Szakpolitika-alkotás az EU-ban - Bevezető szint / Haladó szint

8 tanórás bevezető kurzus magyar nyelven, illetve 8 tanórás haladó kurzus és tárgyalástechnika angol nyelven

Képzéseinkre kizárólag csoportosan (min. 12 fő), egyedi árajánlatkérés alapján lehet jelentkezni. Árajánlatot az alábbi e-mail címen kérhet a tervezett téma, alkalmas időszak/időpont, csoportlétszám, illetve a megrendelő szervezet nevének és székhelyének megadásával: kepzes{kukac}tpf.hu.

A bevezető képzés célja, hogy átfogó képet nyújtson az Európai Unió aktuális prioritásairól, a legfontosabb stratégiai dokumentumokról, az uniós intézményekről és ezek együttműködéséről a tagállamokkal, a tárgyalási szituációk működési mechanizmusairól, egyúttal fejlessze a résztvevők nyelvi készségeit az uniós terminológia területén.

A haladó kurzus legfontosabb célja, hogy megfelelő magabiztossággal vértezze fel a résztvevőket ahhoz, hogy tárgyalási szituációkban eredményesen képviseljék a hazai álláspontot. Ennek megfelelően a kurzus központi eleme egy tárgyalási helyzet szimulációja.


Szakpolitika-alkotás – bevezető kurzus

A képzés azoknak szól, akik az Európai Unió, mint politikai szervezet működésével, annak intézményi felépítésével, jogalkotásával és döntéshozatali folyamataival, a kohéziós forrásokkal és azok jövőjével, illetve az uniós szakpolitikákkal kapcsolatban érdeklődnek, és ezeken a területeken szeretnék fejleszteni magukat.

A képzés a következő témaköröket tartalmazza:

• Az Európai Unió aktuális prioritásai és annak hatása a hazai szakpolitikákra
• A legfontosabb stratégiai dokumentumok, a stratégiai célkitűzések előrehaladása: Európa 2020, Európai szemeszter, országjelentés, országspecifikus ajánlások, uniós szakterületi munkaprogramok/ stratégiák
• Az uniós intézmények közötti együttműködés, az intézményi struktúrában való eligazodás,
• A tanácsi döntéshozatal, a minisztériumi munkatársak feladatai a folyamatban
• Az Európai Bizottság és a tagállamok minisztériumai közti együttműködés

A képzés óraszáma: 8 tanóra

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: érettségi, illetve az angol nyelv minimum KER B2-es szintű ismerete

Tanúsítvány:
Az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése alapján a képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.
A tanúsítvány kiállításának feltétele: a hiányzás nem haladhatja meg a 20 %-ot, illetve a tanfolyamhoz kapcsolódó írásbeli záróvizsga megfelelő szintű teljesítése (minimum 50%).

A képzés a Tempus Közalapítvány engedélyeztetett és szakértő által minősített felnőttképzése.


Szakpolitika-alkotás – haladó kurzus

A képzés azoknak szól, akik az Európai Unió, mint politikai szervezet működésével, annak intézményi felépítésével, jogalkotásával és döntéshozatali folyamataival, a kohéziós forrásokkal és azok jövőjével, illetve az uniós szakpolitikákkal kapcsolatban érdeklődnek, és ezeken a területeken szeretnének haladó szintű tudásra szert tenni.

A képzés a következő témaköröket tartalmazza:

• A tárgyalás folyamata, tárgyalási stratégiák, kulturális jellegzetességek
• Megfelelő kommunikációs stratégiák tudatos kiválasztása és használata
• Az uniós tárgyalásokon, megbeszéléseken és vitákon alkalmazott véleménynyilvánítás, érvek/ellenérvek kifejtésének konvenciói, az alkufolyamatok szereplői
• Az érdekérvényesítés formális és informális csatornái
• Tárgyalási szimuláció

A képzés óraszáma: 8 tanóra

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: érettségi, illetve az angol nyelv minimum KER C2-es szintű ismerete

Tanúsítvány:
Az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése alapján a képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.
A tanúsítvány kiállításának feltétele: a hiányzás nem haladhatja meg a 20 %-ot, illetve a tanfolyamhoz kapcsolódó írásbeli záróvizsga megfelelő szintű teljesítése (minimum 50%).

A képzés a Tempus Közalapítvány engedélyeztetett és szakértő által minősített felnőttképzése.

Utolsó módosítás: 2022.06.28.