Erasmus-akkreditáció: hosszú távú fejlődési lehetőség

2023.11.30.

Magazin | Szakképzés, Felnőtt tanulás, Köznevelés

Több mint 200 magyarországi akkreditált intézmény 40 millió euró támogatást, s így közel 21 ezer mobilitás megvalósítását nyerte el az Erasmus+ program újdonságának keretein belül.

Az Erasmus+ program egyik újdonsága az Erasmus-akkreditáció, amelynek első, 2020-as pályázati felhívása vezette fel a 2021–2027-es programszakaszt. A programszakasz feléhez közeledve, három pályázati fordulót követően már több mint 200 akkreditált intézmény van Magyarországon, amelyek összesen 40 millió euró támogatást, ezzel közel 21 ezer mobilitás megvalósítását nyerték el.

Az Erasmus-akkreditáció (KA120) a felnőtt tanulás, köznevelés és szakképzés területén legalább két éve működő intézményeknek, szervezeteknek nyújt pályázati lehetőséget arra, hogy hosszú távú intézményfejlesztési tervüket valósítsák meg mobilitási projektek segítségével – ehhez akkreditáltként évente, egyszerűsített módon hívhatnak le forrást. Hasonló pályázattípusként működött a szakképzési mobilitási tanúsítvány a korábbi, 2014–2020-as programszakaszban. A tanúsítványos projektek tapasztalatait felhasználva az Európai Bizottság kibővítette a pályázók körét új szektorokkal (köznevelés, felnőtt tanulás), valamint azáltal, hogy az akkreditációs pályázat benyújtását nem köti projektmegvalósítási tapasztalathoz. Így az új, Erasmus-akkreditáció pályázattípus maga is hozzájárul a programszakasz egyik horizontális prioritásához, a befogadás és sokszínűség alapelvéhez. 

Az Erasmus-akkreditáció lehet önálló vagy konzorciumvezetői típusú. Konzorciumvezetőként a pályázó intézmény nemcsak önmagára, hanem a konzorciumába bevonni kívánt intézményekre/szervezetekre is fogalmaz meg terveket. Az akkreditációs pályázat meghatározó része az Erasmus-terv, amelyben a pályázó intézmény fejlesztési célokat, ezek ütemezését, valamint mérését-értékelését határozza meg.

A fejlesztési célok megfogalmazásánál az intézményi szükségletekből érdemes kiindulni, valamint kapcsolódni kell a pályázattípus Erasmus+ Pályázati útmutatóban található leírásában olvasható európai célkitűzésekhez is. Fontos elvárás, hogy a fejlesztési célokat mobilitási tevékenységek segítségével el lehessen érni – tehát a célok alapvetően a pályázó intézmény tanáraira, diákjaira, általánosságban az oktatás-képzés szakmai fejlesztésére vonatkozzanak. A beruházás jellegű fejlesztések (például épületfelújítás), habár a tervezéskor felmerülhetnek szükségletként, nem számítanak az Erasmus-tervbe beemelhető célnak.

Az Erasmus-akkreditáció elnyerését követően a pályázó intézmény az akkreditált intézmények mobilitási projektjei (KA121) pályázattípus keretében egyszerűsített módon kérhet forrást azokra a mobilitási tevékenységekre, amelyek segítségével hosszú távon az Erasmus-tervét kívánja megvalósítani. A mobilitási tevékenységek listája szektoronként eltérő, azonban alapvetően megegyezik az adott szektor másik mobilitási pályázattípusában, a rövid futamidejű mobilitási projektekben (KA122) elérhető lehetőségekkel.
Akkreditáltként a pályázó intézmény nagyobb szabadságot, ugyanakkor több felelősséget is kap a források felhasználásánál: az elnyert támogatási összeget rugalmasan átcsoportosíthatja a tervezett tevékenységtípusok között, azonban törekednie kell arra, hogy a támogatási szerződésben megjelölt célszámokat és prioritást élvező tevékenységtípusokat minél nagyobb arányban valósítsa meg, miközben figyelembe veszi a saját Erasmus-tervében megfogalmazott célokat és a programszabályokat. 

Három pályázati fordulót követően szakképzésben 84, köznevelésben 105, felnőtt tanulásban 14 akkreditált intézmény van jelenleg Magyarországon. A szakképzésben 20 db akkreditáció konzorciumvezetőhöz tartozik, amely intézmények a forráslehívási pályázatban a konzorciumban részt vevő tagokra is igényelhetnek támogatást, így a támogatásban részesülő intézmények száma jóval nagyobb, mint az akkreditáltak száma. A három év alatt a megítélt támogatás mértéke több mint 40 millió euró, amelyből közel 21 ezer mobilitás valósulhat meg.

A Tempus Közalapítvány nemzeti irodaként különböző módon támogatja a pályázókat, többek között információs rendezvény megtartásával, amelyre várhatóan szeptemberben kerül sor. Akkreditáltként forráslehívó pályázatot várhatóan 2024 februárjában lehet benyújtani.

REGISZTRÁCIÓ VAGY AKKREDITÁCIÓ?
Bármely Erasmus+ pályázat benyújtásához először egy adminisztratív lépés, az intézményi regisztráció szükséges, amelynek eredménye az intézményi OID azonosító (Organisation ID, E betűből és 8 számjegyből áll, pl. E10012345). Az Erasmus-akkreditáció egy pályázattípus, amely lehetőséget ad arra, hogy a pályázó intézmény megvalósítsa Erasmus-tervét mobilitási projektek segítségével. Akkreditált intézményként egyszerűsített módon juthat forráshoz az akkreditált intézmények mobilitási projektjei pályázattípusban. Az akkreditáció tehát csak a mobilitási projektekre vonatkozik, a partnerségi pályázattípusokra nem.

Nagy Sinkó Zsófia
Tempus Közalapítvány | Erasmus+ Programiroda

A cikk eredetileg a Pályázati Pavilon 2023-as számában jelent meg. Hasonló tartalmakért lapozza fel online kiadványunkat vagy töltse le magazinunkat PDF-ben!

_

 

Utolsó módosítás: 2024.02.07.