A Campus Mundi külföldi rövid tanulmányút pályázati lehetőség lezárult, a támogatott hallgatók 2021. december 30-ig valósíthatják meg a mobilitásukat.

Campus Mundi 

Ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz

 

Pályázható tevékenységek

A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai kurzusra jelentkezhetnek (kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt.

 

Pályázható időtartam

A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül. 

 

A fogadó intézmény/rendezvény kiválasztása

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője) vagy témavezetője jóváhagyott.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

továbbá:

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

 

Az elnyerhető támogatás összege

Célország

25. napig

610. napig

11. naptól

Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

18 600 Ft/nap

11 160 Ft/nap

7 440 Ft/nap

Közepes megélhetési költségű európai országok:
Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

21 700 Ft/nap

13 020 Ft/nap

8 680 Ft/nap

Magas megélhetési költségű európai országok:
Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

és Egyéb országok

24 800 Ft/nap

14 880 Ft/nap

9 920 Ft/nap

Kiegészítő pályázati lehetőség

Útiköltség-támogatás: a legalább 1000 km távolságra utazó hallgatók útiköltség-támogatást igényelhetnek a pályázati felületen. 

Távolság

Utazási átalány összege

0–999 km

0 Ft

1 000–2 499 km

65 000 Ft

2 500–3 999 km

120 000 Ft

4 000 km felett

160 000 Ft

 

Az ösztöndíj a külföldi tartózkodásból eredő többletköltségek finanszírozását szolgálja, így az csak a külföldi tartózkodás időtartamára adható.

A mobilitási tevékenység teljesíthető részben fizikai és részben virtuális tevékenységek keretében is (blended mobility). Ebben az esetben ösztöndíj csak a külföldi tartózkodás időtartamára számolható el, itthonról végzett online tevékenységre nem jár mobilitási ösztöndíj.

A pályázat benyújtása

Pályázatot benyújtani a https://mundi.scholarship.hu  oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével lehet. 

Pályázat véglegesítésének határideje

Megvalósíthatóság

A pályázat benyújtásához szükséges mintadokumentumok és az online pályázat kitöltési útmutató a Pályázati dokumentumok menüpontban találhatók. Ajánljuk még a Gyakori kérdések menüpontot, ahol hasznos információt talál a pályázással kapcsolatban. A bírálati szempontrendszert a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

 

További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu és az info@tpf.hu e-mail-címeken vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 vagy a +36-1-237-1320 telefonszámokon érdeklődhet.

 

A teljes pályázati kiírás letölthető ide kattintva.

 

2020. március

Utolsó módosítás: .