Az Erasmus+ pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása mobilitási projektek megvalósításán keresztül.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Szakképzés Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Mobilitási projektek / Szakképzési munkatársak mobilitása

1. A pályázattípus célja

A munkatársak mobilitására vonatkozó pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázásra kizárólag intézmények jogosultak:

Például:

2.a. Résztvevők köre

3. Támogatható tevékenységek

A projekt futamideje: 1-től 2 évig terjedhet
A gyakorlat időtartama: 2 nap (egymást követő) és 2 hónap között (utazási napok nélkül)

Példa: A küldő vendéglátóipari szakközépiskola igazgatója és szakoktatói egy német szálloda éttermében tanulmányozzák a legkorszerűbb konyha technológiai gépek működését és kezelését. A tapasztalatokat megismertetik itthoni kollégáikkal és beépítik az óráikba is. A tanulmányút további eredménye, hogy az iskola igazgatója együttműködésben állapodik meg a fogadó szállodával. Az iskola tanulói így hosszú távú gyakorlat során sajátíthatják el az új eljárásokat, ismerhetik meg a helyi munkaszervezési módszereket, és a munkaerő piaci sajátosságokat.

4. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (ld. Programme Guide), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia (ld. Programee Guide)

5. Pályázati feltételek

6. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

Továbbá

7. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

8. A pályázás menete

A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ Pályázati útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében pályázatot egyének közvetlenül nem, csak intézmények nyújthatnak be.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

9. Pályázati határidő

A pályázatok benyújtásának meghosszabbított határideje: 2020. február 11., déli 12:00 óráig.
A projekt kezdete 2020. június 1. és december 31. között lehetséges.

10. Linkek

További információk elérhetőek a Pályázati dokumentumok aloldalon, az adott év mobilitási pályázataira kattintva:

https://tka.hu/palyazatok/576/palyazati-dokumentumok#12723

 

Utolsó módosítás: 2022.11.11.