Minőségbiztosítási ügynökségek, szervezetek

 

 

Mik azok az „ügynökségek”?

Ügynökségeknek a felsőoktatási minőségbiztosítás területén a külső minőségértékelést (akkreditációt, auditot) végző szervezeteket nevezik, az angol nyelvben erre a szervezettípusra elterjedt „agency” kifejezés magyar fordításaként. Az ügynökségek e fő feladatuk mellett további funkciókat is elláthatnak, az adott ország szabályozási rendelkezései, illetve az alapító szándékai szerint. Ez lehet nyilvántartási feladat, felsőoktatás statisztikák készítése, kutatások végzése, de Horvátországban pl. a minőségbiztosítási ügynökség (AZVO) egyik egységeként működik a felsőoktatási információszolgáltatással és diploma elismeréssel foglalkozó nemzeti ENIC-NARIC központ is.

 

Ügynökségek típusai az USÁ-ban

Az Egyesült Államokban a felsőoktatási intézmények külső minőségbiztosításának döntő módja az akkreditáció. Ez önkéntes, nem írják kötelezően elő jogszabályok, ám igen lényeges motiváló erő, hogy szövetségi szintű támogatást csak elismert (lásd lejjebb) ügynökségek által akkreditált intézmények hallgatói kaphatnak.

Az USA-beli felsőoktatási minőségbiztosítási szervezetek – tevékenységi körük alapján – négy fő csoportba oszthatók, a következők szerint. (Eaton, 2015)

 • Regionális akkreditációs szervezetek: állami és magán intézmények (döntően non-profit és önálló fokozatadásra jogosult) intézményakkreditációját végzik, regionális alapon szerveződve. (2017 végén hét ilyen szervezet van.)
 • Nemzeti, hitéleti akkreditációs szervezetek: egyházi, hitéleti intézmények akkreditációját végzik.
 • Nemzeti, szakmai akkreditációs szervezetek: döntően nyereség orientált (for-profit) intézmények akkreditációját végzik.
 • Specializált (program) akkreditációs szervezetek: képzési programok akkreditációját végzik, egyes szakterületekre specializálódva (pl. jog, műszaki-, orvos-, egészségtudományok).

 

Ügynökségek elismerése az USÁ-ban

Az akkreditációs ügynökségek – és az akkreditációra igényt tartó felsőoktatási intézmények – ernyőszervezete a Council for Higher Education Accreditation(CHEA), melynek több mint háromezer felsőoktatási intézmény és akkreditációs ügynökség a tagja. S ahogy a felsőoktatási intézmények megfelelő minőségét az ügynökségek által végzett akkreditáció tanúsítja, úgy az ügynökségek megbízható működését a CHEA, vagy a szövetségi oktatási minisztérium (US Department of Education) általi elismerés (recognition, lényegében ügynökség-akkreditáció) szavatolja. Az ügynökségek elismerését mindkét szervezet a saját maga által meghatározott sztenderdek alapján végzi. (Eaton, 2016) A két szervezet által elismert ügynökségek (mintegy 85-100) listái nyilvánosak, lásd: CHEA-USDE lista.

 

Ügynökségek típusai Európában

Európában a felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökségek csak néhány évtizedes múltra tekinthetnek vissza. Az európai minőségbiztosítási (nemcsak akkreditációs!) ügynökségeket többféleképpen is csoportosíthatjuk.

Területi hatókör szerint az ügynökségek lehetnek:

 • Nemzeti, döntően egy országban, s abban egyedüliként működő ügynökségek. Ilyenek pl. AQ AustriaQQI Írország, SKVC Litvánia, MAB Magyarország, AAQ Svájc.
 • Regionális ügynökségek, melyek általában (noha nem kizárólag) szintén egy országban működnek, ám nem egyedüliként. Ilyenek vannak Németországban (pl. ACQUIN, EVALAG, ZEvA), Spanyolországban (pl. ACSUG, AQU, Unibasq).
 • Nemzetközi ügynökségek (bővebben lásd alább, külön pontban).

