Mitől válhat nemzetközivé a hazai felsőoktatás?

2015.01.15.

Nemzetköziesítés | Felsőoktatás

A dinamikusan változó gazdasági és társadalmi környezet világszerte új kihívások elé állítja a felsőoktatási intézményeket. A cél: meghatározó szereplővé válni a globális felsőoktatási térben. Ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani a nemzetközi trendekkel, a magyar egyetemeknek és főiskoláknak is tudatosan foglalkozniuk kell a nemzetköziesítés kérdésével. Ebben a folyamatban számos tevékenységgel támogatja az intézményeket a Tempus Közalapítvány.

A közalapítvány célja, hogy a hazai felsőoktatás az európai és Európán kívüli oktatási színtéren is láthatóvá, vonzóvá és versenyképessé váljon. Ennek érdekében az elmúlt két és fél évben a Campus Hungary program országos projektjének keretében szakértői műhelyeket, nemzetközi workshopokat és szakmai képzéseket szerveztek; nemzetköziesítési tanúsítási eljárásokat végeztek; adatbázisokat, tanulmányokat és kutatásokat készítettek; valamint segítették a felsőoktatási intézmények nemzetközi hálózatépítését – többek között nemzetközi kiállításokon, vásárokon, konferenciákon való részvétellel.

A Tempus Közalapítvány szerdán tartotta A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése című szakmai konferenciáját, ahol a Campus Hungary program keretében megvalósult tevékenységek eredményeinek ismertetésére vállalkoztak, melyek a felsőoktatási intézmények humánerőforrás fejlesztésének támogatását, valamint nemzetközi versenyképességük elősegítését célozták.

A rendezvényen Tordai Péter, a Tempus Közalapítvány igazgatója elmondta: a rendszerváltás óta folyamatosan elérhetőek olyan közösségi programok, amelyek a felsőoktatás nemzetköziesítését célozzák, de a Campus Hungary program biztosított először jelentős forrást országos szinten kifejezetten ennek a célnak a megvalósítására.

Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár hozzátette: „A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése csak közös erőfeszítéssel, a szakpolitikai célok és az intézményi munka összehangolásával lehet eredményes. Ehhez a folyamathoz a felsőoktatási intézmények és munkatársak szinte minden szinten hozzájárulhatnak, akár kicsinek tűnő, de valójában nagy jelentőségű lépések megtételével is.”

Ilyen jó gyakorlatokat ismertek el az idén először átadott Felsőoktatás nemzetközi fejlesztéséért díjakkal, amelyekkel a hazai felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársainak tevékenységét ismerték el a nemzetközi felsőoktatási marketing, a nemzetközi honlapfejlesztés, valamint az interkulturális érzékenyítés területén.
A díjjal a Tempus Közalapítvány a Campus Hungary projekt keretében megvalósult képzések résztvevőit ösztönözte arra, hogy hasznosítsák a megszerzett ismereteket, ötleteket, javaslatokat az intézményük számára. A nyertesek által megvalósított jó példák így szélesebb körben is megismerhetővé és – más intézmények vezetői, oktatói, hallgatótoborzásban és szolgáltatásban érintett munkatársai számára – alkalmazhatóvá válnak, valamint hozzájárulnak a magyar felsőoktatás szolgáltatásfejlesztéséhez, nemzetközi versenyképességének javításához.
A díjakat Dr. Palkovics László, felsőoktatásért felelős államtitkár és Dr. Nemeslaki András, a Tempus Közalapítvány kuratóriumának elnöke adta át.

A díjazottak listája

Fotó: Polónyi István

Képgaléria a díjazottakról

A konferencia keretében bemutatkoztak azok a felsőoktatási intézmények is, amelyek részt vettek a közalapítvány nemzetköziesedési tanúsítási folyamatának első fázisában. Az eljárás célja, hogy olyan eszközt adjon az intézményvezetők kezébe, ami alapján el tudják helyezni a saját egyetemüket vagy főiskolájukat a nemzetközi színtéren. Hiszen az intézmény akkor tudja sikeresen magára vonni a nemzetközi figyelmet, ha az önképe hiteles, minőségi tanulási-tanítási és K+F környezetet tud teremteni, és ezt magabiztosan be is tudja mutatni.

A rendezvényen elhangzott előadások

Fontos kiemelni, hogy az intézmények nemzetközi aktivitása kapcsán nem csupán a különböző mobilitási programok révén bejövő és kimenő hallgatók számát kell tekinteni, hanem annak is szerepe van, hogy milyen szolgáltatásokat biztosítanak számukra: pl. milyen idegen nyelvi kurzusok érhetőek el az egyetemen, az oktatók milyen nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, a hallgatókkal foglalkozó irodákban dolgozó munkatársaknak milyen az idegen nyelvi ismerete. Ezek mind befolyásolják, hogy egy egyetem vagy főiskola magas színvonalat képvisel-e a nemzetközi piacon.

Hogy segítsék az intézmények felkészülését a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásra, a Tempus Közalapítvány módszertani kézikönyvet adott ki a felsőoktatási intézmények nemzetközi vezetői és koordinátorai számára. A most bemutatott kiadvány a nemzetköziesítés kérdését az intézmények nézőpontjából vizsgálja, és gyakorlati tanácsokkal, valamint részletes iránymutatással kíván segíteni minden olyan felsőoktatási szakembernek, aki formális feladatkörénél vagy személyes ambícióinál fogva cselekedni kíván intézménye nemzetköziesedése érdekében.

A Tempus Közalapítvány fennállása óta folyamatosan elkötelezett a felsőoktatás nemzetköziesítése mellett: az általa kezelt programok (Erasmus+, CEEPUS, EGT Ösztöndíjalap), valamint a részvételével zajló projektek (Campus Hungary, Bologna Tanácsadó Hálózat, ECCE Mundus, Asemundus) középpontjában is ez a törekvés áll. A 2012 júniusában indult Campus Hungary programot a közalapítvány a Balassi Bálint Intézettel közösen valósítja meg.

A Tempus Közalapítvány által a Campus Hungary program országos projektjének keretében megvalósított tevékenységeket az alábbi Prezi mutatja be.

Utolsó módosítás: 2015.01.29.