Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2015

2016.04.20.

Nemzetköziesítés | Felsőoktatás

Április 19-én ünnepélyes keretek között vehette át a tizenegy nyertes kezdeményezés a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjat.

Immár második alkalommal díjazta a Tempus Közalapítvány azokat a felsőoktatási munkatársakat és csoportokat, akik tevékenységeikkel jelentősen hozzájárulnak a globális oktatási térben való versenyképesség növeléséhez. A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj célja a nemzetköziesítés terén elért eredmények elismerése, a kifejlesztett jó gyakorlatok megismertetése és új projektek indításának ösztönzése. A díjakat 2016. április 19-én a Nemzetköziesítés a felsőoktatásban című szakmai konferencián adta át Dr. Prőhle Gergely, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és Dr. Nemeslaki András, a Tempus Közalapítvány kuratóriumának elnöke.

A díj három kategóriára terjed ki, a díjazottak 50 000 – 150 000 forintig terjedő pénzjutalomban is részesültek.

I. Kategória: Az intézmény nemzetközi láthatóságának, versenyképességének, illetve vonzerejének növelése

Első helyezett: Dr. Pozsgai Gyöngyi, Sümegi Katalin, Sándorfi Eszter, Pécsi TudományegyetemÁtfogó nemzetközi beiskolázási tevékenység megvalósítása a Pécsi Tudományegyetemen
Az egyetem munkatársai marketing-stratégiai szemléletmód jegyében, komplex nemzetközi beiskolázási tevékenységet dolgoztak ki, mely mind az oktatói, mind az adminisztratív munkakörökre kiterjed. A koncepció lényege és újdonsága, hogy a teljes külföldi hallgatói életútra kidolgozott kommunikáció, nyomonkövetés és elégedettségmérés történik, biztosítva a szolgáltatások magas színvonalát és tekintetbe véve a célcsoport sajátosságait és igényeit.

Második helyezett: Szőke Krisztina, Dr. Kádár Judit, Eszterházy Károly FőiskolaEszterházy Goes Global: Eszterházy Nagykövetek
A főiskolán tanuló diákokat ún. nagykövetként vonják be a nemzetközi kapcsolatépítésbe és hallgatótoborzásba. Ezzel segíthető a nemzetközi láthatóság növelése, a bejövő mobilitások ösztönzése, és a hallgatókra alapozva pedig távoli piacok elérése, a kapcsolatteremtés elősegítése is.

II. Kategória: Az intézmény (potenciális) hallgatóknak, dolgozóknak és partnereknek nyújtott szolgáltatásainak fejlesztése

Első helyezett: összevont első díj Dr. Pozsgai Gyöngyi, Sümegi Katalin, Árvai Péter, Sándorfi Eszter, Czéh Gábor, Pécsi TudományegyetemKomplex képzési program, Erasmus Buddy Network Programme és Integration Camp
A Pécsi Tudományegyetem Külügyi Igazgatósága három pályázatot nyújtott be, amelynek komponensei egymást kiegészítik és erősítik. A nemzetközi beiskolázási tevékenység hatékonyságának növelése érdekében komplex képzési programot valósítottak meg; emellett beiskolázási honlapot hoztak létre a külföldi hallgatók alapos tájékoztatása céljából; illetve három szervezet együttműködésével teljes támogatási rendszert alakítottak ki a külföldi hallgatók minél zökkenőmentesebb beilleszkedéséért.

Második helyezett: European Voluntary Service featured PTE Támogató Szolgálat - Magdali Csaba, Pécsi Tudományegyetem
A kezdeményezés egyedisége, hogy önkéntes külföldi hallgatókat vonnak be a sajátos képzési igényű tanulók támogatásába, segítésébe – nem szokványos tevékenységek által, és biztosítják az interkulturális tapasztaltszerzést és a nyelvgyakorlást.

Harmadik helyezett: Dr. Nagy Rita, Dr. Pál Ágnes, Dr. Zsák Helga, Budapesti Gazdasági Egyetem - Szaknyelv határok nélkül - Nemzetköziesítési törekvések a szaknyelvoktatás mindennapi gyakorlatában
A projekt figyelembe veszi a szakon tanuló, valamint a külföldi hallgatók, illetve a programokon részt vevő oktatók igényeit, és számos új elemet tartalmaz, mint pl. a külföldi és magyar hallgatók közötti virtuális kommunikációs lehetőségek biztosítása.

III. Kategória: Nemzetközi együttműködések jó gyakorlatai

Első helyezett: Pongrácz Márta, Edutus Főiskola – Alternatív partnerépítési gyakorlatok - szélesebb kitekintés a világra - befogadóbb ifjúság
A projekt két évtizede működő és fejlődő gyakorlatot ír le, melynek módszertanát külföldi partner intézmények a gyakorlatban is átvették és alkalmazzák. A nemzetközi hét a nemzetközi stratégia fontos eleme, nagyban befolyásolja például az egyetem Erasmus mobilitási pályázatban elért eredményeit.

Második helyezett: Dr. Pusztai-Varga Ildikó, Dr. Prónay Szabolcs, Szegedi Tudományegyetem – Sharing Future - Open Ideas - International Week
A pályázat legfőbb erénye a mintaszerű végrehajtás és a program komplexitása. A kar egészének – adminisztratív dolgozóktól a hallgatókig – teljes bevonása, a kísérőprogramok igényessége olyan légkört teremt, mely mind a külföldi partnereket, mint a helyieket kellően ráhangolja a kapcsolatépítésre.

Harmadik helyezett: Várhalmi Zsuzsa, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Istenes Zoltán Eötvös Lóránd Tudományegyetem – Nemzetközi egyetemi együttműködés az európai digitális innováció fejlesztéséért
A többéves szoros együttműködés során a jó gyakorlatok megosztása nem csak a közös képzési programok, de az egyes intézmények képzési és szolgáltatási struktúrájának fejlesztéséhez is hozzájárul. A program során nagy hangsúlyt helyeztek a közös mester- és doktori képzésekből az ipar világába kikerülő alumni hallgatók bevonására is.

Különdíj: Falvai Györgyi, Fülöp József, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – Animáció határok nélkül
A projektben újszerű, gyakorlati és piacorientált ismereteket közvetítő tanulmányi programot valósítottak meg frissen végzett animációs szakemberek számára. A résztvevők értékes és egyedi nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodhatnak, szakmai presztízsük és nemzetközi ismertségük növekedhet.

 

A projektekről szóló prezentációk megtekintéséhez kérjük kattintson ide.

 

Képgaléria

 

Utolsó módosítás: 2016.05.03.