Digitális történetmesélés

A digitális történetmesélés (angolul: digital storytelling, rövidítve DST) egy olyan innovatív, tanulástámogató módszer, amely az egyénre, az egyéni történetekre fordítja a figyelmet. A módszer keretében megtanulhatjuk, hogy egyes, számunkra fontos történeteket fényképek, hanganyagok, filmanyagok, linkek, IKT-eszközök felhasználásával mások számára is hozzáférhetővé tegyük, vagyis továbbadjuk (elmeséljük) a számukra. 

 

A digitális történetmesélésről általánosságban

“A digitális történetmesélés folyamata:

 • Megtalálni – a számunkra fontos történetet
 • Elmesélni – saját szavainkkal és fényképeinkkel
 • Megosztani – egymással vagy az interneten keresztül bárkivel” (Forrás)

A StoryCenter Berkeleyben a digitális történetmesélés központi alkotóhelye, közösségi műhelye. Ebben a közösségben dolgozták ki többek között a DST hét elemét, amelyet gyakran a módszer kiindulópontjaként is emlegetnek.

A hét elem az alábbiakat tartalmazza:

 1. Nézőpont - Mi a történet központi gondolata és a szerző nézőpontja, szempontja?
 2. Kulcskérdés - A központi kérdés, ami fenntartja az érdeklődő figyelmét és amire a történet végén választ kapunk.
 3. Érzelmi töltet
 4. A saját hangunkat eszközként használjuk a történet személyesebbé tételéhez.
 5. Egy, a tartalomhoz jól illeszkedő zene nagy hatással lehet a befogadókra.
 6. Gazdaságosság - Fontos, hogy ne terheljük túl a befogadót a tartalommal
 7. A történet tempója, ritmusa ne legyen se túl vibráló, se túl lassú, illeszkedjen a tartalomhoz.

“A StoryCenter definíciója alapján digitális történetről a következő komponensek együttes megléte esetén beszélhetünk (Lambert, 2013, 37-38. o.):

 • Az alkotó egy, az ő számára fontos történetet tematizál saját nézőpontjából,
 • személyes reflexióit egyes szám 1. személyben fogalmazza meg,
 • időbeli összefüggéseket ábrázol, története jelenetekből áll,
 • melyet állóképekkel illusztrál és
 • aláfestő zenével gazdagít.
 • A kész mű egyedi, egyéni alkotás,
 • hossza ideális esetben 2-3 perc.” (Forrás)

 

A digitális történetmesélés az oktatásban

A digitális történetmesélésnek közoktatásban és felsőoktatásban egyaránt hasznát lehet venni, hiszen ez a módszer a központi hangsúlyt a digitális kompetenciák fejlesztése mellett az önkifejezés, a párbeszéd és a vitakultúra fejlesztésére, az egyéni nézőpontok és vélemények kinyilvánítására helyezi. 

“A pedagógiai céltól függően a digitális történetmesélés felhasználható:

 • egyéni élettörténetek, identitástörténetek felszínre hozására,
 • tantárgyi tartalmak megismerésére, feldolgozására, beépítésére.” (Forrás)

Egyes kezdeményezések kifejezetten arra helyezik a hangsúlyt, hogy az oktatásban miként használható a DST módszere.

A DST az innovatív oktatási módszerek között egy hatékony eszköz, hiszen számos módon lehet használni a tanítás támogatására. Elsőként arra van szükség, hogy oktatóként eldöntsük, hogy mi használjuk a DST módszerét, vagy pedig a hallgatókat kérjük erre valamilyen formában. Külföldi gyakorlatban több esetben az oktatók készítenek DST-ket és ezeket az oktatási tartalom egyik lehetséges példájaként, segédanyagként használják fel, gazdag multimédiás tartalommal és web2.0-s eszközökkel kiegészítve.

A DST egy másik változata az oktatásban, amikor a hallgatók használják azt hatékony tanulástámogató eszközként, amely felkelti az érdeklődésüket, motiválja őket és a kreativitásukat is fejleszti. Azok a hallgatók, akik DST készítésében vesznek részt, az anyaggyűjtés, a szerkesztés és bemutatás során fejlesztik a kommunikációs készségeiket, megtanulják szervezni a saját ötleteiket és szociális készségeiket is fejleszthetik ezáltal.

 

Digitális történetmesélés a felsőoktatásban

A digitális történetmesélés a felsőoktatásban használható egyéni vagy csoportos feladatként, alkalmat adhat egy projekt kapcsán a reflexióra, önreflexióra, vagy akár egy témát is ezzel a módszerrel dolgozhatnak fel a hallgatók. Mivel a digitális történetmesélés hangsúlyosan egy személyes történeten alapul, így például ha egy történelmi eseményt vagy irodalmi művet szeretnénk ezzel a módszerrel feldolgozni, akkor a hallgatók egy szereplő helyébe képzelhetik magukat és E/1-ben írhatják meg a történetet.

