Hosszú távú TCA együttműködés az Erasmus+ Akkreditáció fejlesztéséért

2024.06.14.

Oktatás és képzés az EU-ban | Szakképzés, Felnőtt tanulás, Köznevelés

A SALTO Oktatás-képzés TCA Forrásközpont (Tempus Közalapítvány) nemzetközi támogatást nyújtott az Erasmus+ Akkreditáció megszerzéséhez és minőségi lebonyolításához.

A 2021-től pályázható  Erasmus+ akkreditáció egy minőségi tanúsítvány azoknak az oktatási és képzési intézményeknek, amelyek részt kívánnak venni az Erasmus+ programban. Az akkreditáció elnyerése lehetővé teszi az köznevelésben, szakképzésben és felnőttképzésben részt vevő szervezeteknek, hogy folyamatosan tudjanak projekteket megvalósítani  a minimum két évre szóló Erasmus-tervben meghatározott céljaik elérése érdekében, az egyszerűsített finanszírozási lehetőségnek köszönhetően.  A szervezeteknek be kell mutatniuk, hogy Erasmus+-tevékenységeik hogyan illeszkednek a nemzetközivé válást és a minőségfejlesztést célzó tágabb stratégiájukhoz.  

Hosszú távú együttműködés logója LTA betűkkelAz Erasmus+ akkreditáció 2021-es indulása adta az aktualitását az Erasmus+ nemzeti irodák hosszú távú együttműködésének (Long-Term Activity)  indulásához akkreditáció témában 2021-ben  a SALTO Oktatás-képzés TCA Forrásközpont koordinálásával. A 2024-ig tartó projekt  hároméves futamideje alatt 13 képzési együttműködési tevékenység (Training and Cooperation Activity - TCA) valósult megy 8 nemzeti iroda szervezésében, melyben  28 ország 699 résztvevője vett részt. A résztvevők a felnőttképzési, szakképzési és köznevelési szektorokból jöttek, számos esetben egy résztvevő több szektorban is érintett volt.
Az események akkreditációt elnyert  vagy akkreditációra pályázó intézményeket, konzorciumokat és akkreditációt bíráló szakértőket céloztak meg. 

A szakértők számára szervezett workshopok célja az volt, hogy megbeszéljék tapasztalataikat és dilemmáikat az Erasmus+ akkreditációs pályázatok elbírálásával kapcsolatban, illetve hogy lehetőséget teremtsen a számukra, hogy megosszák észrevételeiket a program felépítésével, az értékelési stratégiákkal kapcsolatban.  A megbeszélések számos további kérdést vetettek fel, mégis értékes javaslatgyűjtemény született, amely az Erasmus+ akkreditációs felhívás finomítását szolgálhatja. 

Az LTA eredményeképpen a szakértők és az irodák munkatársai jelentős számú észrevételt tettek az Erasmus+ akkreditációs felhívás és pályázati űrlap finomításával kapcsolatban, valamint az értékelési irányelvek és a program menedzsment folyamatát illetően. Ezek a javaslatok az együttműködő nemzeti irodák közreműködésével beépítésre kerülhetnek a Program működtetésének gyakorlatába. 

A javaslatok a SALTO Oktatás-képzés TCA  Forrásközpont honlapján olvashatóak, melynek rövid magyar nyelvű kivonatát cikkünkben is közöljük.

Útmutatás

A pályázóknak részletes útmutatást kell kapniuk a következőkről:

 • Az Erasmus+-terv gondolkodásmódja és fontossága (a hosszú távú tervezés, a pályázati prioritások és a szervezeti háttér közötti relevancia)
 • SMART és mérhető célok, tanulási eredmények és SMART indikátorok megfogalmazása a szükségletek, célok, eredmények és tevékenységek közötti különbségekre és koherenciára vonatkozóan is.
 • A minőségi szabványok és a négy szakpolitikai prioritás végrehajtása Erasmus+ Quality Standards – Mobility Projects (VET,  Adults, School) 
 • A jövőbeni jelentéstételi kötelezettségek

Javaslatok

Javaslatok a jelentkezési lap javítására:

 • Jó előre közzé kell tenni, hogy a résztvevők ennek megfelelően alakítsák ki stratégiájukat, célkitűzéseiket és tevékenységeiket.
 • Nemzeti nyelven kell elindítani, ami segít a résztvevőknek elkerülni a félreértéseket angolul.
 • A pályázati űrlapot és az értékelési táblázatot jobban össze kell hangolni, hogy ne kérjenek olyan adatokat, amelyek nem értékelhetők az értékelési szempontok mentén.

Salto TCA előadás diáján tollat tartó kezek papírra írnak

Részletek

Néhány témakört a pályázóknak érdemes részletesebben kidolgozniuk, vagy hiányzó témakörök esetén a jelentkezési lapon feltüntetniük:

 • Az Erasmus+-terv célkitűzéseinek relevanciája a hosszú távú intézményi stratégia szempontjából (ajánlott néhány irányelvvel és kérdéssel kiegészíteni az Erasmus+-terv részt, mert a „Mi a célod?” kérdés meglehetősen homályos lehet a pályázók számára)
 • A szervezetre, annak tagjaira és a tágabb környezetre gyakorolt hatások
 • A tervezett mobilitási tevékenységek típusának és lebonyolításának pontos meghatározása (A Célok rovatban lehetne egy „jelölőnégyzet”, amellyel a pályázók könnyen meghatározhatják, hogy milyen tevékenységtípusokat terveznek az adott cél eléréséhez)
 • A minőségi szabványok megvalósításának pontos tervei és intézkedései
 • A tanulási eredmények tervezett validálása
 • Konzorcium esetén: elegendő információ a tagszervezetekről (annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy földrajzi, tematikus vagy más típusú konzorciumról van szó, valamint a tagok közötti kommunikációs módok felmérésére)

Párbeszéd

A résztvevők párbeszédet javasolnak a szakértők, az NA munkatársai és az Európai Bizottság között a következő kérdésekben:

 • Az Erasmus+ minőségi szabványok és szakpolitikai prioritások végrehajtása. 
 • Javasoljuk továbbá, hogy egyszerre csak egy vagy két szakpolitikai prioritást célozzanak meg, mert nem várható el, hogy a pályázatok mindegyik prioritáshoz hozzájáruljanak. 
 • Több finanszírozást kell biztosítani a vegyes mobilitás számára, hogy vonzóbb legyen a szervezetek számára.
 • Az Erasmus+-terv célkitűzéseinek értékelése. Melyek a jól meghatározott Erasmus+-terv célkitűzések jellemzői? A szakértőket és az NA munkatársait részletesebb információval kell ellátni a célkitűzések minőségének értékelésével kapcsolatban. 
 • Akkreditált projektek nyomon követése. Mely lépések alkotják a felügyeleti folyamatot? Van-e tér a korrekciókhoz? Milyen formájú bejelentési kötelezettséget várnak el a kedvezményezettektől? Ez elengedhetetlen szempont lenne az értékelők számára a kevésbé sikeres pályázatok pontozása során.
 • Mellékletek értékelése. A mellékletek számát és típusát szabványosítani kell, és rövid leírást is tartalmazniuk kell. Érdemes lenne bővíteni a jelentkezési lapon szereplő kérdések körét, és korlátozni a mellékletek használatát.

Az Erasmus+ Akkreditációról további tartalmakat itt talál:

Utolsó módosítás: 2024.06.21.