Disszeminációs füzetek

Útikönyv a tanulási eredményeken alapuló mérés, értékelés és disszemináció tervezéséhez

Fókuszban: Erasmus+ mobilitási pályázatok a köznevelési szektorban

Az útikönyv azok számára, akik: folyamatos (szakmai és/vagy személyes) fejlődésükhöz keresik az eszközöket, sikeres pályázatot szeretnének írni és/vagy kivitelezni, szeretnének megismerkedni az ERASMUS program következő hét évében (2020–2027) bevezetésre kerülő új mérés/értékelési irányelveivel, könnyű olvasmányként gyakorlati segítséget adhat.

Megnézem

A tanulás rejtett színterei

Nemformális tanulási módszerek az Erasmus+ projektekben

Játékos? Kreatív? Mérhető? Az egyetlen hasznos tanulási forma? Mi is az a nemformális tanulás, és miben különbözik a formálistól vagy épp az informálistól?

Megnézem

TÁRSADALMI BEFOGADÁS AZ ERASMUS+ PROJEKTEK TÜKRÉBEN

Sokan gondolják azt, hogy csak a jómódúak, a kiváltságosok tehetik meg, hogy külföldre utazzanak tapasztalatszerzés céljából. Pedig az Európai Unió Erasmus+ programjának épp az az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a nemzetközi projektekben való részvétel lehetőségét a legszélesebb körben biztosítsa.

Megnézem

Mérés-értékelés kézikönyv

Tanulási eredmények mérése és értékelése a szakképzési mobilitási gyakorlatokban

A szakképző iskolák évről évre egyre intenzívebben pályáznak és kapcsolódnak be mobilitási projektekbe lehetőséget biztosítva ezzel tanulóiknak a külföldi tapasztalat- és élményszerzésre. A mobilitási programokban való részvétel azonban nem csak a résztvevő tanulók és tanárok számára jelent fejlődést, de az adott iskola számára is.

Megnézem

A korai iskolaelhagyás megelőzése

Erasmus+ projektek tükrében

A kiadvány egyszerre szól a lemorzsolódásról mint folyamatról, eseményről vagy éppen döntésről; a korai iskolaelhagyásról mint statisztikai fogalomról; de néhány példán és jó gyakorlaton keresztül leginkább arról, milyen eszközeink, módszereink és lehetőségeink vannak arra, hogy ezeket elkerüljük.

Megnézem

Módszertani útmutató

Szakképző intézmények számára a tanulási eredmény alapon szervezett szakmai gyakorlatok szervezéséhez

Jelen útmutató célja olyan szakmai segítség biztosítása a szakképző intézmények számára, amely hozzásegíti az intézményvezetőket, a gyakorlati oktatásvezetőket, a pedagógusokat és a szakoktatókat a tanulási eredmény alapú megközelítés érvényesítésében az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó gyakorlati képzés során.

Megnézem

A vállalkozókészség fejlesztése az Erasmus+ program segítségével

TKA disszeminációs füzetek 50.

Az Erasmus+ program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy ösztönözze a foglalkoztathatóságot, és ezáltal hozzájáruljon Európa versenyképességének növeléséhez. A program olyan uniós célkitűzések megvalósításához ad támogatást, amelyek elősegíthetik a hazánkban is jelenlévő problémák megoldását. Ilyen például az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem, a mindennapi életben való boldoguláshoz szükséges készségek az iskolákban, vagy a vállalkozói készségek fejlesztése, kibontakozásának elősegítése.

Megnézem

Az alapkészségek fejlesztése - minden életkorban

HOPPÁ füzetek 47.

Az Európai Uniónak a gazdasági versenyképesség javítására és az európai társadalom dinamikus fejlődésére irányuló stratégiai célkitűzései és a kapcsolódó stratégiai dokumentumok már több évtizede a humántőkébe való befektetést, az európai állampolgárok képzettségi szintjének növelését jelölik meg az egyik legfontosabb irányként. Ebben a folyamatban az oktatásra és a képzésre rendkívül fontos szerep hárul, hogy rendszereiket olyanná fejlesszék, hogy azok megfeleljenek a tudásalapú társadalom követelményeinek, melyhez már 2000-ben megfogalmazták a fejlesztendő „új alapkészségeket” is. Ez öt területet foglalt magába: információs és kommunikációs készségek (IKT), technológiai kultúra, idegen nyelvek, vállalkozás, szociális készségek.

