Együttműködések a hazai Eurodesk hálózat tevékenységeiben

2020.12.16.

Eurodesk | Ifjúság, Felsőoktatás

Fókuszban a nemzetközi mobilitás.

Eurodesk – kezdd velünk!

Magazinunkban több alkalommal is szó esett már az Eurodesk hálózatról, melynek missziója hiteles, naprakész és megbízható információkkal ellátni a fi atalokat, olyan lehetőségeket felvillantva nekik, melyek a nemformális tanulás, a szakmai gyakorlat, a külföldi ösztöndíjak, valamint az önkéntesség kapcsán segítik őket. A hálózat, amely 36 országban, több mint 1600 partnerszervezettel működik, ezeket az információkat ifjúsági szakemberek révén, a nemzetközi mobilitás népszerűsítésének fókuszba helyezésével teszi, immár 30 éve.

A mi hálózatunk

Hazánkban jelenleg 30 partnerszervezet felkészült munkatársai segítik a fiatalokat információkkal és tanácsokkal. Ahhoz, hogy mindig hitelesek és naprakészek legyenek, rendszeresen részt vesznek az Eurodesk nemzetközi és hazai továbbképzésein. Pályázásban és projektek megvalósításában többéves tapasztalattal rendelkeznek, és nem telik el úgy egyetlen napjuk sem, hogy ne találkoznának, foglalkoznának a fiatalokkal, azaz a célcsoporttal.

Kapcsolódási pontok

A magyar Eurodesk hálózat tagjai évek óta együttműködnek egymással, elsősorban régiós, de országos szinten is. Ezeknek a közös tevékenységeknek, az együttgondolkodásnak a célja az, hogy a fiatalokat minél hatékonyabban érjék el, és tájékoztassák őket az aktuális nemzetközi mobilitási lehetőségekről. Ezt a folyamatot segíti az évek óta működő ún. hálózati projekt, amelynek középpontjában kezdetben a fiatalokat felkészítő, nemzetközi projektek megvalósítására motiváló és képessé tevő képzések álltak. Az idei évben először került sor egy másfajta, de szintén a célcsoport igényeire fókuszáló tevékenységre. Az Eurodesk 30 éves évfordulója alkalmából célként jelent meg a hálózat népszerűsítése egyéb, fi atalokkal foglalkozó szervezetek, hálózatok irányába. Ezzel párhuzamosan felmerült az igény arra is, hogy az Eurodesk partnerek más civil és önkormányzati szervezetekkel, a társszakmákban fiatalokkal foglalkozó szakemberekkel közösen gondolkodjanak, kapcsolódási pontokat keressenek, párhuzamos tevékenységeiket próbálják meg racionalizálni, osszák meg egymással tapasztalataikat, annak érdekében, hogy a fiatalok minél szélesebb körét, minél hatékonyabban, minél több információ birtokában sikerüljön elérni.

Az EURES, Euroguidance, Europass hálózatokkal való országos szintű együttműködésekre az elmúlt évek során már születtek jó gyakorlatok: ilyen volt például a Navigátor szakmai műhelynap szervezése, egymás rendezvényein való megjelenés, a nemzetközi mobilitási lehetőségek népszerűsítése különböző fesztiválokon, börzéken stb. A tavasszal kezdődő projektben kimondottan a helyi szintű együttgondolkodásra került a hangsúly. A találkozók megszervezése és azok megvalósítása sajnos a kialakult vírushelyzet miatt eleinte bizonytalannak tűnt, ám a kezdeti akadályok legyőzése után partnereink az egyeztetéseket – többnyire az online térben – sikeresen megvalósították.

Eredmények

A március és augusztus között megvalósult találkozók alkalmat teremtettek arra, hogy a résztvevők megismerkedjenek egymás tevékenységével. Egyeztették az őszre tervezett rendezvényeket, illetve megvizsgálták annak lehetőségét, hogy miként tudnak a jövőben, akár hosszú távon is együtt dolgozni: közösen programot szervezni; egymásnak elméleti és gyakorlati tudást átadni; egymás eseményein és rendezvényein megjelenni; előadásokat tartani. Mindemellett átbeszélték, hogy miként tudják a közösen felhalmozott tudást átadni, hol és hogyan érik el a fi atalokat, milyen eszközökkel és módszerekkel lehet az érdeklődésüket felkelteni a nemzetközi mobilitási programok iránt, és meggyőzni őket arról, hogy miért is hasznos ezekben a programokban aktívan részt venni. Régiónként három eseményre került sor. Az egyeztetéseken egy-egy régió Eurodesk partnerszervezetei mellett különböző szereplők vettek részt: az Europass munkatársai, a Europe Direct és az Euroguidance irodák, valamint önkormányzatok képviselői, az ESN (European Student’s Network) helyi képviselője, illetve egyéb civil szervezetek és iskolák munkatársai. A résztvevők megismerkedve egymással, megtalálták azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek révén a fi atalokat sikeresebben meg tudják szólítani, és az őszi időszakra tervezett offline és online eseményeken egymás jó gyakorlataira építve hatékonyan, közösen adják át információikat Ezekről az őszi eseményekről, illetve az októberi Time to Move kampányról bővebben az Eurodesk weboldalán, és Facebook oldalán találhatnak majd naprakész információkat. Az Eurodesk hálózat partnereinek viszszajelzései alapján régi-új együttműködések indultak el helyi szinten, és a találkozókon résztvevők bíznak benne, hogy a koronavírus miatt online formában induló kooperáció sikeresnek bizonyul a jövőben.

A cikk a Pályázati Pavilon 2020. őszi számában jelent meg. 

