A Stipendium Hungaricum-hallgatók véleménye a hazai felsőoktatásról

Hallgatói véleményfelmérés 2017

2018 | Tanulmányok, kutatási eredmények, Campus Mundi, Study in Hungary

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók véleményét magyarországi tanulmányaikról 2017-ben is kérdőíves kutatás vizsgálta. Az online kérdőív megkérdezte, hogyan értékelik a hallgatók az intézményük oktatási, képzési minőségét, a hallgatói szolgáltatásokat, valamint mennyire elégedettek az ösztöndíj keretében nyújtott lehetőségekkel.

A kutatást a 2016. évi elemzésre épülve a Tempus Közalapítvány munkatársai valósították meg.

Az online kérdőíves kutatásban 47 partnerország 2825 hallgatója vett részt. A hallgatók a hazai felsőoktatás színes palettáját képviselték: a válaszadó hallgatók 26 felsőoktatási intézmény közel 145 képzési programján tanultak. A hallgatók többsége, 40 százaléka mesterszintű képzési programon tanult, valamivel kevesebben, 38 százalékuk alapképzésen. A doktori képzésen tanuló válaszadók aránya 16 százalék volt.

A kutatás részletesen foglalkozott az itt tanulók továbbtanulási motivációjával, valamint a döntésük mögötti információs igényükkel. A kérdőív többek között rákérdezett arra is, mennyit tudtak a hallgatók Magyarországról a továbbtanulási döntésüket megelőzően. A válaszadók 17 százaléka sokat tudott hazánkról, viszont 60 százalékuk csak valamennyire ismerte az országot. A felmérés eredményei azt is jól mutatták, hogy melyek voltak az elsődleges okok, amelyek miatt hazánkat választották tanulmányaik helyszínéül a hallgatók. Legtöbben az oktatás magas színvonalát, minőségét, egy másik kultúra megismerését, valamint a megfizethető árakat említették: ezen szempontok a 2016. évi kutatásban is a legfontosabb döntési tényezők között szerepeltek.

A kutatás segítségével olyan területek is azonosíthatók, amelyek minőségével, színvonalával kevésbé voltak elégedettek hallgatók. Ilyen terület például a megfelelő szállás lehetősége, elérhetősége, amely a hazánkba külföldről érkezett tanulók számára talán az egyik legfontosabb kérdés. Az ehhez kapcsolódó szempontokkal voltak legkevésbé elégedettek a hallgatók: az egy-egy városban elérhető szálláslehetőségeket, valamint az intézmény támogatását a szálláskeresés során többnyire közepesnek értékelték.

A hallgatói elégedettség egyik fontos visszajelzése, hogy a külföldi hallgatók újra hazánkat, illetve intézményüket választanák-e tanulási helyszínéül: a megkérdezettek 56 százaléka biztosan, 29 százalékuk pedig valószínűleg újra Magyarországot választaná. Az adott felsőoktatási intézményt a hallgatók 42 százaléka biztosan, 27 százalékuk pedig valószínűleg újraválasztaná egy újbóli döntés során. Azoknak az aránya, akik biztosan nem választanák újra Magyarországot, 2,4 százalék volt.

PDF LETÖLTÉSE (1,9 MB)

A kiadványt angol nyelven itt olvashatja >>