Külföldi nyelvtanulási program - az érintett köznevelési intézmények és tanulók körében végzett igényfelmérés eredményei

2019.11.05.

Hír | Köznevelés

A Tempus Közalapítvány 2019. szeptember 13. és október 10. között online kérdőív formájában igényfelmérést végzett, hogy a külföldi nyelvtanulási programban érintett tanulók részvételi igényeit, továbbá a köznevelési intézmények vonatkozó kapacitásait előzetesen felmérje.

A felmérés célja az volt, hogy előzetes adatok álljanak rendelkezésre a pályázati folyamat tervezéséhez, az utazási kapacitások megszervezéséhez, illetve a párhuzamosan folyamatban lévő célországi nyelviskolák kapacitásmérése kapcsán látható legyen, hogy a felmerülő igények és a rendelkezésre álló kapacitások arányban állnak-e. A KIR adatbázis szerint a 2019/20-as tanévben kb. 140 ezer érintett tanulóval kell számolni, akik alanyi jogosultjai a programnak.

A Tempus Közalapítvány az Oktatási Hivatal köznevelési intézményi adatbázisa alapján 738 köznevelési intézménynek küldte ki a tájékoztatást a programról, továbbá az online igényfelmérésre vonatkozó felkérést. Az igényfelmérési időszakot egy alkalommal 10 nappal meghosszabbítottuk, mert elsősorban a Szakképzési Centrumok számára nehézséget jelentett valamennyi tagintézményük esetében rövid határidővel begyűjteni és összesíteni az igényeket.

Határidőre 531 köznevelési intézmény szolgáltatott adatot, amely a lehetséges válaszadók 72%-a.

A válaszadók közül 308 intézmény csoportos és egyéni tanulói igényeket is feltüntetett.

199 intézmény csak csoportos, 15 intézmény pedig csak egyéni igényeket jelzett. Utóbbiakkal a Tempus Közalapítvány felveszi a kapcsolatot, és egyezteti, hogy az intézményből miért nem terveznek csoportos kiutazást.

1. Kiutazók száma

Csoportos 9. évfolyam 11. évfolyam Összesen
Összesen 47 591 33 637 81 228
angol 38 734 27 264 65 998
német 8 091 5 592 13 683
francia 766 781 1 547

 

Egyéni 9. évfolyam 11. évfolyam Összesen
Összesen 3 471 5 225 8 696
angol 2 680 3 878 6 558
német 667 1 027 1 694
francia 124 320 444

Az előzetes igényfelmérésen összesen 89 924 tanuló jelezte részvételi szándékát a programban. Az igényfelmérés ideje alatt a program miniszteri biztosa, Bartos Mónika képviselő asszony, Maruzsa Zoltán államtitkár úr, illetve a Tempus Közalapítvány több fórumon találkozott és konzultált az érintett intézményekkel, intézményvezetőkkel, nyelvtanárokkal, fenntartókkal, továbbá igen nagyszámú megkeresést kapott a program kapcsán. Ebből úgy tűnik, hogy mind a kedvezményezettek, mind az érintett intézmények körében további tájékoztatásra van szükség ahhoz, hogy a programban való tanulói részvételt megfelelő megalapozottsággal tervezni lehessen (egyéni vagy csoportos részvételt válasszon-e a tanuló, mit jelent a pénzügyi felelősségvállalás, milyen felelősséget ró a köznevelési intézményre a csoportos kiutazás megszervezése, stb.). Ennek megfelelően az igényfelmérésen beérkezett meglehetősen nagyszámú igény további jelentős változására lehet még számítani.

2. A kiutazók megoszlása évfolyam szerint

Kiutazási szándékot nagyobbrészt a 9. évfolyamon tanulók jelezték (51 ezer fő, az összes tervezett kiutazás kb. 57%-a), míg kb. 39 ezer fő, a kiutazást tervezők 43%-a tanul 11. évfolyamon. Ez a különbség abból is következik, hogy a nyelvi előkészítő osztályok miatt a 9. évfolyam népesebb.

