Sorsdöntő kérdések megoldásához bárki hozzájárulhat

2019.06.19.

Magazin | Önkormányzatok, Civil szervezet, EU

Még mi, a kicsik is sokat számítunk – ez a mottója a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület legutóbbi, Európa a polgárokért program keretében megvalósított nemzetközi projektjének. Az EULOCAL kezdeményezés globális jelentőségű témák kapcsán vizsgálta, hogyan járulhatnak hozzá kis közösségek, nemzetek a közös sikerekhez. A projektről dr. Mátrai Istvánt, az egyesület elnökét kérdeztük.

Miért van szükség arra, hogy a kicsik szerepéről beszéljünk?

Az Európai Unió egy roppant összetett rendszer, amelynek nagy céljai vannak. Ugyanak­kor a nagy célokhoz legtöbbször kis lépésekkel is közelebb juthatunk. Nem kell fel­tétlenül nagy és gazdag országnak lenni ahhoz, hogy cselekedni tudjunk. Hiszünk benne, hogy kisebb népek, városok, közösségek, sőt kevésbé elterjedt eszmék is érhetnek el ko­moly változásokat, ezért lett a mottónk Even Us – Little Ones Count A Lot (EULOCAL).
 

Milyen változásokra gondolnak?

Az egyik legfontosabb az euroszkepticizmus csökkentése, ezért kell arról is beszél­ni, hogy milyen előnyökkel jár az európai uniós tagság. Például ma már magától értetődik, hogy szabadon mozoghatunk az országok között, de ez nem volt mindig így, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Például a Kőszeg melletti hegyekben nem mindenhol lehetett kirándulni, mert közel volt a határ. Az olasz vendégeink rá is csodálkoztak erre, amikor nálunk jártak.

 

Hogyan lehet a nagy ügyekről érdekesen beszélni?

Konkrét eseteken keresztül, amelyek segítségével azt is megmutathatjuk, hogy a sorsdöntő kérdések megoldásához bárki hozzájárulhat. Így került be például a méh­populációk túlélésének kérdésköre a projektbe: a német partnerünk diákok bevoná­sával évek óta ezt kutatja. Mi a vízgazdálkodás témáját választottuk, mert nemrég ihatatlanná minősítették azokat a forrásokat, amelyekből Kőszegen az emberek évszázadokon át ittak. Óriási eredmény, hogy ma újra lehet inni a Hétforrás vízéből.
 

Mi a jelentősége annak, hogy a lokális kezdeményezések nemzetközi visszhan­got kapjanak?

Ami náluk nagyon fontos kérdés, arra lehet, hogy máshol kevésbé érzékenyek. Ugyan­akkor rengeteg olyan ügy van, ami csak európai nagyságrendben gondolható át. Ahhoz, hogy a nemzetek feletti összefogás létrejöjjön, látnunk kell egymás problémáit és erőfeszítéseit.

A projektben részt vett Németország, Lengyelország, Olaszország, Málta és Ma­gyarország képviseletében Kőszeg. Hogyan alakították ki az együttműködést?

Az egyesületünk zömmel ifjúsági projekteket szervez 2004 óta, sok megbízható szervezetet ismertünk meg az évek alatt. Megkerestük őket, illetve meghirdettük a projektet a Douzelage 28 testvérvárosa között. Ez egy európai uniós testvérvárosi kezdeményezés, amely kisvárosokat köt össze. Úgy szerveztük, hogy legyen képvi­selője kicsi és nagy országoknak, gazdagabb és szegényebb régióknak, régi és új EU tagoknak. Ez a sokféleség adta meg a lehetőségét annak, hogy több oldalról meg tudjuk vitatni az Unió bővülését és az euroszkepticizmus jelenségét.
 

Hogyan járták körül ezeket a témákat?

Öt eseményre került sor a projekt keretében, az öt partner vá­rosában. Igyekeztünk változatosan feldolgozni a témát, de szer­veztünk klasszikus vitákat és műhelyfoglalkozásokat is. Egyik alkalommal a kicsiség előnyeiről és hátrányairól volt szó. Ami­kor meghallgattuk egymás érvelését, születtek olyan összefüg­gések, amelyekre az egyik vagy másik ország képviselői koráb­ban nem is gondoltak. Új módszereket is kipróbáltunk, hogy tevékenyebb részvételre ösztönözzünk. Kőszegen például az euroszkepticizmussal kapcsolatos kérdésekre a résztvevők cso­portokat alkotva fejezhették ki az álláspontjukat. Nagyon tanul­ságos volt látni, hogy mekkora csoport állt arra az oldalra, akik szerint lesznek még kilépések az EU-ból, és arra, akik szerint nem; vagy akik szerint többet kap az országuk az Uniótól, mint amennyit ad a közösségnek.
 

