Barátkozás a mesehősökkel

2008 | Köznevelés | | Pest | Gesztenyés Óvoda, Kistartcsa

Címkék: Auditív készségek, Vizuális készségek, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Drámajátékok bevonása

A pályázati lehetőség nem volt ismeretlen számunkra, mivel korábban már részt vettünk hasonló projektben. A kistarcsai Szlovák Kisebbségi Önkormányzat szoros kapcsolatot tart fenn a szlovákiai Beluša községgel, és az ottani óvoda, mint koordinátor ajánlotta fel az együttműködés lehetőségét. A népmeséket feldolgozó projekt tervét a korábbi projektünk utolsó partnertalálkozóján fogalmaztuk meg.

Partnerségünk közösen választott témája a népmese – a kulturális örökség része –, a népi kultúra, a népmesék világának megismerése a saját és a partnerországok óvodai nevelésében. A népmesék feldolgozása során megismerhettük és összehasonlíthattuk a mesevilág hőseit, más népek kultúráját, az irodalmi neveléshez kapcsolódva a gyermekekkel könyvtárakat, múzeumokat, színházakat is látogattunk.

A projekt megvalósításához munkaközösséget alakítottunk, és összeállítottuk 2 évre a munkatervünket, kiegészítve az óvodánkban folyó munkánkkal, ami ehhez a programhoz kapcsolódik. Minden partnernek kijelöltünk egy-egy feladatot: a szlovák óvoda mesekönyvet, a lengyel óvoda számítógépes játékot, a cseh óvoda DVD-t, mi pedig memória kártyát készítettünk. A közös projekttermékek elkészítése során fontos szerepe volt számítógépes ismereteinknek, felkészültségünknek, sőt ezek lényegesen fejlődtek is az együttműködés ideje alatt.

A projektmunka szerves részévé vált óvodai életünknek, minden gyermek és pedagógus részt vett benne. Az együttműködés során a mese feldolgozásához kapcsolódó, közösen készített projekttermékek határozták meg a feladatokat. A mesekönyvben a partnerországok meséi és a hozzá készített gyermekrajzok, a számítógépes játékhoz és a memória kártyához a gyermek illusztrációk, a DVD filmhez a kiválasztott mesék dramatikus feldolgozása volt a közös feladat.

A mesefeldolgozásokhoz kapcsolódó új technikákkal, eszközökkel és anyagokkal való ismerkedés lehetővé tette, hogy az óvodai művészeti nevelésünk (irodalom, ének-zene, vizuális nevelés) még színvonalasabbá váljon. A pedagógusok a projekttalálkozók alkalmával megismerkedtek a partnerországok kultúrájával, életmódjával, szokásaival, új módszereket, pedagógiai eljárásokat sajátítottak el, lehetőségük nyílt meglévő nyelvi ismereteik felelevenítésére, és új nyelvekkel való találkozásra is. A projektmunkában használt új metodikák, kézműves délutánok, a közös feladatok és programok segítették az intézményben új munkatársi kapcsolatok kialakulását.

Projektünk megvalósítását a települések vezetői is támogatták, részt vettek a projekttalálkozók programjain, a külföldi találkozókra is ellátogattak. A szülők végig követhették az együttműködés folyamatát, szülői értekezleteken és az óvodánkban létrehozott Comenius-falon folyamatosan tájékoztattuk őket az eseményekről, valamint az óvoda folyosóján rendezett kiállításokat is megtekintették; örömmel fogadták a pályázati támogatásból vásárolt eszközöket. A projekt során elvégzett feladatok és az elért célok növelték nevelőmunkánk színvonalát, a szülők elégedettségét és támogatását.

Az együttműködés lehetőséget biztosított arra, hogy óvodás gyermekeink közvetlenül találkozhassanak számukra eddig ismeretlen nyelvekkel. A projekttalálkozók alkalmával a partnerországokból érkező vendégek saját nyelvükön köszöntötték őket, óvodás dalokat énekeltek, a meséken, mesekönyveken, színezőkön keresztül találkoztak a szomszéd országok mesehőseivel. Ezáltal a könyvek szeretete, a népmesék világa beépült mindennapjaikba.

Ratimovszky Tiborné óvodavezető és Csuvarszki Pálné projektmunkaközösség-vezető beszámolója alapján