Nemzetközi mobilitás a felsőoktatásban

Az oktatói/kutatói mobilitás elősegítő és akadályozó tényezői, motivációi és hatásai

2022 | Tanulmányok, kutatási eredmények, Campus Mundi, Study in Hungary

Kutatási gyorsjelentés az oktatói mobilitás egyéni és intézményi hatásairól

A kutatás első szakaszában feltáró (kvalitatív) mélyinterjúk készültek a mobilitásban részt vevő, illetve nem részt vevő oktató/kutató kollégákkal a motivációk, az attitűdök, a percepciók és a magatartásminták feltárására. Emellett a kutatók intézményi szakértői interjúkat készítettek, amelyek az intézmény környezetét és a mobilitás feltételrendszerének megértését szolgálták.

A második szakaszban a mobilitásban részt vevő oktatók és kutatók körében online kérdőíves felmérés valósult meg, standard kérdőív segítségével, melynek fő célja a döntési folyamat, a motivációk, az egyéni és szervezeti akadályozó/ösztönző tényezők, valamint a mobilitási tapasztalatok vizsgálata volt.

A kutatás eredményei többek között azt mutatják, hogy

  • az oktatók elégedettek a mobilitási programokkal, közel háromnegyedük mindenképpen szeretne a jövőben is mobilitási programban részt venni, és célzott erőfeszítést is hajlandó tenni ennek érdekében;
  • a mobilitási pályázat beadásakor a választásban elsősorban a célország és az egyetem, legkevésbé pedig az adott város játszik fontos vagy döntő szerepet;
  • a szakmai motivációk közül legfontosabbként jelöltek: a kapcsolatok építése, a nemzetközi beágyazottság erősítése, más egyetemi infrastruktúra/technológia megismerése és a saját kutatási téma nemzetköziesítése és disszeminációja;
  • az egyéni motivációk közül a legerősebb az utazás és világlátás.

Az eredmények alapján elmondható, hogy azokon a területeken bizonyulnak hasznosnak a mobilitási programok, amelyek eleve motiválták a kollégákat. Az átlagértékek – a motivációkhoz hasonlóan – szóródnak; nem voltak olyan tényezők, amelyek szerint a programok mindenki számára egyértelműen hasznosnak bizonyultak volna. A programok sikerét, hatását nagymértékben befolyásolja a motivációk alapos ismerete, a tudatos tervezés, a célkitűzések hangsúlyozása és előzetes lefektetése.

LETÖLTÉS (PDF, 0,8 MB)

 

A kutatás a Tempus Közalapítvány megbízásából, az EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében készült, az oktatói mobilitás egyéni és intézményi hatásainak feltárásának céljából.