Megnézem

Hogyan szerettessük meg a természettudományokat?

Jó példák a Comenius és Leonardo da Vinci programokban

A fizika, a kémia, a matematika, a biológia és más természettudományok a körülöttünk lévő világot írják le, értelmezik. Hogyan lehet az mégis, hogy egyre kevesebb diák érdeklődik e tudományok iránt? Meg lehet-e fordítani ezt a folyamatot?

Megnézem

Európa a polgárokért

Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében?

Mozaik magyar koordinálású projektekről Bővített kiadás, 2007–2013

Megnézem

Rugalmas és átjárható szakképzés

Dilemmák és lehetőségek az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) hazai alkalmazására

Kiadványunkkal helyzetképet igyekeztünk adni az ECVET jelenlegi állapotáról, a hazai fejlesztések folyamatáról és eddig elért eredményeiről, valamint a jövőt érintő kihívásokról, lehetőségekről.

Megnézem

A vállalkozókészség fejlesztése

Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében

A vállalkozói szellem a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés egyik hajtómotorja: új vállalkozásokat és munkahelyeket teremt, új piacokat nyit és új készségek és képességek kialakítását mozdítja elő. Az oktatásban is kemelt hangsúlyt kap a tágabb értelemben vett vállalkozókészség fejlesztése, ami túlmutat a vállalkozói ismeretek oktatásán – egyfajta vállalkozói szemléletet, új attitűd elsajátítását is jelenti.

Megnézem

Az oktatás a fenntarthatóság szolgálatában

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében

A Tempus Közalapítvány hagyományosan minden évben megrendezi értékelő konferenciáját, amelynek célja, hogy bemutassuk és széles szakmai kör számára hozzáférhetővé tegyük az Európai unió Egész életen át tartó tanulás programja által támogatott nemzetközi együttműködések tapasztalatait, módszertanát, az iskolákban megvalósuló munka szakmai eredményeit. Központi témánk idén a fenntarthatóság volt.

Megnézem

Nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

A 2011-es kiadás bővített változata

Egy külföldi szakmai gyakorlat jelentősen növelheti a munkaerő-piaci esélyeket, hangzik el sokszor a megállapítás. De hogyan látják, hogyan élik meg ezt az érintettek: a gyakornokok és a fogadó cégek, szervezetek?

Megnézem

Hátránnyal indultak

Sikeres fiatalok az Egész életen át tartó tanulás programban

Hátrányos helyzetű fiatalokat bemutató kötetünk szereplői mindannyian sikeres, tehetséges emberek, akiknek életútja mások számára is példaértékű lehet.

Megnézem

Új utakon a netgeneráció oktatásában

HOPPÁ füzetek 34.

A mindennapi élet része, hogy utánanézünk egy hírnek a neten, feltöltjük a nyaraláson készült fotókat, pizzát rendelünk on-line, vagy segítségül hívjuk a googlemaps-et, ha eltévedtünk. Jogosan merül fel a kérdés: ha a hétköznapokban ilyen jól beváltak ezek az eszközök és alkalmazások, akkor az iskolába miért nem engedjük be őket?

Megnézem

Változó szakmai igények a munkaerőpiacon

Készségek és képzések korszerűsítése

A Tempus Közalapítvány immár hatodik éve, a harmadik ciklusban vesz részt az Egész életen át tartó tanulás program kezelésével megbízott nemzeti irodák munkaerő-piaci témájú tematikus együttműködésében.

Megnézem

Útinapló

Szakértői tanulmányutak

A szakértői tanulmányutak pályázattípusban részt vevők beszámolóiból szerkesztett gyűjtemény.

Megnézem