ECVET

Az ECVET Szakértői Hálózat tevékenysége és szerepe a szakképzés korszerűsítésében 2012-2020

2020 végén új szakképzési ajánlás váltja fel az ECVET-et. A megújult szakértői hálózat következő évekre meghatározott célja, hogy ebben a folyamatban katalizátor szerepet vállaljon, és a 2020 utáni programgeneráció által biztosított eszközrendszerrel támogassa a szakképzés nemzetköziesítését. A kötetben található tanulmányok – melyek részben a történeti visszatekintés, részben az elért eredmények összegzésének igényével születtek –hiánypótló szerepet töltenek be, és kiindulási alapként fognak szolgálni ennek küldetésnek a sikeres teljesítéséhez.

Megnézem

Mérés-értékelés kézikönyv

Tanulási eredmények mérése és értékelése a szakképzési mobilitási gyakorlatokban

A szakképző iskolák évről évre egyre intenzívebben pályáznak és kapcsolódnak be mobilitási projektekbe lehetőséget biztosítva ezzel tanulóiknak a külföldi tapasztalat- és élményszerzésre. A mobilitási programokban való részvétel azonban nem csak a résztvevő tanulók és tanárok számára jelent fejlődést, de az adott iskola számára is.

Megnézem

Módszertani útmutató

Szakképző intézmények számára a tanulási eredmény alapon szervezett szakmai gyakorlatok szervezéséhez

Jelen útmutató célja olyan szakmai segítség biztosítása a szakképző intézmények számára, amely hozzásegíti az intézményvezetőket, a gyakorlati oktatásvezetőket, a pedagógusokat és a szakoktatókat a tanulási eredmény alapú megközelítés érvényesítésében az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó gyakorlati képzés során.

Megnézem

Rugalmas és átjárható szakképzés

Dilemmák és lehetőségek az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) hazai alkalmazására

Kiadványunkkal helyzetképet igyekeztünk adni az ECVET jelenlegi állapotáról, a hazai fejlesztések folyamatáról és eddig elért eredményeiről, valamint a jövőt érintő kihívásokról, lehetőségekről.

Megnézem

Kompetencia, tanulási eredmények, képesítési keretrendszerek

Támpontok az Európai Uniós képzési politika új fogalmainak és törekvéseinek megértéséhez a nemzetközi szakirodalom alapján

A Tempus Közalapítvány 2008 őszén a tanulási eredmények elismerése témában újszerű műhelyvita sorozatot indított. A negyedévenként szervezett viták szorosan kapcsolódtak az azonos nevű európai klaszter üléseinek témájához, illetve a nemzetközi szakértői kör közös tanulását szolgáló tevékenységek eredményeinek feldolgozásához.

Megnézem