2021.október 26.

TÁJÉKOZTATÁS A KÜLFÖLDRE IRÁNYULÓ CSOPORTOS, ISKOLAI UTAZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

Az Operatív Törzs döntése értelmében 2021. november 2. napját követően külföldre történő csoportos, iskolai szervezésű utazás megvalósítása csak az oktatásért felelős miniszterhez benyújtott kérelem alapján kiadott egyedi engedéllyel lehetséges.

INFORMÁCIÓK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Kásler Miklós miniszter úr október 20-án kelt levele alapján az egyedi engedély megadására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az utazásban érintett valamennyi tanuló rendelkezik védettséggel, és az utazás igazoltan nem mondható le vagy nem halasztható el pénzügyi veszteség nélkül.

A kérelmet köznevelési intézmény esetében az emberi erőforrások miniszteréhez címezve kell benyújtani, a fenti feltételeknek való megfelelést igazoló egyéb dokumentumokkal együtt a kozoktatas@emmi.gov.hu e-mail címre.

A Tempus Közalapítvány által kezelt Erasmus+ program több pályázattípusában van lehetőség köznevelési diákok külföldi csoportos utazására, így különösen az Iskolai, óvodai partnerségek projektekbe ágyazottan (KA229), továbbá Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122-SCH) és Akkreditált intézmények köznevelési mobilitási projektjeinek (KA121-SCH) részeként. Mindhárom pályázattípus esetében a már szervezés alatt álló csoportos diák kiutazásokat érinti az engedélyezési kötelezettség. Azon csoportos diák mobilitások esetében, ahol már megindult a november 2-át követő kiutazások előkészítése és történtek kifizetések a mobilitások megvalósításához kapcsolódóan, igazoló dokumentum lehet az utazási szolgáltatóval kötött szerződés, ami tartalmazza a lemondási és visszatérítési feltételeket, vagy a szolgáltató által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy az intézmény megpróbálta visszaigényelni az elmaradó utazás díját, de erre a szolgáltató elutasító választ adott valamilyen indokkal.

A fentiek értelmében a projekteket megvalósító intézményeknek javasoljuk, hogy a lehetőségekhez mérten ütemezzék át a mobilitások megvalósítását későbbi időpontra. Amennyiben szükséges, kérvényezzék a Tempus Közalapítványnál a támogatási szerződésben lefektetett projektidőszak meghosszabbítását. A projektgazdáknak érdemes lehet mérlegelni a virtuális megvalósítás módját is, amire szintén lehetőséget biztosít az Erasmus+ program.

INFORMÁCIÓK A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium október 28-i tájékoztatása szerint a szakképző intézmények által szervezett csoportos utazások, külföldi gyakorlatok esetén is egyedi engedélyre van szükség a kiutazáshoz. Az engedély kiadásának feltétele, hogy az utazásban érintett valamennyi tanuló rendelkezzen védettséggel, illetve kiskorú tanulók esetén szülői, gondviselői beleegyező nyilatkozattal.

A Szakképzési Centrumok fenntartásában működő szakképző intézmények a kérelmet és a szükséges dokumentumokat a Szakképzési Centrumon keresztül nyújthatják be az szc.utazas@nive.hu e-mail címre; egyéb fenntartói hatáskör alatt működő szakképző intézmények a szakkepzo.utazas@nive.hu e-mail címre.

Az utazások előtt fontos, hogy tájékozódjanak a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának honlapján a célország járványügyi helyzetéről, és az aktuális beutazási feltételekről.

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseiket az info@tpf.hu címen tehetik fel.

Hírünk folyamatosan frissül.

Utolsó módosítás: 2021.11.03.