Európai konzultáció az élethosszig tartó tanulás kereteiről

Partner hír | 2021.04.26.

Hír | Szakképzés, Felnőtt tanulás, Köznevelés, Felsőoktatás

Az Európai Bizottság nyilvános felmérésének célja az ötletgyűjtés a rövid tanfolyamok mikrotanúsítványainak közös meghatározásához. A kérdőív kitöltésére 2021. július 13-ig van lehetőség.

A mikrotanúsítványok szerepe az élethosszig tartó tanulás és fejlődés támogatásában

Európában egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy az oktatási rendszerben elérhető formálisabb keretek között megszerzett tudásunkat kiegészíthessük vagy tovább fejleszthessük olyan ismeretekkel és kompetenciákkal, amelyekkel gyorsan változó társadalmunkban és a munkaerőpiacon biztosítani tudjuk személyes, társadalmi és szakmai kiteljesedésünket.

Az európai köz- és magánszféra szereplői is felismerték a rugalmasabb, tanulóközpontú oktatási formák szükségességét, hozzájárulva ezzel a rövid tanfolyamok terjedéséhez. Ezért a részvételt igazoló képesítések szerepe is egyre fontosabbá vált.

A mikrotanúsítványok lehetővé teszik a készségek és kompetenciák célzott elsajátítását, a gyorsan változó társadalomhoz és munkaerőpiachoz igazítva, ugyanakkor nem helyettesítik a hagyományos képesítéseket.

A mikrotanúsítványokról bővebben itt olvashat: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_en

Nyilvános konzultáció a közös keretrendszer kialakításáért

A Mariya Gabriel (innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztos) és Nicolas Schmit (munkahelyekért és szociális jogokért felelős biztos) által vezetett közös kezdeményezés célja elsősorban a meglévő eszközökre építve, a rövid tanfolyamok közös keretrendszerbe foglalása, beleértve azok:

  • minőségének, átláthatóságának, a határokon átnyúló összehasonlíthatóságának biztosítása,
  • elismertségének és a hordozhatóságának meghatározása,
  • európai szabványainak kidolgozása minden odaítélő szerv számára.

A rugalmasabb és modulárisabb tanulási utak, valamint a mikrotanúsítványok nagyobb mértékű elsajátítása a társadalmi, gazdasági és pedagógiai innovációt szolgálja. Ez hozzájárul az inkluzívabb oktatási rendszerek kialakításához és a munkaerő-piaci átmenet zökkenőmentesebbé tételéhez.

Jelen konzultáció fontos véleményalkotási lehetőség a mikrotanúsítványok rendszerének kialakításában, lehetővé téve a helyi kihívásokhoz illeszkedő uniós szabályozás kialakítását.

A konzultációban 2021. július 13-ig lehet részt venni, a kérdőív minden európai állampolgár és szervezet számára nyitott.

Az átláthatóság érdekében a kitöltés regisztrációhoz kötött.

Az online kérdőív ezen az oldalon érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials/public-consultation

Kapcsolat: Klara.ENGELS-PERENYI@ec.europa.eu

Utolsó módosítás: 2021.04.27.