A pályázatot folyamatosan lehet benyújtani a következő technikai határidőig

 Campus Mundi

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak. A hallgatók:

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe történő kiutazáshoz: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 

PÁLYÁZHATÓ IDŐTARTAM:

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el. Európán kívüli célország esetén tanévente legfeljebb 5 hónap időtartam támogatható.

 

A FOGADÓ EGYETEM KIVÁLASZTÁSA:

A küldő intézmény valamely partneregyetemére történő kiutazás esetén:

Freemover mobilitás esetén (vendéghallgatói jogviszony):

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE:

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az elnyerhető támogatás összegét a pályázati felhívás tartalmazza, ami elérhető itt: https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897

 

Kiegészítő pályázati lehetőség:

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

Pályázatot benyújtani a https://scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével lehet. A pályázati dokumentumok elérhetők itt: https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897

 

Pályázatot benyújtani a mobilitás tervezett kezdő dátuma előtt 3 hónappal javasolt. 2019/2020. tanévi kiutazások esetén a pályázati felület elérhető 2020. március 30-ig. A pályázati felhívás itt tölthető le.

 Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok formai hiba miatt autómatikusan elutasításra kerülnek.  

 

A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges mintadokumentumok a Pályázati dokumentumok menüpontban találhatók. Ajánljuk még a Gyakori kérdések menüpontot, ahol hasznos információt talál a pályázással kapcsolatban. A bírálati szempontrendszert a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársai értékelik. Tájékoztatjuk a pályázó hallgatókat, hogy Európán kívüli célország esetében az ösztöndíjas ponthatár magasabb, mint Európán belüli célországok esetén.

A leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást. (Lásd: hír )

 

További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu és az info@tpf.hu e-mail-címeken vagy munkanapokon (hétfőtől csütörtökig) 8.30 és 17.00 között, illetve pénteken 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 vagy a +36-1-237-1320 telefonszámokon érdeklődhet.

 

2019. január

Utolsó módosítás: 2019.06.17.