Nem Sci-fi: Hallgatói mobilitás 2023-ban

2020.12.11.

Digitalizáció | Felsőoktatás

A digitális majális című cikksorozat előző részében a várható fejlődés eszközeit mutattuk be, most vázoljunk fel egy hallgatói mobilitást 2023-ban, ahogyan az reményeink szerint megvalósul majd.

A hallgató a hazai egyetemre történő beiratkozáskor már telepítette személyes mobileszközére az intézményi hallgatói kártya applikációt. Ez amellett hogy azonosítja a hallgatót, különböző szolgáltatások (kollégium, könyvtár, IT-terem) elérését is biztosítja, valamint kedvezményekre is jogosít (bérletvásárlás, szerződött szolgáltatók).

Az intézményi koordinátor folyamatos kapcsolatban áll a szerződött partneregyetemekkel, illetve új keretszerződéseket is úgy köt, hogy minden szükséges információ azonnal rendelkezésre áll a helyszínekről, campusokról, felvehető tárgyakról, megélhetési költségekről. Az intézményen belüli mobilitási pályázat meghirdetésekor a hallgató azonnal értesítést kap mobileszközére. Az értesítés olyan okos üzenetként érkezik, amely a hallgató szakja, képzési szintje, beállított nyelvi preferenciái, korábban elvégzett tárgyai alapján már egy előre szűrt és rangsorolt pályázható fogadóintézmény- listát is megmutat, a partnerintézményben várhatóan felvehető tárgyak, illetve azok várható beszámítási lehetőségeinek felsorolásával (de természetesen lehetősége van az előre megkapott listán kívül is böngészni). A partnerek listájában az is látható, hogy az intézményből korábban oda kiutazott hallgatók mennyire voltak elégedettek a kinti oktatással, az eszközökkel, a tanárok hozzáállásával, a szálláskereséshez nyújtott segítséggel, a mindennapi élettel, a felvett tárgyak itthoni beszámításával.

A hallgató a pályázatát mobileszközén keresztül nyújtja be, természetesen digitális aláírással szignálva. Az eddig teljesített tanulmányi eredményei már rendelkezésre állnak a tanulmányi rendszeren keresztül, így csak egy rövid motivációs levelet kell megfogalmaznia a konkrét választásával kapcsolatban. Amennyiben az intézményi nyilvántartás szerint valamilyen szociális vagy egészségügyi probléma miatt kiegészítő támogatásra jogosult, a pályázatba ennek tényéről is automatikusan bekerül az információ, nem szükséges újabb igazolások után szaladgálni. Mobileszközén már a pályázat beadásakor elkészítheti a tanulmányi szerződéstervet, amelyben az itthoni várható elismertetés, tanulmányi előrehaladás is feltüntetésre kerül.

Az intézményi pozitív döntés után a hallgató értesítést kap, hogy megkezdheti online nyelvi programját is. Ebben első lépésként a rendszer felméri a kinti tanulmányok nyelvéből az aktuális szintjét, majd az eredményéből kiindulva adaptív módon fejlesztő online nyelvi kurzust ajánl fel. A kurzus az általános nyelvi készségek fejlesztésén túl részben a kinti hétköznapi helyzetek gyakorlatközpontú fejlesztésére is fókuszál, de több olyan eleme van, ami speciálisan a hallgató tanulmányi területéhez kapcsolódóan fejleszti a nyelvi készségeket. Lehetőség nyílik többszereplős online kurzusrészvételre, sőt arra is, hogy az azonos nyelvterületre utazók egymással konzultálhassanak, gyakorolhassanak.

A partneregyetem automatikus nominációs üzenetet kap a várható hallgatók adataival, tervezett kurzusaival, ezzel együtt érkezik is a visszaigazolás a fogadókészségről az itthoni koordinátornak és a hallgatónak – aki innentől hozzáfér a fogadóegyetem koordinátora és a kinti hallgatói önkormányzat által megosztott, a kiutazás tervezéséhez szükséges legfontosabb tudnivalókhoz, ismeretekhez. Pontos útmutatást kap az érkezéssel, a szállással, a kinti megélhetéssel kapcsolatban, tarthatja továbbá a kapcsolatot ugyanoda tartó társaival.

