Innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és megvalósításnak támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása az Erasmus+ program ifjúsági területén.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Ifjúság Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Erasmus+ együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén az ifjúsági területen (KA2)

Stratégiai partnerségek, Nemzetközi ifjúsági kezdeményezések

 

1. A pályázattípus célja

Innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és megvalósításnak támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása.

 

2. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

 

3. Támogatható tevékenységek

1. Stratégiai partnerség: céljaitól és összetételétől függően a projekteknek két típusa van:

2. Kapacitásfejlesztés: A kapacitásfejlesztési projektek nemzetközi együttműködési projektek, amelyek a programországok és partnerországok ifjúsági szervezetei közötti többoldalú együttműködésen alapulnak. Részt vehetnek bennük az oktatás, a képzés vagy más társadalmi-gazdasági ágazat terén tevékenykedő szervezetek is.

 

4. A programban részt vevő országok

A stratégiai partnerségek célja a programországokban működő szervezetek/intézmények közötti együttműködés biztosítása. Partnerként (nem pályázóként) azonban partnerországokban működő szervezetek/intézmények is részt vehetnek stratégiai partnerségben, amennyiben részvételük jelentős hozzáadott értéket képvisel a projekt szempontjából.

 

5. Pályázati feltételek

A formai és tartalmi követelményeket a Pályázati útmutató B) része tartalmazza.

 

6. Prioritások

A minőségi ifjúsági munka támogatása. Prioritást élveznek azok a projektek, melyek célja:

Prioritást élveznek azok a nemzetközi ifjúsági kezdeményezés típusú projektek, melyek lehetővé teszik, hogy a fiatalok csoportjai megvalósítsák azokat az ötleteiket, köztük társadalmi vállalkozásokat, melyek célja a mindennapi életükben tapasztalt kihívások és problémák kezelése.

 

7. A támogatás mértéke

Támogatás igényelhető a következőkre: projektmenedzsment és megvalósítás; nemzetközi projekttalálkozók; rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása.

 

8. A pályázás menete

Ennek részleteit a Pályázati útmutató C) része tartalmazza.

 

9. A pályázatok beadásának határideje

Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 30. helyett 2020. május 7-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

További információ 

További információ az Erasmus+ Ifjúság honlapján található
Pályázati útmutató: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/guidelines
Pályázati tudnivalók: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info 
Pályázati felhívás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ%3AJOC_2019_373_R_0006

Utolsó módosítás: 2022.11.11.