Megjelent a Nemzetköziesítünk - Felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési jó gyakorlatai sorozat 3. kötete

2019.12.17.

Kiadvány | Felsőoktatás

A 3. kötet témája: Nemzetköziesítés itthon

A nemzetköziesítés tematikája egyenlőtlenül van jelen az európai felsőoktatásban. Nemcsak azért, mert az európai látens vagy explicit felsőoktatáspolitika támogató eszközei hol jobban, hol kevésbé intenzíven jelennek meg, és így időnként nagyobb, időnként pedig csekélyebb figyelmet generálnak, hanem amiatt is, mert a felsőoktatási intézmények missziójuk, profiljuk, méretük, elhelyezkedésük és még egy sor más jellemző miatt eltérő mértékben foglalkoznak a működés e dimenziójával.

Emellett érzékelhető a divatok hullámzása is, ami összefügg az aktuális támogatások elérhetőségével, illetve a globális térben megnyíló vagy épp bezáruló lehetőségekkel. A legtöbb európai felsőoktatási intézmény igyekszik bekapcsolódni és intenzíven részt venni az olyan csereprogramokban mint az Erasmus+ vagy a CEEPUS.

Sokan szálltak be közös vagy kettős diplomához vezető képzési programok működtetésébe. Jónéhányan igyekeznek kihasználni és előnyükre fordítani az Európán belüli és az azon kívüli globális hallgatói mobilitás révén megjelenő, fizetőképes hallgatói keresletet és a kormányzati politikák révén e téren elérhető támogatásokat. Egy időben a határokon átnyúló képzési együttműködéseken, kreditmegállapodásokon, majd a közelebbitávolabbi régiókba telepített, kihelyezett képzések indításán, kampuszok nyitásán volt a figyelem. Szintén nagy vonzerőt gyakoroltak a főként Közel-Keleten és Afrikában megnyitott kutatási és innovációs társulások, ún. HUB-ok, de ezek csak a legjobb egyetemek számára elérhetők. És ugyancsak érzékelhető szintre került a saját kampuszon, azaz otthon történő nemzetköziesítés programja.

Az alábbi kötetben arra láthattak jó példákat, hogy milyen pozitív szerepük lehet az oktatóknak a nemzetköziesítési folyamatokban, hogyan valósul meg az itt tanuló külföldi hallgatók integrációja az egyetemeken, és hogyan hat az ittlétük a szervezeti folyamatokra és az oktatásra.

Nemzetköziesítünk 3. >>

Utolsó módosítás: 2019.12.17.