Területi hatókör szempontjából speciális a holland-flamand (nemzeti) ügynökség (NVAO), mely Hollandia mellett a belgiumi holland (flamand) nyelvterületek (Flandria) felsőoktatási intézményei tekintetében is illetékes.

Tulajdon (ownership) szerint:

 • Állami/közösségi fenntartású ügynökségek.
 • Magán/alapítványi fenntartású ügynökségek.

Tevékenységi körük (scope) szerint:

 • Általános, intézmények és/vagy képzési programok értékelését végző ügynökségek, szakterületi specializáció nélkül. (Ilyenek pl. a fent említett nemzeti és regionális ügynökségek.)
 • Specifikus, egyes szakterületeken (akár nemzetközileg is) működő, döntően – de nem kizárólag – képzési programok értékelését végző ügynökségek. (Ilyen pl. a németországi ASIIN, FIBAA, a franciaországi CTI.)

 

Ügynökségek tevékenysége Európában

A fenti csoportosítások és az egyes ügynökségek tevékenysége szerint az európai összkép igen színes, s egyre több ügynökség bővíti tevékenységi és földrajzi hatókörét, adott fő profilja mellett. Egyes országokon belül is többféle típusú ügynökség működhet, alkalmasint a „nemzeti” ügynökség mellett is. (Pl. Oroszországban az NAA mellett létezik az AKKORK és az NCPA is.) Részletekért lásd az ENQA teljes jogú tagszervezeteit, valamint az EQAR által regisztrált ügynökségek listáját.

Az európai ügynökségek tevékenységét, eljárásaikat tekintve a 2000-es években a sokféleség mellett harmonizációt is tapasztalhattunk, döntően a Bologna-folyamatnak, s azon belül is az európai sztenderdek és irányelvek, az ESG 2005-ös megjelenésének köszönhetően. Erről bővebben lásd a kialakulás és az eljárások cikkeket.

 

Nemzetközi ügynökségek

A nemzetközi ügynökségek több országban, nemcsak egy nyelvterületen, s alkalmasint nemcsak egy földrészen tevékenykednek. Többnyire egy-egy szűkebb szakterületre specializálódnak, s azon a területen végeznek minőségértékeléseket. Az általuk adott pozitív/megfelelt minősítéseket szokták a felsőoktatási minőségbiztosítási zsargonban minőség címkéknek (quality labels) nevezni. Ilyen ügynökségek pl. ABET (műszaki képzések akkreditációja világszerte), AACSB (gazdálkodástudomány, világszerte), EAALS (élettudományok, Európa), EAEVE (állatorvostudomány, Európa), ENAEE   (műszaki, Európa), EFMD (gazdálkodástudományok, intézményakkreditáció is). Speciális helyzetben van, mert ebből a szempontból ügynökségnek minősül az európai egyetemi szövetség, a European University Association (EUA), intézményértékelési programja révén.

 

Ügynökségek hálózatai

A felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökségek különböző hálózatokba tömörülnek, melyek részben a kölcsönös információcserét és együttműködéseket, részben pedig az egységes fellépést, az érdekképviseletet szolgálják. A hálózatok leggyakoribb típusa a földrajzi alapú szerveződés. Európában a legfontosabb ilyen szervezet a 2000-ben alakult ENQA. Kelet-közép európai regionális szervezet a CEENQA (2001), akkreditációs ügynökségek európai együttműködésére alakult az ECA (2003). Az ázsiai és csendes-óceáni térség hálózati szervezete az APQN (2003), az arab világ ügynökségeit tömöríti az ANQAHE (2007). Latin-amerikában a RIACES (2003) hálózat működik. Az ügynökségek világszervezete pedig az INQAAHE (1991), melynek weboldaláról további hálózatok is elérhetők.

