Gondoljuk újra az inkluzív oktatást támogató nemzeti rendszereket!

2020.06.23.

Magazin | Köznevelés

Hogyan teremthető meg a minden egyes diák számára befogadó oktatási környezet? Hogyan lehet adaptálni a társadalmi befogadás európai jó gyakorlatait itthon? Mitől lehet sikeres egy adaptációs folyamat?

A STAIRS (Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education) című, az inkluzív oktatást támogató nemzeti rendszerek újragondolása projekt a társadalmi befogadás területén Európa-szerte fellelhető jó gyakorlatok felkutatására és adaptációjára, de leginkább magára az adaptációs folyamat kézzel foghatóvá tételére fókuszál. A Tempus Közalapítvány koordinátorként, és 6 országból további 6 intézmény partnerként dolgozik együtt a témán.

A projekt átfogó célja, hogy a jó gyakorlatokat megosztó országokban (Írország, Portugália) fellelhető, bevált módszereket szakértők segítségével összegyűjtse. Négy ország (Magyarország, Csehország, Szlovénia és Horvátország) vállalta, hogy a felkutatott jó gyakorlatokból kiindulva adaptációs tervet készít saját országára vonatkozóan. Végül a partnerség közösen szintetizálja az eredményeket, és egy ún. európai adaptációs útmutató is készül.

A projekt elsődleges célcsoportjai: szakpolitikusok, szakértők, szakszolgálatok munkatársai, hátrányos helyzetű célcsoportokkal foglalkozó szakemberek, ifjúsági szervezetek képviselői. További célcsoportok: iskolavezetők, tanár- és tanítóképzésben oktatók, civil szervezetek munkatársai, tanárok, szülők, egyetemi és főiskolai hallgatók.

Már elérhetőek a projekt első eredményei a STAIRS projekt honlapján, illetve az ESLplus tudásportálon, amely az elmélyült tanulást támogatja a korai iskolaelhagyás témakörében. Az érdeklődőket idén is várjuk a már jól ismert Alma a fán műhelysorozatunkon. Az aktuális műhelymunkákról kérjük, tájékozódjon a Tempus Közalapítvány honlapján a rendezvények menüpontban.

Csernovitz Adél
Tempus Közalapítvány, Tudásmenedzsment csoport

A cikk a Pályázati Pavilon 2020. tavaszi számában jelent meg.

Utolsó módosítás: 2020.08.05.