Készítette: Lévai Dóra

Linkgyűjtemény:

Digital Storytelling in Language Arts:http://www.digitalstoryteller.org/docs/languagearts.htm
Digitális történetmeséléshez kapcsolódó Web2.0-s gyűjtemény: https://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=27&cid=27&sublinkid=75
Center for Digital Storytelling: http://www.storycenter.org/Digitális történetmeséléshez kapcsolódó honlap: http://digitalistortenetmeseles.hu/
Digital Storytelling Education: http://story.e2bn.net
Digital Storytelling: Tips and ResoucesDigital Storytelling Finds Its Place in the Classroom: http://www.infotoday.com/mmschools/jan02/banaszewski.htm
Jim Andersonand Vicky Macleroy: Multilingual Digital Storytelling. Engaging creatively and critically with literacy.Lambert, Joe (2010): Digital Storytelling: Cokbook: https://wrd.as.uky.edu/sites/default/files/cookbook.pdfLanszki Anita: Digitális történetmesélés és tanulói tartalom(re)konstrukció
Teaching the Seven Elements: http://jonorech.wikispaces.com/Teaching+The+Seven+Elements
The Educational Uses of Digital Storytelling: http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/default.htm
The Elements of Digital Storytelling: http://www.inms.umn.edu/elements
The Seven Elements of Digital Storytelling: http://digitalstory.osu.edu/wp-content/uploads/2013/11/The-Seven-Elements-of-Digital-Storytelling.pdf
Lanszki, Anita (2015): A digitális történetmesélés módszertani felhasználhatósága – nemzetközi kutatások áttekintésein: DOSZ Tavaszi Szél Konferenciakötet IV., p. 117-130., 2015. - tanulmány
Lanszki, A. (2015): A tanulói aktivitás szerepe a digitális történetmesélésben, in: (szerk.: Lévai, D. – Papp-Danka, A.) Interaktív Oktatásinformatika, Líceum Kiadó.  - könyvfejezet http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/interaktiv-oktatasinformatika/
Lanszki, A. (2015): A digitális történetmesélés relevanciája a pedagógusképzésben, in: (szerk.: Falus) Felkészülés a pályára, felkészülés az életre, Líceum Kiadó. - megjelenés alatt
Lanszki, A. (2016): A digitális történetmesélés a nevelési-oktatási folyamatban, in: Ollé, János - Lanszki, Anita - Mester, Dolly - Ruszkai, Nóra: Interaktív oktatási stratégiák, Líceum Kiadó. - megjelenés alatt
Lanszki, A. - Horváth, Kata (2016): A digitális történetmesélés mint autobiográfia-alapú, részvételi akciókutatási módszer, pilot-kutatás, BGA http://bgazrt.hu/_files/TAMOGATASOK/T%C3%81MOP/Kutat%C3%A1s_m%C3%B3dszertan.pdf

 

Ajánlott irodalom:

Lanszki, A. (2015): A digitális történetmesélés módszertani felhasználhatósága – nemzetközi kutatások áttekintésein: DOSZ Tavaszi Szél Konferenciakötet IV., p. 117-130., 2015. - tanulmány http://dosz.hu/dokumentumfile/tsz2015_4.pdf
Lanszki, A. (2015): A tanulói aktivitás szerepe a digitális történetmesélésben, in: (szerk.: Lévai, D. – Papp-Danka, A.) Interaktív Oktatásinformatika, Líceum Kiadó.  - könyvfejezet http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/interaktiv-oktatasinformatika/
Lanszki, A. (2015): A digitális történetmesélés relevanciája a pedagógusképzésben, in: (szerk.: Falus) Felkészülés a pályára, felkészülés az életre, Líceum Kiadó. - megjelenés alatt
Lanszki, A. (2016): A digitális történetmesélés a nevelési-oktatási folyamatban, in: Ollé, János - Lanszki, Anita - Mester, Dolly - Ruszkai, Nóra: Interaktív oktatási stratégiák, Líceum Kiadó. - megjelenés alatt
Lanszki, Anita - Horváth, Kata (2016): A digitális történetmesélés mint autobiográfia-alapú, részvételi akciókutatási módszer, pilot-kutatás, BGA http://bgazrt.hu/_files/TAMOGATASOK/T%C3%81MOP/Kutat%C3%A1s_m%C3%B3dszertan.pdf

Utolsó módosítás: 2016.11.16.