A 2021/2022. tanévi kiutazásokra pályázatot folyamatosan lehet benyújtani 2022. február 28-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig – ez utóbbi esetben a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére. Tekintettel a projekt zárására, a mobilitásokat 2022. szeptember 30-ig bezárólag kell teljesíteni. Pályázat visszamenőleges támogatásra nem nyújtható be.

 Campus Mundi

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre

 

A Campus Mundi projektet meghosszabbítottuk 2022 őszéig, és ismét lehetővé tettük az Európai Unió országain kívülre tervezett kiutazások támogatását, csökkentett havi ösztöndíjakkal (ösztöndíj összegek link). Mivel a koronavírus-járvány megnehezítette a felsőoktatásban tanuló hallgatók külföldi mobilitási lehetőségeit, továbbra is elérhető a virtuális és blended mobilitások támogatása.

A Tempus Közalapítvány kuratóriuma 2021. december 9-én döntött a konvergencia régiós korlátozás feloldásáról, így újra az ország összes felsőoktatási hallgatója pályázhat.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányaik alatt az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, amelyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaikhoz előnyt biztosítanak.

A hallgatók:

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített ECTS kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszerezniük vagy óraszámot teljesíteniük a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgatók tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe történő kiutazáshoz: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 Részképzés megvalósítható az alábbi mobilitási és támogatási formák szerint:

Az itthonról teljesített időszakra kiegészítő támogatás nem adható.

A fizikai és a virtuális mobilitás időtartamának elkülönítése érdekében kérjük a ki-, és hazautazási bizonylatok, illetve a szállásköltség kifizetésének elismervényét megőrizni, mert ezek a dokumentumok kellenek az elszámoláshoz. A szerződés megkötéséhez a Learning agreement változatlanul szükséges, ebben jelzi a hallgató a fizikai és/vagy virtuális mobilitás időtartamát.

Virtuális mobilitás esetén, teljesített kreditenként és félévente 10 000 Ft-ot kapnak a hallgatók, így 30 ECTS teljesítése esetén a félév végén 300 000 Ft támogatás jár – úgy, hogy a kurzusaikat itthonról teljesítik és nem merülnek fel a fizikai mobilitással járó plusz költségek pl. vízum, szállás, utazás, stb. A virtuális mobilitás ösztöndíjas ponthatára megegyezik az Európán belüli kiutazásokra vonatkozó ponthatárral (ez jelenleg a maximálisan elérhető 100 pontból 55 pont), azaz a felsőoktatási hallgatók széles körének elérhetővé válik egy európai, vagy akár egy Európán kívüli egyetemen folytatható virtuális tanulmányi félév – bármely képzési szinten és bármilyen képzési formában (nappali, levelező, vagy távoktatás).

 PÁLYÁZHATÓ IDŐTARTAM:

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el. 

A FOGADÓ EGYETEM KIVÁLASZTÁSA:

A küldő intézmény valamely partneregyetemére történő kiutazás esetén:

Freemover mobilitás esetén (vendéghallgatói jogviszony):

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE:

Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanulmányokat folytató   hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjalfolytatnak magyarországi tanulmányokat.

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

A mobilitás típusa alapján eltérő a támogatási összeg:

A támogatási összegek részletezése a pályázati felhívásban elérhető itt.

Kiegészítő pályázati lehetőség (csak fizikai mobilitás esetén):

Az itthonról teljesített időszakra (a virtuális mobilitás időtartamára) kiegészítő támogatást nem lehet igényelni.

Az ösztöndíj és a kiegészítő támogatások a külföldi tartózkodásból eredő többletköltségek finanszírozását szolgálják, így azok csak a külföldi tartózkodás időtartamára adhatók. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

Pályázatot benyújtani a https://mundi.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével lehet. A pályázati dokumentumok elérhetők itt: https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897

Pályázatot javasolt a részképzés kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt. 2021/2022. tanévi kiutazások esetén a pályázati felület elérhető 2022. február 28-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető - ez utóbbi esetben a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére. A pályázati felhívás itt tölthető le.

Tekintettel a projekt zárására a mobilitásokat 2022. szeptember 30-ig bezárólag kell teljesíteni.

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerülnek.  

A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges mintadokumentumok a Pályázati dokumentumok menüpontban találhatók. Ajánljuk még a Gyakori kérdések menüpontot, ahol hasznos információt talál a pályázással kapcsolatban. A bírálati szempontrendszert a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

Pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársai értékelik. Tájékoztatjuk a pályázó hallgatókat, hogy Európán kívüli célország esetében az ösztöndíjas ponthatár magasabb, mint Európán belüli célországok esetén.

A leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást.

További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu  e-mail-címen vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 vagy a +36-1-237-1320 telefonszámokon érdeklődhet.

 

2021. december

Utolsó módosítás: .