További információ >>

Figyelem!

Az Erasmus+ program első szakasza 2020-ban lezárult. Az új 2021-2027 közötti szakasz információit az új Erasmus+ honlapunkon érhetik el: erasmusplusz.hu

Beadási határidők a 2021-es évben:

A pályázati űrlap ezen a linken érhető el.

 

Köznevelési projektek az Erasmus+ programban 2014-2020

Az Erasmus+ program keretében a köznevelési-, illetve a köznevelés terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek megvalósításához kérhetnek támogatást. Ezek a projektek tulajdonképpen intézményi tanulási formák, melyekben számos tanulási alkalom azonosítható. 

A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási alkalom, s az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja. A partnerségi projektekben a partnerek együttműködésén, a projektmunkán van a hangsúly, a külföldi mobilitás ennek az együttműködésnek a támogatását szolgálja. 

MOBILITÁSI PROJEKTEK 

A pályázattípus célja

A tanárok és más munkatársak intézményi igényekre épülő szakmai fejlődésének támogatása nemzetközi környezetben.

Támogatható tevékenységek

• Külföldi képzésen való részvétel (módszertani továbbképzés, nyelvtanfolyam)

• Oktatási tevékenység egy külföldi iskolában

• Szakmai látogatás (job shadowing) egy külföldi iskolában vagy szakmai szervezetnél

Pályázásra jogosultak köre

ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK (KA229)

A pályázattípus célja

Az európai dimenzió erősítése az óvodákban és az iskolákban, illetve a köznevelési intézmények felruházása 21. századi készségekkel és kompetenciákkal.

Támogatható tevékenységek

Pályázásra jogosultak köre

Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák.

VEGYES INTÉZMÉNYI ÖSSZETÉTELŰ KÖZNEVELÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK (KA201)

Pályázattípus célja

A pályázattípus a köznevelésben lehetőséget biztosít új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására a köznevelési intézmények és/vagy más, a köznevelésben érintett intézmények által megvalósított nemzetközi partnerségi projektek keretében. A projektek lehetnek

Támogatható tevékenységek

Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez, óvodai vagy iskolai keretek között elvégezhető tevékenységekre épül, és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel. A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári, munkatársi és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók.

Pályázásra jogosultak köre

Az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén aktív köz- és magánintézmények, valamint a köznevelési intézmények.

A 30 éves Erasmus+ arcai

Ismerje meg az Erasmus+ 30 hazai arcait, akiknek a története, sikerei inspirációként szolgálhatnak az Ön számára is.

 Pályázattípusok 

Utolsó módosítás: 2021.04.12.

A COVID-19 helyzet nyomán létrehozott stratégiai partnerségek a köznevelés területén

Következő határidő:

A COVID-19 járvány alapvető hatással van az oktatás, a képzés és az ifjúság területére is. Ilyen kivételes körülmények között az Erasmus+ programnak még nagyobb szerepe van az oktatás, a képzés és az ifjúság területén megvalósuló innovációk elősegítésében, valamint a személyes, szociálpedagógiai és szakmai fejlődési lehetőség megteremtésében.

Részletek

Iskolai, óvodai partnerségek

Következő határidő:

Az Erasmus+ stratégiai partnerségek célja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.

Részletek