Társadalmi felelősségvállalás

Mit tehet a közszféra?

2012 | Disszeminációs füzetek

E kiadvány szerzői az üzleti szférában sikeres társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility) közszférára történő kiterjesztését javasolják. Egy közösen végigvitt délkelet-európai program tapasztalatai azt mutatják, hogy a megközelítés sikerrel ötvözi az elmúlt évtizedek újító törekvéseit, és új lendületet ad azzal, hogy lehetővé teszi az üzleti, a civil és a közszféra tudáscseréjét.

Az olvasó joggal gondolhatja, hogy tessék, egy újabb semmitmondó varázsszó, mely ideig-óráig a változás ígéretét hordozza, s amely a lelkes követők erőfeszítései ellenére hamar lendületét veszti, és feledésbe merül. Hivatkozhat arra, hogy így történt korábban a minőségszemlélet térhódításával, az ügyfélközpontúsággal, a szolgáltató állammal, az információs vagy tudástársadalom felkarolásával, a személyügyi reformokkal, a teljesítményértékeléssel vagy az üzleti technikák közszférában történő térhódításával (New Public Management). Szükségszerű-e, hogy egy-egy új megközelítés rendre felváltsa az előzőeket, és készíthető-e mérleg arról, hogy milyen haszonnal és veszteségekkel jár a megközelítések körforgása?  A tapasztalatok alapján a legmegtermékenyítőbb megközelítés is kifáradhat egy idő után, és egy új paradigma új nézőpontja korábban rejtve maradt tartalék energiák felszabadítását teszi lehetővé. Attól nem kell tartanunk, hogy a hangsúlyváltások szükségszerűen a korábbi eredmények felszámolását eredményezik. Éppen ellenkezőleg, azok a megközelítések az igazán értékesek, amelyek képesek integrálni a már elért eredményeket, és azokat újakkal egészítik ki.  

A kiadvány a forrás megjelölésével szabadon felhasználható.

Méret: 3.6 MB
Kiterjesztés: PDF

Letölthető