Az Erasmus+ stratégiai partnerségek célja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Szakképzés Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Stratégiai partnerségek / Szakképzési projektek

A kulcstevékenység célja

A KA2 kulcstevékenység jó gyakorlatok megosztását, fejlesztését, átvételét vagy alkalmazását támogatja intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a szakképzés területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek

Innovációt támogató partnerségek

 

2020-ban a szakképzés 2.324.347EUR-s támogatási kerete (stratégiai partnerségek számára) biztosít forrást az innovációt támogató projektek és a jó gyakorlatok cseréjét támogató projektek számára.

A különböző jellegű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

A fenti ábra a stratégiai partnerségek keretében megpályázható típusok jellemzőit foglalja össze.

 

Pályázati feltételek:

 A pályázásra jogosultak köre:

 Támogatható tevékenységek:

- rövid távú (két hónapnál rövidebb) diák mobilitás vegyes mobilitással: valós és virtuális mobilitási tevékenységek kombinációja;

- kísérő személyek rövid távú vegyes diákmobilitáshoz

- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben oktatók tréneri munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;

- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;

Prioritások:

A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)

 A szakképzési szektorra vonatkozó prioritások:

Nemzeti szinten kiemelten kezelt prioritások:

A prioritások további részletes leírását lásd a 2020-as Erasmus+ Útmutatóban.

A támogatás mértéke

A pályázat pénzügyi részében a projekt támogatási igényét kell lebontani. A megvalósításhoz szükséges teljes költségvetés nem része a pályázati anyagnak, a szükséges önrész részletezése, felmutatása nem szükséges sem a pályázati szakaszban, sem a beszámolás során. A projekt esetleges pénzügyi ellenőrzése, auditja térhet ki az egyéb források felhasználásának ellenőrzésére (a projekt semmilyen körülmények között nem generálhat végeredményében profitot).

Általános szabály:

Az igényelhető támogatási összegekről és szabályokról további részletek lásd: 'Kalauz a pályázati űrlap kitöléséhez' (hamarosan).

A pályázás menete

A pályázás menetéről részletes tájékoztató a 2020-as évre szóló Erasmus+ útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

A pályázatok beadási határideje

Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 23-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

2020. március 24. déli 12.00 óra

A projektötletek kidolgozása kapcsán van lehetőség személyes konzultációra, melynek feltétele az előzetes időpont egyeztetés, és a kérdések - problémák megküldése munkatársunknak, e-mailban a tervezet pályázat részleteivel együtt.

Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkozik:

Utolsó módosítás: 2022.11.11.