2020. július 1.

Kiutazási korlátozások feloldása a nemzetközi felsőoktatási programokban

Hivatkozással az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 2020. június 25-i döntésére, a 2020. március 15-én bevezetett kiutazási korlátozások feloldásával a mobilitási lehetőségek újra megnyílnak. A Tempus Közalapítvány (TKA) által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában az alábbi intézkedések betartása mellett szervezhetőek az ösztöndíjas kiutazások.

Az ITM által felügyelt valamennyi nemzetközi mobilitási program kapcsán a TKA – a lehetőségeihez mérten, a hazai hivatalos szervek által közzétett és a külföldi partnerektől kapott információk alapján – tájékoztatást ad a pályázóinak és ösztöndíjasainak a külföldi (és hazai) beutazási feltételekről, az esetlegesen fennálló speciális körülményekről, amelyek befolyásolhatják az ösztöndíjas tartózkodást és az együttműködések megvalósítását a https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-veszelyhelyzet-idejereoldalon. (Egyéb hasznos források: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok; https://reopen.europa.eu)

A szerződéskötés és a kiutazás előtt az ösztöndíjas felelőssége az adott célország beutazási rendelkezései és a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedések, valamint a küldő, illetve fogadó intézmények irányelveinek ismerete, illetve a fogadó intézmény fogadókészségének egyeztetése.

Pályázók számára:

Támogatott ösztöndíjasok számára:

A mobilitási programokban részt vevő ösztöndíjasok számára továbbra is biztosított a vis maior eljárás: amennyiben a fogadó állam és intézmény mindenkor hatályos helyi járványügyi rendelkezései miatt nincs mód arra, hogy eleget tegyenek ösztöndíjas kötelezettségeiknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik elszámolhatóak. A vis maior eljárás keretében a vis maior helyzetből fakadó, a szolgáltatók által vissza nem térített plusz költségek igényelhetők számlák, bizonylatok alapján.

Felhívjuk az ösztöndíjasok figyelmét, hogy a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget téve folyamatosan tartsák a kapcsolatot a támogató és a küldő intézmény képviselőivel. Amennyiben a mobilitás során vis maior helyzet adódik, arról az ösztöndíjasnak azonnali bejelentési kötelezettsége van mind a támogató, mind a küldő intézmény felé.

A 2020. évi LVIII. törvény 7. §-a értelmében a központi költségvetési támogatásból megvalósuló 2019/2020. tanévi projektek esetében a megkezdett mobilitásokat 2020. december 15-ig bezárólag kell megvalósítani. A Campus Mundi ösztöndíjak esetében a 2019/2020. tanévi mobilitások 2021. március 31-ig bezárólag teljesíthetőek.

Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük, jelezze a felsooktatas@tpf.hu címen.

 

Utolsó módosítás: 2020.07.01.