Mit jelentenek nekünk a tanárok?

2019.08.26.

Magazin | Köznevelés

2013-ban a Varkey Foundation azzal bízott meg egy vezető kutatási és stratégiai tanácsadó céget (Populus), hogy 21 országban gyűjtse össze a véleményeket és attitűdöket a tanári szakmával, a tanárok fizetésével, a diákok pedagógusok iránti hozzáállásával kapcsolatban, valamint arra vonatkozóan, hogy a résztvevők hogyan értékelik a saját oktatási rendszerüket. A kutatást az alapítvány Globális Tanári Státuszindexnek nevezte el, amely az első átfogó kísérlet a tanárok státuszának összehasonlítására a világ minden táján.

A Varkey Foundation egy globális jótékonysági alapítvány, amelynek célja a hátrányos helyzetű gyermekek oktatási színvonalának emelése a tanárok szakmai fejlődésének támogatásán keresztül. Sunny Varkey indiai üzletember alapította 2010-ben. Az alapítvány számos nagyszabású globális szervezettel működik együtt, többek között az UNESCO-val és az UNICEF-fel. 2013-ban útjára indították a Global Education & Skills Forum elnevezésű éves oktatási csúcstalálkozót, amelynek célja a globális oktatási szükségletek feltárása. A tanári státusz kutatása, a tanárok fejlődésének támogatása mellett 2014 óta évente osztják ki az 1 millió dolláros Globális Tanár Díjat széles körben ismert, kiemelkedő, úttörő tanároknak.

A Globális Tanári Státuszindex megállapítására vonatkozó kutatások 2013-ban azt mutatták, hogy a tanárok szinte egyetlen vizsgált országban sem részesülnek átla­gon felüli megbecsültségben. Kivétel volt Kína, ahol a tanárok társadalmi státusza – akkor, és még ma is – igen magas. Leggyengébb megítélésük Izraelben és Brazíli­ában volt. A státusz szempontjából a tanárok leggyakrabban a szociális munkások­kal estek azonos megítélés alá.

Öt év múlva a tanácsadó cég újabb felméréseket végzett, amelyek után az alapítvány elkészítette az elemzés frissített változatát. Ez a kutatás 2018-ban 35 országban zajlott. Ezúttal azt is vizsgálták, hogy a kutatásban részt vevő országok­ban a tanárok hogyan gondolkodnak saját státuszukról, hivatásukról: így az elem­zőknek lehetőségük nyílt arra is, hogy összevessék a külső megítélést a tanárok saját magukra vonatkozó percepciójával. A kutatók ezen kívül számos egyéb mód­szertani újítással is éltek a felmérés során, hogy az eredmény minél árnyaltabb elemzésre nyújtson lehetőséget.

A publikáció, amely GLOBAL TEACHER STATUS INDEX 2018 címen bárki számára elérhető a Varkey Foundation honlapján, egyértelmű párhuzamot von a tanárok státusza és a tanulói eredmények között. Bemutatja, mi a jelentősége annak, hogy az olyan rend­szeres és szervezett, nemzetközileg összehasonlítható értékelések, mint a PISA, vagy az OECD éves Oktatási körképe, globális perspektívát nyújtanak a tanulói eredményességre vonatkozóan. Vizsgálja, hogy a tanulói teljesítmény hogyan kapcsolódik a tanárok kompetenciájához és hatékonyságához a jól ismert és sokat vitatott aforizma mentén, miszerint „az oktatási rendszer minősége nem haladhatja meg tanárainak minőségét”.

A legfrissebb adatok arra utalnak, hogy van összefüggés a tanárok kiemelkedő státusza és a tanulói eredményesség között, vagyis a tanárok státusza nemcsak kívánatos adalék, hanem egyértelműen szükséges feltétel, amennyiben egy ország emelni kívánja tanulói teljesítményét.

Hogy pontosan mi a tanár szerepe a tanulói eredményesség javításában, me­lyek azok a körülmények, amelyek az egyes országokban szerepet játszanak a ta­nárok társadalmi helyzetének formálódásában, és mindezek a tényezők hogyan befolyásolják az oktatási rendszerek hatékonyságát? Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ a kiadvány.

www.varkeyfoundation.org

Az összefoglalót készítette: SZŰCS MARIANNA
Tempus Közalapítvány, Tudásmenedzsment csoport

Utolsó módosítás: 2019.09.02.