A kapacitásfejlesztési projektek nemzetközi együttműködési projektek, amelyek a programországok és partnerországok ifjúsági szervezetei közötti többoldalú együttműködésen alapulnak. Centralizált pályázattípus.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Ifjúság Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Kapacitásfejlesztés az ifjúsági területen

1. Leírás, célkitűzések

A kapacitásfejlesztési projektek nemzetközi együttműködési projektek, amelyek a programországok és partnerországok ifjúsági szervezetei közötti többoldalú együttműködésen alapulnak. Részt vehetnek bennük az oktatás, a képzés vagy más társadalmi-gazdasági ágazat terén tevékenykedő szervezetek is.

Az e felhívás keretében benyújtott pályázatoknak főként az alábbi két általános célkitűzés egyikével kell foglalkozniuk:

 

2. Támogatható tevékenységek

Az e pályázati felhívás keretében támogatandó tevékenységek közé tartozhatnak a következők (a felsorolás nem teljes körű):

A kapacitásfejlesztési projekteknek a következő tevékenységeket kell végrehajtaniuk:

 

3. Támogatásra jogosultak köre

Részt vevő szervezet lehet bármely olyan közintézmény vagy civil szervezet, amelynek programországban vagy egy támogatható partnerországban van a székhelye.

Ilyen szervezetek lehetnek például a következők:

A támogatható partnerországok szervezetei csak partnerként (nem pályázóként) vehetnek részt a projektekben.

A kapacitásfejlesztési projektek olyan, nemzetközi projektek, amelyekben legalább három különböző ország legalább három részt vevő szervezete képviselteti magát, és a három ország közül legalább egynek programországnak, egynek pedig támogatható partnerországnak kell lennie.

A támogatásra pályázhat bármely

 1. Programországokban és az egyéb partnerországokban ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek között megvalósuló kapacitásfejlesztési projektek esetében:
  > egy programországban székhellyel rendelkezik, és a projektben érintett összes szervezet nevében pályázik. Más típusú szervezetek pályázóként nem, csak partnerként vehetnek részt.

 2. Programországokban és a Nyugat-Balkán partnerországaiban ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek között megvalósuló kapacitásfejlesztési projektek esetében:
  > a pályázónak nyugat-balkáni országban székhellyel rendelkező szervezetnek kell lennie.

 3. A Keleti Partnerség országaiban működő szervezetek ebben a pályázati felhívásban nem jogosultak pályázatot benyújtani.

 4. Programországokban és Tunéziában az ifjúságügy terén tevékenykedő szervezetek között megvalósuló kapacitásfejlesztési projektek esetében:
  > a pályázónak Tunéziában székhellyel rendelkező szervezetnek kell lennie.

 

4. Támogatható időszak

A tevékenységeket 2020. augusztus és december között kell megkezdeni. A projekt időtartamának 9 hónap és 24 hónap közé kell esnie. A pályázati szakaszban a projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően ki kell választani a kívánt időtartamot.

 

5. A pályázás menete

Az elektronikus pályázat benyújtása előtt a pályázóknak regisztrálniuk kell szervezetüket az oktatási, audiovizuális, kulturális, uniós polgársági és önkéntességi résztvevői portálon (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal), ahonnan megkapják résztvevő-azonosító kódjukat (PIC-kód). A PIC-kódot fel kell tüntetni a pályázati űrlapon.

A szervezetekkel kapcsolatos valamennyi jogi és pénzügyi információ kezelése a résztvevői portálon keresztül zajlik. A regisztrációval kapcsolatos információkért keresse fel a portált a következő címen: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

A pályázókat arra kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívásra és a benyújtási eljárásra vonatkozó összes tájékoztatást, és a pályázat részét képező dokumentumokat (a pályázati csomagot) használják, amely itt érhető el:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2020_en

A pályázati csomagot online kell benyújtani, és tartalmaznia kell a helyes, megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot, valamint az összes vonatkozó és alkalmazandó mellékletet és igazoló dokumentumot.

A pályázati űrlapok az alábbi internetes címen találhatók: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Felhívjuk figyelmüket, hogy az eForm generálásához egyéni felhasználói regisztrációra is szükség van az Európai Bizottság ügyfélkapuján, az EU Login rendszerben. Erről a regisztrációról bővebben itt olvashatnak.

Nem lehet figyelembe venni azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmaznak minden szükséges információt, illetve nem érkeznek be online a határidő lejárta előtt.

A támogatás iránti pályázatokat az EU hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani.

 

6. Odaítélési feltételek

A támogatható pályázatok értékelése a következő elbírálási szempontok alapján történik. A pályázati támogatások odaítélésének kritériumai a következők:

 1. Relevancia (20 %)
 2. A projekt tervének és végrehajtásának minősége (30 %)
 3. A partnerség és az együttműködési megállapodás minősége (30 %)
 4. Hatás, terjesztés és fenntarthatóság (20 %)

 

7. Költségvetés

Kapacitásfejlesztési projektnek odaítélhető maximális támogatás: 150 000 EUR

 

8. Határidő

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 5. – közép-európai idő szerint 17:00

 

További információk

További részletekről a pályázóknak szóló útmutatóban tájékozódhat: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en 
A pályázati csomag elérhető a következő internetes címen: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2020_en

Elérhetőség e-mailben: EACEA-YOUTH{kukac}ec.europa.eu

Utolsó módosítás: 2022.11.11.