A megérkezés is egyszerű, egy rövid elektronikus regisztráció után azonnal rendelkezésre áll minden hallgatói szolgáltatás: az intézményi vezetéknélküli internet, a kerékpárkölcsönzés, a kedvezményes tömegközlekedési bérlet. A kinti rendszerek a küldő intézmény által megadott információk alapján felismerik a hallgató azonosítóját, és biztosítják a szolgáltatások használatához szükséges jogosultságokat.

Természetes, hogy a kint elvégzett tanulmányi időszak lezárásakor a vizsgák eredményei azonnal és automatikusan kerülnek a küldő intézmény koordinátorához, így a hallgatónak hazautazásakor csupán az otthoni beszámítással kapcsolatos teendőket kell elvégeznie eszközén, majd értékelnie a mobilitását, megosztani élményeit a többi érdeklődővel. A rendszer természetesen felajánlja a mobilitási alumni programhoz történő csatlakozás lehetőségét is. Az alumni felületre rendszeresen publikálnak álláshirdetést azok a cégek, akik úgy ítélik meg, hogy a külföldi mobilitást megtapasztalt hallgatókkal érdemes személyi állományukat gyarapítani.

A fenti álomszerű utazásnak már jelenleg is számos eleme rendelkezésünkre áll, és azon dolgozunk, hogy az új Erasmus+ programban a már létező komponensek és az új fejlesztések egy szerves egésszé álljanak össze. A fenti sorokat a mobilitás digitális infrastruktúráját felvázoló ábránkkal összevetve többször is elégedetten konstatálhatjuk, hogy bizonyos elemek már léteznek, működnek, sőt, olykor együttműködnek! A cél mindenképpen az, hogy a fent említett automatizmusok megkönnyítsék mind amobil hallgatók, mind a koordinátorok munkáját.

Gondoljuk kicsit tovább, hogyan haladhatunk előbbre, ha a fentiek már mind működnek?

Természetes igény, hogy ne csak a tanulmányi mobilitások, hanem a szakmai gyakorlatok, sőt a felsőoktatási munkatársak oktatási vagy képzési célú mobilitásának lebonyolítása is ilyen zökkenőmentes legyen. Ezekben az esetekben nehezebb a teljes mobilitás általánosítása, ezért egyelőre itt inkább csak egyes részfeladatok (tanulmányi/képzési szerződés, kapcsolattartás a fogadóval, beszámolás) megvalósítása lehetséges, ilyen irányba mutatnak a fejlesztések.

Felmerülhet az is, hogy ne csupán az Erasmus+ programban, hanem az Európai Felsőoktatási Térség minden mobilitási projektjében rendelkezésre álljanak a megvalósításhoz szükséges hasonló infrastrukturális, szoftveres és nem utolsó sorban jogi feltételek.
Végül, de nem utolsó sorban egy olyan fejlődési irány is körvonalazódni látszik, mely szerint nem csak a felsőoktatás, hanem minden oktatási szektor (szakképzés, ifjúság, közoktatás) mobilitásai is hasonló elvek alapján valósuljanak meg a jövőben.

Bízunk abban, hogy mihamarabb elérkezik a „digitális majális”, azaz sikerül a mobilitási programok könnyebb, hatékonyabb, kevesebb papírmunkával járó megvalósítása úgy, hogy közben az adatvédelmi szempontok sem szenvednek csorbát.

Néhány hasznos link a témával ismerkedőknek:
Erasmus Withour Paper projekt: erasmuswithoutpaper.eu
Erasmus Without Paper Competence Centre: cc.erasmuswithoutpaper.eu 
Erasmus+ Dashboard: erasmus-dashboard.eu
Erasmus Goes Digital: Renewing and managing Inter-Institutional Agreements webinárium (2020. március 5.) felvétel: webcast.ec.europa.eu

A Digitális majális 1. című cikkünk itt érhető el >>

Tóth Tibor
Tempus Közalapítvány, Felsőoktatási egység

A cikk a Pályázati Pavilon 2020. őszi számában jelent meg.

Utolsó módosítás: 2020.12.21.