A pályázatot folyamatosan lehet benyújtani a következő technikai határidőig

Campus Mundi

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe történő kiutazáshoz: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 

PÁLYÁZHATÓ IDŐTARTAM:

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama:

 

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNE:

Szakmai gyakorlati fogadó helyet a pályázó maga kereshet saját szakmai területének megfelelően. A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:

Szakmai gyakorlati fogadó hely kereséséhez ajánljuk https://tka.hu/celcsoport/9409/hogyan-keress-szakmai-gyakorlati-helyet -oldalunkat

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE:

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

A külföldi szakmai gyakorlatot passzív félévben, vagy az abszolutórium megszerzése utáni 12 hónapon belül is lehet teljesíteni (ez utóbbi esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani).

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot. 

 

AZ ELNYERHETŐ TÁ?OGATÁS ÖSSZEGE:

Az elnyerhető támogatás összegét a pályázati felhívás tartalmazza, ami elérhető itt: https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4899

 

Kiegészítő pályázati lehetőség:

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

Útmutató a pályázat benyújtásához itt tölthető le.

 

A pályázat véglegesítésének a határideje:

Pályázatot benyújtani a mobilitás tervezett kezdő dátuma előtt 3 hónappal javasolt.

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj.  

 

A Pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges mintadokumentumok a Pályázati dokumentumok menüpontban találhatók. Ajánljuk még a Gyakori kérdések menüpontot, ahol hasznos információt talál a pályázással kapcsolatban. A bírálati szempontrendszert a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

 

További kérdések esetén az info@tpf.hu és a campusmundi@tpf.hu e-mail-címeken vagy munkanapokon (hétfőtől csütörtökig) 8.30 és 17.00 között, illetve pénteken 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1320 vagy a +36-1-237-1310 telefonszámokon érdeklődhet.

 

2019. január

Utolsó módosítás: 2019.03.25.