Online partnerkereső szeminárium az alacsony végzettségű felnőttekkel való munkáról

2020.11.26.

Rendezvény | Felnőtt tanulás

Sikeresen zárult rendezvényünk, mely a társadalmi beilleszkedéshez és a munkaerőpiaci részvételhez elengedhetetlen alapkészség fejlesztésére fókuszált.

A Tempus Közalapítvány által 2020. november 10. és 12. között került megrendezésre a felnőtt tanulási szektor partnerkereső szemináriuma, melynek témája az alacsonyan képzett felnőttek bevonása a felnőttkori tanulásba, különös tekintettel az alapkészségek, így az olvasás-írás, számolás és a többi, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkaerőpiaci részvételhez elengedhetetlen alapkészség fejlesztése volt. A három napos rendezvényen máltai, francia, cseh, spanyol, izlandi, litván, lett, holland, svéd, szerb és magyar szervezetek képviselői vettek részt aktívan.

A szeminárium szakmai programját Dr. Terenyi-Farkas Éva felnőttképzési szakértő és Várkonyi Zoltán az Európai Hálózat az Alapkészségekért (European Basic Skills Network EBSN) szakértője állította össze oly módon, hogy a 11 országból bekapcsolódó résztvevők minél átfogóbb képet kapjanak azokról az akadályokról, nehézségekről és kihívásokról, melyekkel az alacsony képzettségű felnőtteknek szembe kell nézniük. A résztvevők interaktív feladatok keretében saját maguk is megtapasztalhatták, milyen élmény például egy gyenge írás-olvasás készséggel rendelkező felnőtt számára a megküzdés egy átlagember számára egyszerű szöveg lemásolásával. Szó volt arról is, milyen felkészültségre van szüksége a felnőttkori alapkészségek fejlesztését végző tanároknak, oktatóknak, milyen speciális, a tanulók helyzetéből adódó körülményt kell szem előtt tartaniuk ahhoz, hogy megnyugtató és biztonságos közeget biztosítsanak az amúgy is alacsony önértékeléssel rendelkező célcsoport számára.
A szeminárium célja volt az is, hogy a résztvevők megismerkedjenek azokkal az európai szintű kezdeményezésekkel, illetve az ezekkel összhangban megvalósuló helyi programokkal Európa szerte, amelyek ennek a célcsoportnak kínálnak az igényeikre szabott tanulási utakat. Igy bemutatásra kerültek az Upskilling Pathways (Kompetenciafejlesztési pályák) ajánlásai és az is, hogyan működik ez a gyakorlatban. Ennek keretében megismerkedhettek a résztvevők néhány európai és magyar kezdeményezéssel is, mint például a NYITOK – Nyitott Tanulási Központok Hálózata, vagy a máltai Trade Testing System.

Fontos eleme volt a szemináriumnak az Erasmus Program új, 2021-ben induló szakaszában a felnőtt tanulás területén megnyíló lehetőségek bemutatása, valamit a résztvevők ráhangolása arra, hogy ötleteiket hogyan tudják Erasmus projektek keretében kidolgozni és megvalósítani. A partnerkereső szeminárium műfajához híven arra törekedtek a szervezők, hogy a résztvevők személyes találkozás nélkül is, minél több lehetőséget kapjanak egymás szakmai hátterének megismerésére és a közös pontok megtalálására. Mindez nem valósulhatott volna meg Csalagovits Zóra facilitálása nélkül, aki kiváló arányban tervezett frontális tudásátadást és kiscsoportos beszélgetéseket, játékokat, így a program végig élvezetes és stimuláló volt.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az esemény elérte célját, hiszen a résztvevők döntő többségben találtak hasonló profilú, érdeklődésű partnereket, akikkel a jövőben terveznek Erasmus+ pályázatot benyújtani.

A  rendezvény sikerességéről a résztvevői visszajelzések is tanúbizonyságot adnak:

“Well-organized and monitored seminar concept! Great speakers and information, comfy atmosphere and group works!”

“Best online event! Thanks, I learnt a lot.”

"Thank you so much for the seminar! It was so great having this opportunity to participate. And the online tools very very well organized, thank you for that.”

Amennyiben a későbbiekben szívesen részt venne Erasmus+ egyéni tréning programon (TCA-n), kövesse figyelemmel a honlapunkon meghirdetésre kerülő rendezvényeket.

Utolsó módosítás: 2020.11.27.