Köznevelési projektek az Erasmus+ programban

Az Erasmus+ program keretében a köznevelési-, illetve a köznevelés terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek megvalósításához kérhetnek támogatást. Ezek a projektek tulajdonképpen intézményi tanulási formák, melyekben számos tanulási alkalom azonosítható. 

A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási alkalom, s az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja. A partnerségi projektekben a partnerek együttműködésén, a projektmunkán van a hangsúly, a külföldi mobilitás ennek az együttműködésnek a támogatását szolgálja. 

MOBILITÁSI PROJEKTEK 

A pályázattípus célja

A tanárok és más munkatársak intézményi igényekre épülő szakmai fejlődésének támogatása nemzetközi környezetben.

Támogatható tevékenységek

• Külföldi képzésen való részvétel (módszertani továbbképzés, nyelvtanfolyam)

• Oktatási tevékenység egy külföldi iskolában

• Szakmai látogatás (job shadowing) egy külföldi iskolában vagy szakmai szervezetnél

ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK (KA229)

A pályázattípus célja

Az európai dimenzió erősítése az óvodákban és az iskolákban, illetve a köznevelési intézmények felruházása 21. századi készségekkel és kompetenciákkal.

Támogatható tevékenységek

Pályázásra jogosultak köre

Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák.

VEGYES INTÉZMÉNYI ÖSSZETÉTELŰ KÖZNEVELÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK (KA201)

Pályázattípus célja

A pályázattípus a köznevelésben lehetőséget biztosít új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására a köznevelési intézmények és/vagy más, a köznevelésben érintett intézmények által megvalósított nemzetközi partnerségi projektek keretében. A projektek lehetnek

Támogatható tevékenységek

Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez, óvodai vagy iskolai keretek között elvégezhető tevékenységekre épül, és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel. A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári, munkatársi és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók.

Pályázásra jogosultak köre

Az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén aktív köz- és magánintézmények, valamint a köznevelési intézmények.

A 30 éves Erasmus+ arcai

Ismerje meg az Erasmus+ 30 hazai arcait, akiknek a története, sikerei inspirációként szolgálhatnak az Ön számára is.

Pályázattípusok 

Utolsó módosítás: 2018.10.02.

Iskolai, óvodai partnerségek

Következő határidő: 2020.03.24.

Az Erasmus+ stratégiai partnerségek célja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.

Részletek

Európai szakpolitikai javaslatok kipróbálása

Következő határidő: legközelebb jövő évben

Az európai szakpolitikai javaslatok kipróbálása pályázattípus célja, hogy olyan nemzetközi együttműködéseket támogasson, amelyeknek keretében magas szintű hatóságok irányításával innovatív szakpolitikai kezdeményezéseket valósítsanak meg.

Részletek

Előremutató együttműködési projektek

Következő határidő: még nem ismert

A partnerségek célja, hogy olyan új, innovatív módszereket keressenek, teszteljenek, fejlesszenek és értékeljenek, amelyek később lehetőséget biztosítanak a széles körű alkalmazásra és az oktatás- és ifjúságpolitika fejlesztésére. Centralizált pályázattípus.

Részletek