Mi volt a kőszegi esemény programja?

A programunk középpontjában egyfelől Európa jövője, az Unió­val kapcsolatos kritikák álltak, másrészről pedig a vízgazdálkodás helyi szinten és globális szempontból is kihívást jelentő kérdései.

A rendezvényünkön felszólalt a polgármester, illetve előadást tartott dr. Schöpflin György, az Európai Parlament magyar kép­viselője. Az euroszkepticizmusról tartottunk több izgalmas mű­helyfoglalkozást, és végeztünk egy kérdőíves kutatást.

A legnagyobb szerepet a vízlábnyommal kapcsolatos témáknak szenteltük, például rövid történetekből kiindulva kerestünk megol­dásokat nagyon konkrét, hétköznapi problémákra. Az egyik kérdés az volt, hogy ha az Unió beszünteti a műanyag zacskók használa­tát, jó megoldás-e, ha helyette rengeteg tiszta vizet elhasználva mossuk ki a kukákat? Készítettünk egy figyelemfelhívó tesztet is. Mindenki megdöbbent, amikor kiderült, hogy egy csésze kávé elké­szítéséhez egy egész fürdőkádra való vizet használ az emberiség.

A program több napon át tartott, így lehetőségünk volt fel­keresni a kőszegi hegyekben található forrásokat, és útközben beszélgetni az EU előnyeiről, illetve a vizeink tisztaságának meg­óvásáról. Az esemény idején ünnepelte a város az Orsolya-napot, ahol felállítottuk az EULOCAL nemzetközi standját. A partnereink hoztak kóstolót a saját ételeikből, ami sok érdeklődőt vonzott, és alkalmat adott arra, hogy a város lakóival is beszélgessünk a té­máinkról, illetve szórólapokon további tájékoztatást adjunk.

Hány embert sikerül így megszólítaniuk?

Az eseményeken hatvanan vettek részt az első pillanattól az utol­sóig, de természetesen voltak olyanok is, például diákok, egyetemi hallgatók, akik egy-egy részébe kapcsolódtak be. Közvetett mó­don még több embert értünk el, például a vizes tematikájú rajzpá­lyázatunkat az összes kőszegi középiskolában meghirdettük, illetve az Orsolya-napon is nagy tömeg fordult meg a standunknál.

Külön öröm, hogy a projektbe sok fiatal kapcsolódott be, mert alapvetően az ő jövőjükről van szó. Az a tapasztalatom, hogy remekül működött az együttműködés a generációk között. A fiatalokat érdeklik a globális vagy európai léptékű kérdések, fo­gékonyak az ismeretekre, és néha hihetetlenül jó ötleteik vannak.
 

Mit tart az EULOCAL projekt fő eredményének?

Rengeteg új ismerettel gazdagodtunk, és ezeket a Douzelage szö­vetségnek köszönhetően mind a 28 tagállamban még több em­berrel meg tudtuk osztani. Büszkék vagyunk arra is, hogy az öko­lógiai témák konkrét lépésekre sarkallhatják a résztvevőket. Sok mindent megtudtunk például a méhek védelméről, és mostantól, ha nem muszáj, nem nyírjuk le a kertben a füvet, hogy óvjuk az élőhelyüket. Ez egészen kicsi dolognak tűnhet, de számít. Teréz anyától kölcsönzött mottóval: „Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban seké­lyebb volna a tenger.” 

FÖLDVÁRY MÓNIKA,
újságíró

 

A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület projektje bekerült abba a válogatásba, amelyben az elmúlt időszakban megvalósult, hazai koordinálású Európa a polgárokért együttműködéseket mutatjuk be. A legfrissebb disszeminációs kiadványban olyan testvérvárosi találkozók, városok hálózatai és európai emlékezet projektek mutatkoznak be, melyek Európa jövőjével, az euroszkepticizmussal, a környezetvédelemmel és a 2018-as tematikus évhez kapcsolódva az európai kulturális örökséggel foglalkoztak. A füzet kétnyelvű, a projekteket bemutató írások magyar és angol nyelven is megtalálhatóak benne.
Elektronikus formában elérhető a Tempus Közalapítvány honlapján: tka.hu » Kiadványok » Európa a polgárokért

 

  A Pályázati Pavilon 2019. tavaszi számában további cikkeket olvashat az élményalapú tanulás
módszereiről különböző oktatási szektorokban. 

Utolsó módosítás: 2019.06.26.