PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A STIPENDIUM HUNGARICUM ÉS A DIASZPÓRA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN VALÓ INTÉZMÉNYI RÉSZVÉTELRE 

a 2022/23, 2023/24 és 2024/25-ös tanévre vonatkozóan

ONLINE PÁLYÁZATI FELÜLET


Az intézményi pályázat elektronikus benyújtásának határideje: 

2021. június 15. (kedd) 12:00 óra

 

Pályázati felhívás 2022-2025

Pályázati kitöltési útmutató (2021.05.06.)

Stipendium Hungaricum működési kódex

 

Intézményi pályázatok: Képzések és felsőoktatási előkészítő tanulmányok

A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a Stipendium Hungaricum és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban való intézményi részvételre.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban való részvételre jogosító intézményi keretmegállapodás a 2021/22-es tanévvel bezárólag szabályozza a felsőoktatási intézmények részvételét az ösztöndíjprogramban. A 2021/22-es tanévre vonatkozóan a keretszerződés hatálya alá került a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban való intézményi részvétel is.

A 2022/2023-as tanévtől kezdődően az intézmények abban az esetben tudnak új ösztöndíjasokat fogadni a fenti ösztöndíjprogramokban, ha erre jelen pályázat keretében jogot szereznek. A pályázati eljárás eredményeként a jogosultságot szerző intézményekkel 2022-től új keretszerződés megkötésére kerül sor.

Az új pályázati ciklusba lépés alkalmat nyújtott arra, hogy a Stipendium Hungaricum és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében ösztöndíjasokat fogadó felsőoktatási intézmények kiválasztására irányuló pályáztatási és nyomon követési folyamat megújuljon, abban az ösztöndíjprogramok nemzetköziesítési folyamatokra gyakorolt hatása hangsúlyosabbá váljon.

Formai kritériumok

A) Általános formai kritériumok

A pályázat a pályázati határidőre megfelelő űrlapon hiánytalanul benyújtásra került elektronikusan a http://palyazat.tpf.hu címen.

A pályázathoz csatolták a pályázó intézmény hivatalos képviselője által aláírt beszkennelt nyilatkozatot elektronikus formában.

B) Speciális formai kritériumok

Az ösztöndíjprogramokban kizárólag az Nftv. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott felsőoktatási intézmények, valamint a d) pont szerinti, Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány vagy vallási egyesület által fenntartott intézmények vehetnek részt. További, az intézményre vonatkozó formai kritériumokat a Pályázati Felhívás tartalmaz.

Az ösztöndíjprogramokban azok az idegen nyelvű

vehetnek részt, amelyekre vonatkozóan a felsőoktatási intézmények sikeres pályázatot nyújtottak be.

További részleteket a pályázattal kapcsolatban a Pályázati felhívás tartalmaz.

 

Utolsó módosítás: 2021.05.06.