KURDI MÓNIKA
Tempus Közalapítvány
Kommunikációs egység

 

A hálózat, ami harminc éve érti a fiatalokat

Harminc év sok idő, különösen egy olyan fiatalokkal foglalkozó nemzetközi hálózat életében, mint az Eurodesk. Az ünneplés éve magával hozza a múltra való visszatekintést, a tapasztalatok és az emlékek, az egyéni és a közös sikerek felidézését. Az Eurodesk Magyarország Országos Koordinációja felkereste a hazai hálózat néhány partnerszervezetét, hogy az ő képviselőik segítségével ismerhessük meg, miképpen telt az elmúlt harminc év, és milyen tapasztalatokkal, tudással és nem utolsó sorban élményekkel gazdagodtak a hazai hálózat partnerei. Alább a velük készült interjúkból idézünk részleteket.


Maczó József
A közép-magyarországi régió koordinátora - Támaszpont MOPKA

„Sok apró, gyakorlatias dolgot megtanultunk. De ami talán fontosabb, hogy mi magunk is kihasználtuk a lehetőségeket, és számos tréningen vettünk részt, amelyek sokat nyújtottak mind szakmai, mind nyelvgyakorlási, mind pedig személyiségfejlődési szempontból. (…) Emellett pedig olyan módszereket és eszközöket ismertünk meg, melyeket szinte egytől egyig használni tudunk a napi munka során.”


László Miklós
A dél-dunántúli régió koordinátora - Fiatalok a részvételért Alapítvány

„Végigjártam a szervezeteket a dél-dunántúli régióban és új közösségekkel ismerkedtem meg például Tolna és Somogy megyében is. Több helyen elindultak együttműködések, és remélem, hogy a jövőben hatékonyan tudunk majd együtt dolgozni, közösen eseményeket szervezni. Eddig két Eurodesk Országos Találkozón vettem részt, amelyekről rendszerint fáradtan, de feltöltődve jöttem el. Az Európai Szolidaritási Testületen belüli önkéntesség (régi nevén EVS), vagy az Erasmus+ ifjúsági cserék, de akár a helyi közösségben megvalósított szolidaritási projektek is olyan lehetőséget jelentenek, amelyek felpezsdítik a közösségi életet.”


László Cecília
A szolnoki Europe Direct iroda munkatársa

„Nagyon sok mindent köszönhetek a hálózatnak. Emberileg és szakmailag egy fantasztikus közösség. Nem érzem egyedül magam az információátadás professzionális világában. Mindig nyújt valami újat, és van kihez fordulni, amennyiben a tevékenységeim során kérdésem merülne fel. A hálózat tagjaként első körben találkozhatok azokkal az információkkal, amelyeket a célcsoporttal meg tudok osztani.”

Szabó Enikő
A dél-alföldi régió koordinátora - Mi Egymásért Egyesület

„A fiatalok a célcsoportunk, nagyon fontos számunkra, hogy minden őket érintő információval tisztában legyünk, és sikeresen el is juttassuk hozzájuk ezeket az ismereteket. Az évek során az információk mennyisége folyamatosan nőtt, igyekeztünk ezzel lépést tartani, és folyamatosan – elsősorban személyes tanácsadás keretében – az ifjúság rendelkezésére állni. (...)Vidéki szervezetként nagyon fontos az a szakmai közösség, amelyet a hálózat képvisel, hiteles és szakmailag profi kollégákkal tudunk ezáltal együttműködni, közösen ötletelni. A legnagyobb értéke a hálózatnak mindaz a tudás, ismeret, amely az elmúlt harminc évben felhalmozódott, emellett az a lehetőség, hogy mi, szakemberek egy közösséget alkothatunk. A hálózat folyamatosan mozgásban van, jól működik, és képes újra és újra megújulni.”

Komáromi István
A szegedi Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért szervezet munkatársa

„Két dolgot emelnék ki az Eurodesk kapcsán: az inspirációt és a professzionalizmust. Utóbbinál első helyen kell megemlíteni az országos koordinációt, de igaz ez minden hálózati tagra is. Ide sorolnám a szakmai képzéseket, illetve az Eurodeskre jellemző naprakészséget, melynek köszönhetően bármikor könnyedén juthatok az ifjúsági területet érintő friss információkhoz. A hálózat képzési anyagában számos olyan elem van, ami a napi munkánkat valóban könnyebbé teszi, kiegészíti azt. (…) Ami pedig az inspirációt illeti: ha körbenézek, azt látom, hogy mindegyik szervezet képviselője fiatalos és érti a fiatalokat. Azt gondolom, ez hatalmas érték, és az egyik ereje az Eurodesknek. A hálózatunk mindig trendi, mindig tudja, mi a divat, és mi az, amivel a fiatalokat meg lehet szólítani - mindebből én személy szerint remekül tudok meríteni.”

Kispál-Podrácz Gyöngyi
A szegedi D2 Ifjúsági Központ munkatársa

„Az Eurodesk nagyon színvonalas hálózat, amely hiteles, megbízható, illetve folyamatosan tartja a lépést a változó világgal, és ez biztonságot ad. (...) Szervezetek jönnek létre, szűnnek meg, időről időre mindenki próbálkozik új dolgokkal, és az Eurodesk nekem az állandóságot jelenti a változásban. (...) A szervezet részéről olyan munkatársak kapcsolódnak be az Eurodesk munkájába, akik saját tapasztalatból, vagy felszedett tudásból hatékonyan tudják megszólítani és bevonni a fiatalokat. Úgy gondolom, hogy ez a folyamatosan képzett, állandó kapcsolatban lévő embereknek a közössége a hálózat legnagyobb értéke.”

TARI ZSOLT ATTILA
Tempus Közalapítvány
Kommunikációs egység

Utolsó módosítás: 2020.12.17.