Az iskola és a világ

A nemzetközi kapcsolatok stratégiai megközelítése

2016 | Tanulmányok, kutatási eredmények, Erasmus+

A kiadvány az iskolák nemzetközi kapcsolatainak lehetséges fejlődési irányait járja körül az első projektektől a nemzetköziesítés stratégiai tervezéséig.

December végén megjelent legfrissebb kiadványunkban összegeztük mindazt a tudást, amit az utóbbi években gyűjtöttünk a köznevelési intézmények nemzetköziesítéséhez kapcsolódóan. A kiadvány alapvetően négy részre tagolódik: körüljárja a nemzetköziesítés fogalmát, bemutatja a projekt szintjén létrejövő nemzetközi kapcsolatok alakulását, majd ezeket a kapcsolatokat stratégiai szinten vizsgálja, s végül összegzi a tapasztalatokat.

Szakmai tartalmát tekintve elsősorban egy finn-holland-magyar TCA  eredményeire (Internationalisation strategies in VET), illetve a szakképzési mobilitási tanúsítvány pályázatok koordinációja során szerzett tapasztalatokra támaszkodott.

Reméljük, hogy a füzet biztos alapokat és kellő muníciót nyújt majd a köznevelési és szakképzési intézmények és a pedagógusok számára a következő évek munkájához.

Letöltés(pdf)