2020. július 6.

Kiutazási korlátozások feloldása az Erasmus+ köznevelési pályázatok területén

Ezúton tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a 2020. március 21-én bevezetett utazási korlátozások feloldásával a Tempus Közalapítvány által kezelt Erasmus+ köznevelési projektek keretein belül tervezett nemzetközi mobilitások újra megvalósíthatók az érintett országok ki- és beutazási rendelkezéseinek, továbbá a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedések figyelembevételével.

A Tempus Közalapítvány által kezelt köznevelési pályázatok vonatkozásában az alábbi módon szervezhetők mobilitások:

A támogatott szervezeteknek egyrészt az utazások megszervezésének megkezdésekor, másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódniuk kell az érintett országok járványügyi helyzetéről, és amennyiben az érintett országból történő beutazást vagy az érintett országba történő kiutazást a hazai vagy a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, az utazást el kell halasztani. 

A TKA a lehetőségeihez mérten - a hazai hivatalos szervek által közzétett és a külföldi partnerektől kapott információk alapján - tájékoztatást ad a pályázóinak a külföldi (és hazai) beutazási feltételekről, az esetlegesen fennálló speciális körülményekről, amelyek befolyásolhatják az együttműködések megvalósítását. Az ehhez kapcsolódó folyamatosan frissülő információkat az alábbi oldalon olvashatják.

 A jelenleg érvényes rendelkezések alapján:

Amennyiben hatályos helyi járványügyi rendelkezések miatt nem vagy csak halasztva tudják megvalósítani a tervezett mobilitásokat, lehetőség nyílik a mobilitások vegyes típusú (virtuális és fizikai) megvalósítására: ez azt jelenti, hogy a tevékenységeket megkezdhetik virtuálisan is, a fizikai mobilitást pedig megvalósíthatják később. Ha a fizikai mobilitást egyáltalán nem tudják megvalósítani, vagy a mobilitás hossza nem éri el a vonatkozó pályázati útmutatóban meghatározott minimális időtartamot, az vis maior helyzetnek minősül. A virtuálisan vagy vegyes mobilitásként megvalósított tevékenységekkel kapcsolatos rendelkezésekről minden érintett pályázó tájékoztatást kap.

A mobilitásban részt vevőkek bármilyen váratlan esemény bekövetkeztéről haladéktalanul tájékoztatniuk kell a küldő és fogadó szervezeteket.

Amennyiben további információra lenne szüksége a köznevelési projektekkel kapcsolatosan, kérjük, forduljon kapcsolattartójához a Tempus Közalapítványnál.

Utolsó módosítás: 2020.07.06.