EU Angol - Középfok / Felsőfok

8 tanórás képzés angol középfokú, illetve és felsőfokú nyelvtudással rendelkezők számára

Képzéseinkre kizárólag csoportosan (min. 12 fő), egyedi árajánlatkérés alapján lehet jelentkezni. Árajánlatot az alábbi e-mail címen kérhet a tervezett téma, alkalmas időszak/időpont, csoportlétszám, illetve a megrendelő szervezet nevének és székhelyének megadásával: kepzes{kukac}tpf.hu.

A minősített képzési programmal rendelkező, egynapos EU-angol szaknyelvi képzés felkészíti az uniós területen dolgozó szakembereket a hatékony írásbeli és szóbeli kommunikációra szaknyelvi készségeik fejlesztése által. A képzés célja, hogy a résztvevők mélyebb betekintést nyerjenek az EU működésébe, és megismerkedjenek professzionális szakpolitika-alkotási helyzetekkel, a tréninggyakorlatok keretében pedig valós brüsszeli tárgyalási szituációkat próbáljanak ki.

A képzés az EU English – Using English in EU Contexts c. kurzuskönyvre és az előzetes igényfelmérés alapján a résztvevők speciális igényeire épülő, gyakorlatorientált képzés.

Mivel az uniós szakmai ismeretek gyakran magyar nyelven is kihívást jelentenek, ezért a közvetítés az idegen nyelv és a szakmai tartalom szempontjából is nehézséget okozhat. A továbbképzés ezért az európai uniós tartalmak angol nyelvű közvetítéséhez tartalmi, nyelvi és módszertani segítséget is kíván nyújtani.

A képzés a következő témaköröket tartalmazza:

  • Az EU intézményrendszerével, döntéshozatali eljárásaival és szakpolitikáival összefüggő kulcsfogalmak, angol nyelvű terminológiai vonatkozások
  • Az EU szaknyelvben gyakran használt kifejezések tudatos használata, a Tanács és az Európai Bizottság dokumentumainak nyelvi jellemzői, elemzése
  • Interkulturális kommunikáció: elméleti és gyakorlati alapismeretek alkalmazása a mindennapi közéleti és munkával kapcsolatos kommunikációban
  • Az uniós közegben használt szóbeli és írásbeli, formális és nem formális kommunikáció sajátosságai, a megfelelő kommunikációs műfajok tudatos alkalmazása.

 A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: érettségi, valamint az angol nyelv minimum KER B2-es szintű ismerete.

Tanúsítvány:
Az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése alapján a képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.
A tanúsítvány kiállításának feltétele: a hiányzás nem haladhatja meg a 20 %-ot, illetve a tanfolyamhoz kapcsolódó írásbeli záróvizsga megfelelő szintű teljesítése (minimum 50%).

A képzés a Tempus Közalapítvány engedélyeztetett és szakértő által minősített felnőttképzése.

Utolsó módosítás: 2022.06.28.