint az állami hatóságok között.

A szövetségek ágazati készségstratégia kidolgozásával támogatják a már kész ágazati növekedési stratégia célkitűzéseit. E szövetségek lefedik az 1. és a 2. programcsomag résztevékenységeit.

Különösen azalábbi tevékenységeket kell lefedniük: 

 

3. A pályázásra jogosultak köre

A programban részt vevő programországokban székhellyel rendelkező bármely intézmény pályázhat. Ez az intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő intézmény nevében.

A programban résztvevő intézmények körének részletei programcsomagonként eltérő, részleteiről tájékozódjék az útmutatóban.

  

4. A támogatás mértéke

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 28 millió EUR (1 millió EUR az 1. programcsomagra; 3 millió EUR a 2. programcsomagra és 24 millió EUR a 3. programcsomagra).

LOT1: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a készségek iránti igények azonosítására

a támogatás összege minden esetben 330.000 és 500.000 EUR között lesz. Az Ügynökség várha­tóan körülbelül 3 pályázatot fog finanszírozni.    

LOT2: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a szakképzés tervezésére és megvalósítására:

a támogatás összege minden esetben 700.000 és 1.000.000 EUR között lesz. Az Ügynökség várha­tóan körülbelül 4 pályázatot fog finanszírozni 

LOT3: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés új stratégiai megközelítésének („tervének”)  megvalósítására   

a támogatás összege minden esetben legfeljebb 4.000.000 EUR lesz. Az Ügynökség várhatóan körül­ belül 6 pályázatot fog finanszírozni. Kísérleti ágazatonként csak 1 pályázat választható ki.    

Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet     

 

5. A pályázás menete

Az Ágazati képzésfejlesztési szövetségek pályázattípus centralizált, a pályázatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 2. 12:00 (CET) 

 

6. Linkek, pályázati dokumentumok

A felhívás, a pályázati útmutató az elektronikus pályázati űrlappal együtt az Ágazati feljesztési szövetségek központi honlapján (angol) találhatók.

7. Elérhetőségek

Utolsó módosítás: 2017.02.07.