A nívódíjas projekteket modellként és mintaként mutatjuk be - Ismerje meg a 2024-es nyerteseket!

2024.05.30.

Hír | Ifjúság, EU, Szakképzés, Felnőtt tanulás, Nonprofit szervezet, Köznevelés, Felsőoktatás

A legkiemelkedőbb színvonalon megvalósított pályázatokat idén is Nívódíjjal ismerte el a program hazai koordinálását végző Tempus Közalapítvány.

A hagyományokhoz híven, idén is megrendezésre került „Az Erasmus+ ajtókat nyit” című konferencia és díjátadó, a Tempus Közalapítvány szervezésében. A rendezvény célja, hogy az egybegyűltek a pályázókkal közösen ünnepelhessék az Erasmus+ programnak köszönhető sikereket.

„A nívódíjas projekteket modellként és mintaként mutatjuk be a konferencián. Ezen innovatív, kockáztató és kísérletező hozzáállást szeretném kiemelni, amelyek az egész társadalom számára példaként szolgál. Köszönjük a projektmegvalósítók fáradhatatlan munkáját és szüntelen tudásvágyát.” – kezdte meg az átadót Dr. Czibere Károly, a Tempus Közalapítvány kuratóriumának elnöke.

A díjakat meghívott vendégek, Dr. Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár, Zupkó Gábor az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete vezetője, a Közalapítvány részéről pedig annak kuratórium elnöke adta át a nyolc projektmegvalósítónak.

Egy átfogó Erasmus projektet megvalósítani már önmagában is aktív társadalmi részvételnek számít

A nyertes projektek céljaik szerint is igen változatosak voltak: volt, ahol a szegénység és kirekesztés elleni küzdelem, az egészséges és aktív öregedés,  vagy a médiajártasság került a középpontba. De volt olyan projekt is, amely innovatív oktatási anyagok kidolgozásával, digitális kompetenciák fejlesztésével, vagy a kis- és középvállalkozások innovációjával foglalkozott.

Az aktív társadalmi részvételt, illetve az innovációt támogató nívódíjas projektek nemcsak magas szakmai minőségükkel emelkedtek ki a többi projekt közül, hanem azzal is, hogy egytől egyig aktuális kihívásokra, problémákra nyújtanak választ.

Ismerje meg a 2024-es díjazottakat:

Budapest II. Kerületi Pitypang Utcai Általános Iskola

Szállni, mint a pitypang virága! Megismerni az EU értékeit, meglátni kulturális-társadalmi hasonlóságait, megérteni a különbségeit, és hazatérve az élményekről mesélni mindenkinek, inspirálva őket!

A budapesti általános iskola projektje a diákok és a pedagógusok számára is biztosított tapasztalatszerzési és fejlődési lehetőséget. A csoportos mobilitási tevékenységekkel és szakmai látogatásokkal új kulturális és pedagógiai lehetőségeket aknáztak ki nemzetközi környezetben, a diákok számára kiemelkedő tanulási lehetőségeket, a pedagógusok számára pedig szakmai és önismereti előrelépést biztosítottak. A megvalósítással a konkrét cél egy összetartóbb tanári és tanulói közösség létrehozása, a digitális kompetenciák -, valamint mindkét célcsoport esetében az idegennyelv-tudás fejlesztése volt.


Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola

FOOD-TOUR: a transzverzális készségek tükrében

A Miskolci SZC iskolája már több sikeres nemzetközi együttműködést valósított meg. A mostani, Nívódíjas projektjük célja a komplex rendezvények lebonyolításához szükséges modern módszerek, technológiák és jógyakorlatok megismerése volt az ebben élen járó partnerektől, valamint a résztvevők (tanárok és diákok) szakmai tudásának, nyelvi-, interkulturális-, digitális-, valamint transzverzális készségeinek fejlesztése, a fenntarthatóságot szem előtt tartva.


Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Látni és láttatni: nemzetközi tapasztalatok a közösségépítés, ügyfél bevonás és részvétel terén

A szociális központ a főváros legjelentősebb hajléktalanellátó szervezete. Több mint 18 éves tapasztalattal rendelkezik mobilitási pályázatok terén, folyamatosan figyelik a nemzetközi trendeket és nagy hangsúlyt fektetnek munkatársaik szakmai ismereteinek bővítésére. Projektjük fő célja olyan szervezetek munkájának közvetlen megismerése volt, melyek által új ötleteket, adaptálható módszereket ismerhetnek meg. A hazahozott jógyakorlatok elősegíthetik a szegénység, a kirekesztés és a hajléktalanság elleni küzdelmet,


Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

PRESTO: Practices and Resources for Equipping Schools to Teach Music Online

Az egyetem más felsőoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és egy gazdasági szervezet partnerségben valósította meg projektjét. Céljuk egy olyan ellenőrzött, rendszerezett és sokoldalú oktatási segédanyag előállítása volt, amely segíti az iskolai zenetanárok és kórusvezetők tantermi munkáját, de online felhasználásra is alkalmas. Ezen keresztül szintén fontos célkitűzés volt a zeneoktatás rugalmasságának és rezilienciájának növelése az olyan rendkívüli helyzetek esetében is, mint amilyet a világjárvány teremtett.


TREBAG Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft.

Educational package for SMEs to increase their innovation capabilities and productivity (EPIC)

Az innováció a kis- és középvállalkozások számára rendkívül fontos, hiszen növeli a termelékenységet és az értékesítést, biztosítja a rugalmasságukat, ezáltal jobban képesek alkalmazkodni a kihívást jelentő piaci körülményekhez. Az EPIC projektet egy héttagú konzorcium valósította meg, különböző szektorokat és szakterületeket képviselve. A konzorcium a projekt során egy komplex oktatási csomagot fejlesztett ki, amely segíti a kkv-kat az innovációs képességeik és termelékenységük növelésében. Az oktatási csomag a közép/felső/innovációs vezetőknek, valamint az innovációs projektekben vagy folyamatokban részt vevő alkalmazottaknak készült a munkatársak hatékonyságának javítása érdekében.


Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Interdisciplinary training on EU security, resilience and sustainability (EUSecure) 

Az EUSecure projektet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem görög, portugál, olasz és román partnereivel közösen valósította meg. Hogyan készülhetünk fel a jövőbeni biztonsági kihívásokra az EU-ban? Hogyan zajlik egy tárgyalás az Európai Parlamentben? Ilyen izgalmas kérdésekre kereste a választ a projekt, melyben a hagyományos és az online tanulást kombinálták, valamint szimulációs gyakorlattal tették még élményszerűbbé. 


Semmelweis Egyetem

Nemzetközi kreditmobilitási projekt

A biomedikális oktatás/kutatás területén megvalósított projektet három partnerországgal valósította meg a Semmelweis Egyetem. Az egyetem számára fontos a nemzetközi eredmények alapos megismerése, a hallgatók és a munkatársak nemzetközi tudományos munkába történő becsatlakozása. Kiemelkedő szerepet kap a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység is, a kutatások fókuszában a korai diagnosztika és terápia, a betegségek megelőzése, az egészség megtartása, valamint az egészséges és aktív öregedés áll.


21 Nap - Fiatalok a Tudatosabb Életért Egyesület

Who Do You Follow? 

Az ifjúsági csereprogram témája a digitalizáció hatása a fiatalokra, a Web 2.0-val megjelenő legújabb folyamatokban és trendekben lévő lehetőségek kiaknázása és a velük járó veszélyek megértése volt. A projekt során nemformális oktatási módszereket (csoportmunka, beszélgetés/vita, szimuláció, prezentáció, szerepjáték, naplóírás, reflexiók) alkalmaztak a résztvevők kritikai gondolkodásának, médiajártasságának és közösségi média műveltségi készségeinek fejlesztésére. A tevékenységek által a résztvevők egészségesebb kapcsolatot alakítottak ki a közösségi médiával, valamint jártassá váltak az online világban.

További információ az Erasmus+ program által kínált pályázati lehetőségekről az erasmusplusz.hu honlapon található.

 

Utolsó módosítás: 2024.05.30.