 

Készítette: Szántó Tibor

Linkgyűjtemény:

AZVO: https://www.azvo.hr/en/
ENIC – NARIC: http://www.enic-naric.net/
Eaton 2015: http://www.chea.org/userfiles/uploads/Overview%20of%20US%20Accreditation%202015.pdf (lásd alább Irodalom)
USA regionális akkreditációs szervezetek: https://cihe.neasc.org/about-accreditation/regional-accrediting-commissions
Council for Higher Education Accreditation (CHEA): http://chea.org/
US Department of Education (USDE): http://www.ed.gov/
Eaton 2016: http://www.chea.org/userfiles/uploads/AccredRecogUS.pdf (lásd alább Irodalom)
CHEA-USDE lista: http://www.chea.org/userfiles/Recognition/CHEA_USDE_AllAccred.pdf
AQ Austria: https://www.aq.ac.at/de/ 
QQI Írország: http://www.qqi.ie/
SKVC Litvánia: http://www.skvc.lt/default/en/
MAB Magyarország: http://www.mab.hu/web/index.php?lang=hu
AAQ Svájc: http://aaq.ch/en/
ACQUIN: http://www.acquin.org/en/
EVALAG: http://www.evalag.de/
ZEvA: http://www.zeva.org/
ACSUG: http://www.acsug.es/en
AQU Catalunya: http://www.aqu.cat/index_en.html
Unibasq: http://www.unibasq.org/en/inicio
NVAO: https://www.nvao.com/
ASIIN: http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin.php
FIBAA: http://www.fibaa.org/de/startseite.html
CTI: http://www.cti-commission.fr/spip.php?page=sommaire-en
NAA: http://www.nica.ru/en
AKKORK: http://www.akkork.ru/e/
NCPA: http://ncpa.ru/index.php?lang=en
ENQA tagszervezetek: http://www.enqa.eu/index.php/enqa-agencies/members/full-members/
EQAR listás ügynökségek: http://eqar.eu/register/search.html
Bologna-folyamat: http://www.ehea.info/
Standards and Guidelines of Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG): http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/. Magyarul lásd ugyanott, valamint: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/esg_kotet_4fej.pdf
ABET: http://www.abet.org/
AACSB: http://www.aacsb.edu/
EAALS: http://www.eaals.eu/
EAEVE: http://www.eaeve.org/about-eaeve/mission-and-objectives.html
ENAEE: http://www.enaee.eu/
EFMD: http://www.efmd.org/
EUA: http://www.eua.be/
EUA intézményértékelési program: http://www.eua.be/activities-services/institutional-evaluation-programme.aspx
ENQA: http://www.enqa.eu
CEENQA: http://www.ceenqa.eu/
EQA: http://ecahe.eu/
APQN: http://www.apqn.org/
ANQAHE: http://www.anqahe.org/
RIACES: http://www.riaces.org/
INQAAHE: http://inqaahe.org/
További hálózatok: http://www.inqaahe.org/qa-networks 

 További linkek:

Accreditation in the United States,(US Department of Education tájékoztatója): http://www2.ed.gov/print/admins/finaid/accred/accreditation.html
Database of Accredited Postsecondary Institutions and Programs (US Department of Education): http://ope.ed.gov/accreditation/
List of unrecognized (!) higher education accreditation organizations (közel 200 szervezet!) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unrecognized_higher_education_accreditation_organizations

 

Felhasznált irodalom:

Eaton, J.S. (2015, revised edition), „An Overview of U.S. Accreditation”. Washington, D,C: CHEA, 12 p. http://www.chea.org/userfiles/uploads/Overview%20of%20US%20Accreditation%202015.pdf
Eaton, J.S. (2016), Accreditation and Recognition in the United States (ppt). Washington, D.C.: CHEA, 33 slides. http://chea.org/pdf/AccredRecogUS.pdf
EUA (2014), A Twenty-year Contribution to Institutional Change. EUA’s Institutional Evaluation Programme. Brussels: European university Association, 68 p. http://www.chea.org/userfiles/uploads/AccredRecogUS.pdf

 

 

 

 

 

 

Utolsó módosítás: 2018.06.14.