Csapatjátékossá válni

2010 | Köznevelés | hátrányos helyzet | Veszprém | Farkasné Dunai Andrea

Címkék: Mozgásos készségek, Játék

Az általam vezetett intézmény helyzetéből adódóan arra törekszem, hogy az esélyegyenlőséghez, interkulturális neveléshez, a kisebbségek helyzetéhez kapcsolódó ismereteimet tovább bővítsem. A külföldi szakmai továbbképzés lehetőségéről a Tempus Közalapítvány honlapján olvastam, a kiválasztott továbbképző kurzust a Comenius-Grundtvig kurzuskatalógusban találtam. Mivel fő témája a csapatjátékossá válás, a hatékony kommunikáció volt, illetve hogy mindehhez hogyan járulhatunk hozzá egy csoport vezetőjeként, arra számítottam, hogy sok hasznos és Magyarországon kevésbé ismert módszerrel is megismerkedhetek majd, melyek hatékonyan elősegíthetik alapvető készségek és képességek fejlesztését az óvodás korú gyermeke számára.

A kurzust jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező trénerek tartották Murón, a festői szépségű Mallorca szigetén 2010 júniusában. A kis csoport tagjai Finnországból, Németországból és Törökországból érkeztek, én egyedüliként képviseltem országunkat. Egy továbbképzésről általában az a kép él az emberben, hogy tanárok, trénerek tartanak előadásokat egy adott témában. Mallorcán nagy hangsúlyt kapott a csoportmunka, a szerepjátékok is, így nemcsak elméletben tanulhattuk meg a metakommunikáció, az empátia kapcsolatokban betöltött szerepét, a lovasterápia alapjait vagy a célorientált viselkedés jellemzőit, hanem mindezt a gyakorlatban is kipróbálhattuk.

Prezentációk formájában mutattuk be egymásnak országunk oktatási rendszerét, így én is röviden felvázoltam a magyar iskolarendszert, az óvodai nevelés szerepét, saját intézményem jellemzőit, nagy hangsúlyt fektetve a roma származású gyerekek helyzetére, a régió fejlődését elősegítő uniós pályázatokra, az eddig elért eredményekre.

Minden nap egy-egy résztémával foglalkoztunk részletesebben, és óvodában, iskolában egyaránt jól hasznosítható, játékos formában sajátítottuk el a hallottakat. Így például az erőszakmentes kommunikációval kapcsolatban olyan ismeretekre tettem szert, melyeket óvodavezetőként hatékonyan tudok alkalmazni munkahelyi konfliktusok kezelésében, szerepjátékok segítségével pedig egyszerű formában átadhatók az óvodásoknak is. Marshall Rosenberg modellje ugyanis a farkas és a nagyszívű zsiráf szimbólumán keresztül mutatja be a kommunikációs problémákkal teli (fenyegetés, megfélemlítés, parancsolgatás), illetve az empátián, együttérzésen alapuló kapcsolatot. Ennek mintájára könnyen kitalálhatunk feladatokat, melyek segítségével játék közben sajátíthatják el a gyerekek, hogyan mondhatják el érzéseiket, kéréseiket úgy, hogy közben ne bántsanak meg másokat.
Nagy élményt jelentett számomra a lovas tréning. Az emberi kapcsolatokhoz hasonlóan a lovak között is kialakul egy hierarchia, ezt megfigyelve a csoportok működésének néhány jellemzőjét leegyszerűsített formában tapasztalhatjuk meg. Ahhoz, hogy a lovat irányítani tudjuk, elengedhetetlen, hogy elnyerjük a bizalmát. A lovas és más állatterápiák jótékony hatással vannak a szociális vagy súlyosabb mentális problémákkal küzdő gyermekek állapotára. Anyagi helyzetünktől függően mi is törekszünk arra, hogy óvodásaink minél több alkalommal megtapasztalhassák az állatokkal való találkozás örömét.

Hazatérve az óvodai nevelőtestületi ülésen és kistérségi munkaközösségi értekezleten osztottam meg tapasztalataimat a kollégáimmal.

Már maga a helyszín, a mediterrán éghajlatú spanyol sziget turisztikai látványosságai, régészeti emlékei és szépsége is csodálatos élményt jelentettek számomra, emellett szakmai fejlődésem szempontjából is fontos volt a továbbképzés. Egy ilyen kurzuson való részvétel az ismeretek bővítésén túl lehetőséget ad a nyelvgyakorlásra és ismerkedésre is. Olyan módszereket és technikákat sajátíthatunk el, melyek hazánkban kevésbé elterjedtek, de saját munkánkban, a helyi viszonyokra alkalmazva a fejlődés új irányainak nyithatnak utat. Az a szemléletmód, a változtatásra és újra való nyitottság, melyet a nemzetközi környezetben megtapasztalhatunk, iránymutatóul szolgálhat a problémák kreatív megoldásához.

Farkasné Dunai Andrea óvodavezető