Befogadás és sokszínűség stratégia

2022 | Erasmus+

Az esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi befogadás erősítése, a kontinens kulturális és nyelvi sokszínűségének megismertetése az Erasmus+ 2021-2027 programszakaszban.

Jelen stratégia célja, hogy segítsen azoknak az akadályoknak a leküzdésében, amelyekkel a különböző célcsoportok a programokba történő bevonásuk során szembesülhetnek. Ennek érdekében kérdőíves kutatással kerestük meg a Programban résztvevőket vagy az utána érdeklődőket, illetve az egyes oktatási szektorok szakterületi szakértőit. A stratégia alkotása során a helyzetelemzés részeként feltérképeztük az egyéb, hazai szinten elérhető lehetőségeket. A kutatásra érkezett válaszok alapján a szakértők javaslataival, iránymutatásaival kiegészítve cselekvési tervet készítettünk, amely rövidebb és hosszabb távú célokat fogalmaz meg a programok egészére és az egyes szektorokra vonatkozóan is.

Olvassa el kiadványunkat online, vagy töltse le PDF formátumban (PDF, 6,85 MB)