Az Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén lehetőséget nyújt a szervezeteknek rendszeres mobilitási tevékenységek megvalósítására. Olyan szervezeteknek ajánljuk, amelyek meg akarják nyitni kapuikat a határokon átívelő csereprogramok és együttműködési projektek előtt és rendszeresen kívánnak megvalósítani magas minőségű mobilitási projekteket az ifjúsági területen.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Ifjúság Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén

1. A pályázattípus célja

2. A pályázásra jogosultak köre 

Erasmus-akkreditációra az ifjúság területén a következő országok valamelyikében letelepedett köz- és magánszervezetek pályázhatnak:

3. Pályázati feltételek

Az ifjúságügy területén megszerzett Erasmus-akkreditáció azt jelenti, hogy a szervezet megfelelő és hatékony eljárásokkal és intézkedésekkel rendelkezik a tervezett tanulási célú mobilitási tevékenységek magas színvonalú megvalósításához, amelyekkel az ifjúsági terület erősítését szolgálja.

Az akkreditált Erasmus-szervezetek lehetőséget kapnak, hogy egyszerűsített módon pályázhassanak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához. Ezek a pályázatok az elfogadott akkreditációs terven alapulnak, tehát a tervezett tevékenységek részletes listáját itt nem szükséges mellékelni. Ehelyett ezek a pályázatok a tervezett tevékenységekre és a résztvevők számára fókuszálnak.

Az akkreditált szervezetek vállalják, hogy betartják az Erasmus Minőségbiztosítási Szabályzat, és magas minőségű mobilitási tevékenységeket valósítanak meg az ifjúsági területen.

Az akkreditált szervezetek nem jogosultak pénzügyi támogatásra a hagyományosan megpályázható ifjúsági mobilitási tevékenységek esetében. Ugyanakkor, partnerként részt vehetnek az ilyen típusú projektekben.

Az Erasmus-akkreditációra vonatkozó formai és tartalmi követelményeket a Pályázati szabályzat tartalmazza. 

4. Kiválasztási eljárás

A pályázatok értékelése a Pályázati szabályzatban meghatározott odaítélési, valamint kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. A kiválasztásért felelős nemzeti iroda értékelő bizottságot jelöl ki a teljes folyamat irányításának felügyeletére. A szakértők által elvégzett értékelés alapján az értékelő bizottság összeállítja a kiválasztásra javasolt pályázatok listáját.

5. A pályázatok beadásának határideje

A pályázatok folyamatosan beadhatók; értékelésük és az akkreditációk odaítélése folyamatosan zajlik.

További információ 

További információ az Erasmus+ Ifjúság honlapján található.

Pályázati űrlap:https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=Youth

(a kitöltéshez EU Login felhasználóra van szükség, amely létrehozható az alábbi linken)

Pályázati szabályzat: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a03-2020-rules-application_en.pdf

Erasmus Minőségbiztosítási Szabályzat angol nyelven:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-quality-standards_en.pdf

Pályázati tudnivalók: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info 

Pályázati felhívás:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ENG&toc=OJ:C:2020:227:TOC

Utolsó módosítás: 2022.11.11.