Egész életen át tartó tanulás a három kelet-magyarországi régióban

Sikeres partnerségekkel a tanulásért

2009 | Disszeminációs füzetek, Egész életen át tartó tanulás program 2007-2013

HOPPÁ füzetek 21.

Partnerségépítés: regionális LLL hálózatok fejlesztése címmel 2008-2009-ben a Tempus Közalapítvány egy nagyszabású projektet valósított meg az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve, az Európai Bizottság támogatásával.

A kezdeményezés célja, hogy a három kelet-magyarországi régióban a kormány által 2005-ben elfogadott, az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó stratégia megtöltődjön tartalommal olyan partnerségek, hálózatok generálásával és működtetésével, melyek előremutatóak a projekt témája és az ahhoz kapcsolódó tartalmak szempontjából. További célunk volt, hogy az élethosszig tartó tanulás fogalmát közérthető módon interpretáljuk a széles célközönség számára, szoros közelségbe hozva a tanulás élményét, ellensúlyozandó a hozzá kötődő negatív előítéleteket, rossz beidegződéseket. Ennek érdekében az elmúlt két év során regionális és megyei szintű műhelymegbeszéléseket, kötetlen jellegű kávéházi beszélgetéseket, illetve partnerkereső-hálózatépítő tréningeket szerveztünk az érdeklődő szakmai közönség számára, akik jellemzően a közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttoktatás, a civil szektor, különböző szakmai szervezetek, kamarák és önkormányzatok képviselői közül kerültek ki.

Ebben a kiadványban olyan innovatív jó példákat szeretnénk bemutatni a partnerségépítés és hálózatosodás témakörében, melyek kötődnek az élethosszig tartó tanuláshoz, fontosak az adott régió életében, és más szervezetek, intézmények, együttműködő partnerek számára is fontos tapasztalatokkal szolgálnak. Az első fejezetben olyan jó gyakorlatokat mutatunk be mindhárom régióból, amelyek a regionális partnerségépítés projekt megvalósítása során kerültek a látóterünkbe, a második fejezetben pedig arra hozunk példákat, hogy az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjának pályázati lehetőségei hogyan járulnak hozzá, hogyan segíthetik az egyes intézmények munkáját, a régiós kapcsolatok erősítését a közoktatástól a szakképzésen és a felsőoktatáson át a felnőttoktatásig.

A kiadvány a forrás megjelölésével szabadon felhasználható.

Méret: 8,9 MB
Kiterjesztés: PDF

Letölthető