Felhívás sport szektort érintő pályázatértékelő szakemberek részére

2022.10.26.

Pályázat | Szakképzés

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet tapasztalt szakemberek számára pályázatok bírálatában való részvételre sport (tömegsport/szabadidősport) területen.

Milyen feladatokra keresünk szakértőket?

Felkéréskor az alábbi feladatok merülhetnek fel:

 • Pályázat értékelés: magyar vagy idegen nyelven benyújtott pályázati anyagok előre meghatározott szempontok szerinti objektív értékelése feszített menetrenddel. Ez jellemzően online értékelési felületen történő munkavégzést jelent, a pályázatok is online olvashatók. Szakismeretek mellett online elérhetőség és technikai készségek is szükségesek a feladat elvégzéséhez. Az Erasmus+ program esetében összetett angol nyelvű háttérdokumentáció megismerése is elvárás. A pályázatok értékelése előtt felkészítőn való részvétel előírás lehet!
 • Időközi / részbeszámoló értékelés: pályázók által benyújtott időközi tartalmi beszámoló szakmai értékelése. A pályázati program és a benyújtott pályázat anyagának ismerete a feladat részét képezi.
 • Záróbeszámoló értékelés: a pályázók által benyújtott záróbeszámoló szakmai értékelése, jellemzően projektek esetében.
 • Preventív monitoring: a szakmai tervek és menetrendnek alapos és átfogó átvilágítása támogatott projektek indulása előtt. A pályázati program valamint a benyújtott pályázat részletes megismerése előfeltétel. A feladat lényege a szakmai kockázatok azonosítása és egyeztetése az irodával. Részletes és írásos szakmai vélemény alkotása és elkészítése feszített menetrenddel.
 • Monitoring látogatás: személyes részvétel e feladattípus vállalása esetén kötelező. A látogatást megelőzően a pályázati program és a projekt részletes megismerése előfeltétel. Csak szakmai feladatot jelent, pénzügyi ellenőrzés, áttekintés nem része a megbízásnak.

A szakértői felkérés a feladatok valamelyikére vagy akár mindegyikére vonatkozhat.

A pályázás feltételei:

 • Legalább B2-es szintű, aktív olvasás- és íráskészséggel rendelkezik angol nyelvből (az egyes feladatokra való felkérések kapcsán előnyt jelent további EU nyelv(ek) legalább B2 szintű ismerete).
 • A jelentkező a pályázat beadásakor elfogadja a szakértőkre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.
 • A pályázó a megjelölt szakterületek tapasztalt szakértője, az alábbi "szakterületi sajátosságok" birtokában van: 
  • tapasztalattal rendelkezik a sport szektort érintő nemzetközi együttműködés keretében folytatott projekt megvalósításában vagy bírálatában, értékelésében,
  • edzői, testnevelői szakmai tapasztalattal rendelkezik, különösen a tömegsportok és szabadidősportok területén,
  • tapasztalattal rendelkezik különböző szektorok (pl. közoktatás, felnőttoktatás, munkaerőpiaci szereplők, önkormányzatok, vállalkozások, egyházak, civil szervezetek és az ifjúsági szektor) közötti együttműködésben megvalósult, sport célú vagy fiatalok sporttevékenységét célzó projektekben,
  • tapasztalattal rendelkezik a sport szektorhoz kapcsolódó bármely szakmai területen.

A pályázati űrlap és a formai követelmények ellenőrző listájának elérhetősége: szakertoi.tpf.hu

A pályázási határidő:

A pályázat benyújtása folyamatos, a pályázatok bírálata az alábbi technikai jellegű határidők után történik:

1. forduló határideje: 2022.12.01. 16.00 óráig

A pályázat benyújtása:

 A pályázati felhívás ide kattintva érhető el. 

A pályázattal kapcsolatos további szakmai és technikai információ kérhető a szakertok@tpf.hu címen.


Miért fontosak a szakértők a Tempus Közalapítvány számára?

A Tempus Közalapítvány az elmúlt évtizedben számos szakembert foglalkoztatott szakértőként az oktatás-képzés és az ifjúság területén, akik munkájukkal nagymértékben hozzájárultak a Tempus elismerten magas szakmai színvonalához. Szakértőink körét idén is tovább szeretnénk bővíteni, hiszen ahhoz, hogy ezt a színvonalat tartani tudjuk, elengedhetetlen, hogy a különböző szakterületek lehető legszélesebb körét tudjuk lefedni tapasztalt szakemberek segítségével.

Miért érdemes szakértőként tapasztalatot szerezni a Tempus Közalapítványnál?

Erre a kérdésre a velünk már évek óta együttműködő szakemberek véleménye adja meg a választ. Visszajelzéseik szerint a szakértői munka a Tempus Közalapítványnál izgalmas és új kihívások elé állítja őket. Minden pályázat egyedi, és a tervezett tevékenységek támogathatóságának megítélése mellett a szakmai tartalom elsőként való megismerése lehetőséget biztosít a legújabb trendek és irányok követésére is. Szakértőink szerteágazó szakmai támogatást és felkészítést kapnak, amely elősegíti, hogy a szubjektív értékelés mellett egy igazságos és objektív sorrend alakuljon ki a pályázatok között.

Utolsó módosítás: 2022.10.26.