3. Csoportos és egyéni kiutazások

A kiutazást tervező tanulók 90%-a, összesen 81 228 tanuló szeretne a köznevelési intézménye szervezésében, csoportos kiutazással részt venni a programban, és mindössze a tanulók kevesebb, mint 10%-a, 8696 fő utazna egyénileg. Az egyéni kiutazók 60%-a 11. osztályban tanul. Az eddigi beérkezett visszajelzések alapján a csoportos kiutazás megszervezése szempontjából a bevonható kísérő pedagógusok száma a legfontosabb kérdés.

4. Nyelvek és célországok szerinti megoszlás

Ahogyan az a nyelvtanulási szokások, a nyelvi érettségik nyelvek szerinti bontása alapján is várható volt, az angol nyelvterületen kiutazást tervező tanulók száma nagyon magas. Az összes tanuló csaknem 80%-a kíván angol, kb. 17%-a német, és 2,5%-a francia nyelvterületre kiutazni. Ebben az esetben is hangsúlyozni kell, hogy ezek csak előzetes adatok, azon tanulók, akik a célnyelvek közül többet is választhatnak, várhatóan a nyelviskolai kínálat megismerése után még módosíthatják nyelvválasztásukat.

Az egyéni kiutazást tervezők esetében a kérdőív kizárólag a tanuló évfolyamára és a választott nyelv vonatkozásában kért visszajelzést.

A nyelviskolai kínálat megismerése előtt nem javasoljuk, hogy a kiutazást tervezők erős célországi preferenciákkal rendelkezzenek (érdemes lesz az igényeket a kapacitásokhoz igazítani), ezért örömteli, hogy a legtöbb angol és német nyelvterületre kiutazást tervező (ahol több ország is választható) még nem tudja, hogy melyik országba szeretne részt venni nyelvi képzésben. Azok közül, akik választottak országot, csoportos kiutazások esetében legtöbben az Egyesült Királyságot jelölték meg (27%, kb. 21 ezer tanuló), ezt követi Málta (10%, kb. 8000 tanuló – itt mindenképpen várható, hogy a helyek hamar betelnek majd), a harmadik legnépszerűbb pedig Németország (7%, kb. 5700 tanuló).

5. Csoportos kiutazás: nyelviskolai képzés vagy partnerintézménnyel közös nyelvtanulási projekt

A köznevelési intézmények meghatározó mértékben (96%-ban) nyelviskolai képzésre kívánják kivinni a tanulókat. Elsősorban, sőt szinte kizárólag azok az intézmények tervezik partnerintézményekkel közösen megvalósítani a nyelvi képzést, akik bevált partnerintézményüket tudják bevonni a projektbe.

6. Kiutazások tervezett időpontja

A csoportos kiutazást tervezők jelentős része (38%) a tanév elején még nem tudja pontosan, hogy a kiutazását a nyári szünetben melyik hónapra tervezi. Akiknek már van előzetes tervük a kiutazás időpontjára, ők nagyobb mértékben a júliusi részvételt preferálják (36%), elsősorban az érettségi feladatok, illetve az augusztusi tanévkezdési feladatok miatt.

7. A kiutazás tervezett módja

Annak érdekében, hogy a programban a kiutazásokhoz szükséges infrastruktúra (pl. megfelelő számú légijárat, bérelt busz, stb.) álljon rendelkezésre, a csoportos kiutazást tervezők megadhatták a kérdőíven, hogy a külföldi nyelvtanuláshoz milyen utazási eszközt kívánnak igénybe venni. A válaszadók legnagyobb számban a repülőt jelölték meg, ami a távolabbi desztinációk esetében (Egyesült Királyság, Írország, Málta, Franciaország vagy Németország távolabbi helyszínei) mindenképpen a legelőnyösebb választás lehet. A MÁV már jelezte, hogy szívesen közreműködik a program megvalósításában, így célszerű lehet, hogy az 1000 km alatti, jó vasúti összeköttetésekkel rendelkező városok esetében a kiutazók minél nagyobb része vegye igénybe a kényelmes, nagy kapacitású, környezetbarát és jól kalkulálható szolgáltatást.

Utolsó módosítás: 2019.12.09.