Tájékoztatás felnőttképzési tevékenységünkről

TÁJÉKOZTATÁS A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Tempus Közalapítvány Képzőközpontja 2014-ig akkreditált felnőttképzési intézményként működött, 2014 ősztől kezdve pedig a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény előírásai szerint folytatja felnőttképzési tevékenységét. A korábbiakban elsősorban a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (PAT), valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) által akkreditált képzéseket hajtott végre, a jogszabályi változásoknak megfelelően 2014-től kezdődően pedig engedélyeztetett képzési programokat kínál ügyfelei számára. Emellett egyedi igényeket kiszolgáló, magas színvonalú képzési programok fejlesztését és megvalósítását is vállalja.

A Képzőközpont működése során minden jogszabályi követelményt körültekintően betart, a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárást és követelményrendszert előíró 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján fejleszti és szervezi képzéseit, eleget tesz a nyilvántartási kötelezettségeknek.

A képzések végrehajtását a szervezet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelettel összhangban saját minőségirányítási rendszere alapján szervezi, melyet az International Cert Hungary Kft. ICH 071001 regisztrációs számon évente tanúsít.

A képzéseket a résztvevők és az oktatók visszajelző kérdőívek segítségével rendszeresen értékelik, az értékelések alapján folyamatosan fejlesztjük tevékenységünket.

Az esetleges panaszokat a hatályos panaszkezelési rend alapján, az erre rendszeresített űrlapon lehet megtenni. A panaszokat a Tempus Közalapítvány vezetése körültekintően kivizsgálja.

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások

1. Képzési szükségletek felmérése

A képzési igényeket a Tempus Közalapítvány Képzőközpont három formában méri fel:

  • Annak érdekében, hogy képzési kínálatunk megfeleljen célcsoportjaink képzési igényeinek, honlapunkon képzési igényfelmérő űrlapot hoztunk létre elektronikus formában. Az elektronikus igényfelmérő kérdőívet bármely érdeklődő kitöltheti, és ily módon jelezheti a képzési igényeit. A visszajelzéseket rendszeresen összesítjük, feldolgozzuk, és beépítjük a következő éves képzési tervbe.
  • Minden érdeklődő kérheti segítségünket személyre vagy szervezetre szabott képzési tervének összeállításához. Kollégáink igény szerint személyesen, e-mailben vagy telefonon válaszolnak az érdeklődők képzésekkel kapcsolatos kérdéseire, adnak tanácsot az egyéni vagy szervezeti képzési terv összeállításához.
  • Képzéseink résztvevői a képzés egyes egységei után kitöltött értékelő kérdőíven kapnak lehetőséget igényeik kifejtésére. A kérdőíveket minden képzési blokk után összesítjük, így rendszeresen követni tudjuk az ott megjelölt képzési szükségleteket.

2. Előzetesen megszerzett tudás elismerése

A Tempus Közalapítvány képzéseinek meghirdetése előtt a célcsoport körében, a résztvevők igényei alapján előzetes tudásfelmérést végez, amennyiben arra igény merül fel. A felmérés célja, hogy a résztvevők képzési igényeit, eddigi elméleti és gyakorlati tudását és tapasztalatát figyelembe véve kerüljön kidolgozásra a képzés tematikája, minden esetben célcsoport-specifikus igényekre építve.

A résztvevők igényeit kérdőív segítségével mérjük fel, és a képzés során igyekszünk annak megfelelően az adott csoportra szabni a képzés tematikáját és módszertanát. 

Az előzetes tudás egyéni felmérésére és esetleges beszámítására külön eljárás keretében, írásbeli kérelem alapján, személyesen egyeztetett időpontban van lehetőség, melyről a résztvevő a jelentkezési lapon tájékoztatást kap. Ilyen igény esetén a képzés oktatója egyéni felmérést végez, mely lehet írásbeli és szóbeli – a képzés jellegétől függően –, és egyéni konzultáció keretében a képzésért felelős koordinátor bevonásával döntenek az előzetes tudás lehetséges beszámítási módjáról. Az egyéni felmérés eredményéről és a megszületett döntésről jegyzőkönyv készül. Képzéseink gyakorlatorientált felépítése miatt az előzetes tudás felmérése azonban általában nem mentesít az egyes modulok elvégzése alól.

 

A Tempus Közalapítvány adatvédelmi tájékoztatói bejelentés köteles felnőttképzés esetén:

Általános Szerződési Feltételek:

 

Kérdése van? Kíváncsi a részletekre?

Kérdéseivel forduljon bátran munkatársunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

kepzes{kukac}tpf.hu

06-1-237-1300

 

A 393/2013. (XI. 12.) KORM. RENDELET 3. MELLÉKLETE ALAPJÁN KÖTELEZŐ ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSEK EREDMÉNYEI

Projektmenedzsment lépésről lépésre képzés

EU English - Európai uniós ismeretek angol nyelven

A Kormányrendelet 8/A. § (3) ALAPJÁN KÖTELEZŐ ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSEK EREDMÉNYEI

Alma a fán - Az együttműködő tanulás támogatása IKT eszközökkel

Idegen nyelvi nevelés kisgyermekkorban

A 21. század angolnyelv-tanára

Utolsó módosítás: 2021.12.07.