Karriertervezés az iskolában

Módszertani ötletek és gyakorlatok tanároknak a diákok felkészítéséhez

2014 | Kézikönyvek, módszertani gyűjtemények, Europass

A fiatalok felnőtt életre való felkészítése folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal szembesíti a köznevelés és az ifjúságfejlesztés szakembereit. Jelen kiadványunk célja, hogy ennek az összetett fejlesztési folyamatnak egy kis szeletéhez nyújtson ötleteket, gyakorlatokat. Az általunk kínált támogatást pedig a munkahelykeresésre való gyakorlati felkészítés jelenti.

A fiatalok felnőtt életre való felkészítése folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal szembesíti a köznevelés és az ifjúságfejlesztés szakembereit. Az életpálya-építés szerteágazó területeket ölel fel, és ezek mindegyikén találkozhatunk olyan jelenségekkel, melyekre nyugodt szívvel mondhatjuk: „bezzeg a mi időnkben ilyen még nem volt”. S tényleg nem, legalábbis nem így. Ahogy a fiatalok munkaerőpiacra lépése sem volt ilyen nehézkes sem nálunk, sem az Európai Unió többi országában. Az okok
között gyakran említik a gazdasági válságot, a képzési curriculumok lemaradását a munkaerő-piaci gyakorlattól, s a fiatalok szakmai tudásától független önérdek érvényesítéséhez szükséges kompetenciák hiányát.

Jelen kiadványunk célja, hogy ennek az összetett fejlesztési folyamatnak egy kis szeletéhez nyújtson ötleteket, gyakorlatokat. Az általunk kínált támogatást pedig a munkahelykeresésre való gyakorlati felkészítés jelenti. Amennyiben ezt a fogalmat
közelebbről megnézzük, rájöhetünk, hogy egy önálló, több összetevőből álló kompetenciáról van szó.

Van ismeret része, melyhez hozzátartozik a munkahelykeresés írott és íratlan szabályainak, a keresési felületek és területek, a munkaerő-piaci trendek, jogaink és kötelezettségeink ismerete, valamint – sok más mellett – azoknak az eszközöknek,
csatornáknak az ismerete is, melyeken keresztül megmutathatjuk magunkat munkavállaló szakemberként.

Van képesség része, melyhez leginkább a hatékony kommunikáció tartozik szóban és írásban egyaránt, például online videóinterjú vagy kézzel írt motivációs levél.

Van egy „belső készenlét” része is, mely az önismeretre épül. Ismerjük-e vágyainkat, motivációinkat, azok eredetét? Felismerjük-e, hogy mi aktivizálja, mi hozhatja működésbe képességeinket és ismereteinket?

Az Europass portfólió elemeinek felhasználásával olyan gyakorlatokat, óravázlatokat állítottunk össze, melyek szándékunk szerint e kompetencia fejlesztésében jelenthetnek segítséget a szakközépiskolai és gimnáziumi oktatásban, valamint a
szakképzésben dolgozó osztályfőnököknek.

A kiadványban szereplő módszerek és témavázlatok a munkahelykeresés négy meghatározó eleméhez igazodnak. Ezek az alábbiak:

  • igényeink és vágyaink tisztázása,
  • hirdetés keresése /elemzése,
  • önéletrajz és motivációs levél írása,
  • állásinterjú.

A témákhoz 45 perces feldolgozási lehetőségeket mutatunk be részletesen. Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy minimum időkeret, mely az osztály igényei és szükségletei szerint növelhető.

A kiadványban hat darab gyakorlatot írunk le részletesen lépésről-lépésre a megfelelő eszközleírással. A Mellékletek fejezetben megtalálhatóak a gyakorlatokhoz szükséges feladatlapok. A Témajavaslatok fejezetben pedig arra adunk tippeket, hogy miként lehet ezeket a módszertanokat továbbgondolni, illetve továbbfejleszteni.

A bemutatott módszerek a nem-formális pedagógia eszközeire épülnek, melyek segítik az interaktivitást, és tudatosíthatják a fiatalokban saját felelősségüket a kompetenciájuk fejlesztésében.

Sikeres munkát kívánunk a gyakorlatokhoz!

Letöltés (PDF 4.25 MB)