Hagyományőrzés, új szokások

2007 | Köznevelés | nyelvtudás | Budapest | Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája, Budapest

Címkék: Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Személyes és társas készségek, IKT eszközök alkalmazása a tanórán, Projektszerű megvalósítás

Miért döntöttek úgy, hogy pályáznak?

Intézményünkben német nemzetiségi csoport is működik, és az ott dolgozó kollégák szerettek volna testvér-csoportot találni német nyelvterületen. Az interneten rátaláltunk az eTwinning programra, a regisztráció után számos bemutatkozó anyagot küldtünk el német és osztrák óvodáknak. A visszajelzések pozitívak voltak, többek között egy osztrák óvodával alakítottunk ki szorosabb kapcsolatot. Az eTwinnig együttműködést követően egyenes út vezetett a Tempus Közalapítvány honlapjára, ahol hamarosan megtaláltuk azt a pályázattípust, amiben önálló óvodaként pályázhattunk.

Hogy zajlott a partnerkeresés?

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert ehhez a projekthez már nem kellett partnereket keresnünk, hiszen a projekt koordinátora kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett, majd előkészítő látogatást szervezett intézményébe, melyre bennünket is meghívott. Fontosnak tartottuk, hogy a munkanyelv német legyen, és így lehetőségünk legyen a német hagyományokat, kultúrát közelebbről is megismerni.

Mi volt a témájuk?

A projekt egy egyszerű ötletből fejlődött ki, és nagyon színes, gazdag élményt nyújtott a benne résztvevőknek. A választott témánk egyértelműen következett az intézményben működő német nemzetiségi csoport mindennapi életéből, tevékenységeiből. Nevelési programunk alappillére az anyanyelvi nevelés magyar és német nyelven, a hagyományápolás, a hagyományok átörökítése. Szerettük volna közvetlenül is megtapasztalni azokat az ünnepeket, tradíciókat, melyeket a gyerekeknek igyekeztünk átadni óvodai életük során.
A projekt az első pillanattól kezdve rendelkezett egy közös bloggal, melyre minden új esemény, megvalósított feladat felkerült (www.kindergartenlaunegg.blogspot.com). A közös munka lehetőséget adott arra is, hogy német dalokat, táncokat tanítsunk egymásnak, melyeket beépítettünk a mindennapi tevékenységeinkbe. Természetesen megmutattuk egymásnak a saját országunk gyermekdalait, táncait, videóra vettük és elküldtük egymásnak DVD-n vagy levetítettük a projekttalálkozók alkalmával. Megtanultuk a számokat 1-től 10-ig egymás anyanyelvén, a feladathoz kapcsolódóan a gyerekek szabadkézzel vagy számítógép segítségével különböző képeket készítettek. Ezt a tevékenységet számos hasonló követte, a feladatok között ismert mesék digitális mesekönyvvé alakítása is szerepelt, a gyerekekkel közösen sütve, főzve egymás hagyományos konyhaművészetét is megismertük.

Mit tartanak a legfontosabb eredménynek?

Sokkal nyitottabbak lettünk más országok, emberek irányában. Lehetőségünk volt felmérni az országok közötti különbségeket és hasonlóságokat, ezáltal a gyermekeket is arra neveljük, hogy előítéletektől, sztereotípiáktól mentesen alkossanak képet az övéktől eltérő kultúrákról, nemzetekről. A különböző hagyományok vizsgálata, megismerése közben a résztvevők gazdagabb képet kaptak saját gyökereikről és kultúrájukról.
A programnak köszönhetően a gyerekek megtapasztalhatták, hogy lakóhelyük, Európa, mennyire multikulturális környezet, a projekt hatására elkezdtek új dolgok iránt érdeklődni. Ünnepeinket, hagyományainkat mind a magyar, mind a német területen tudatosabban szervezzük, az együttműködésnek köszönhetően bővültek ezzel kapcsolatos ismereteink. Új szokásokat is tanultunk, melyek beépültek a régi hagyományok közé (pl. Márton napi lámpás felvonulás), és számos olyan hagyomány van, melyet most már nem csak a német nemzetiségi csoport, hanem az egész óvoda ünnepel. A számítógépek alkalmazása a mindennapi tevékenységek során is intenzívebbé vált. Közösen készítünk kalendáriumot a gyerekekkel, vagy a kitalált történetekből meséket digitalizálunk. A német nyelv használata is népszerűbb a gyerekek körében, a projekt végére bátrabban, könnyebben használták.

Mit tanácsol azoknak, akik még csak fontolgatják a pályázást?

Nagyon örülünk, hogy lehetőséget biztosítanak az óvodáknak is ilyen magas szintű nemzetközi együttműködések megvalósítására. Szeretnék mindenkit biztatni, hogy próbálja ki, nem jelent megterhelést az intézmény számára, mivel ugyanazt a tevékenységet kell végezni, mint a mindennapokban, csak tudatosabban, átgondoltabban.
Nekünk a jövőre vonatkozóan is vannak terveink, jelenleg is zajlik egy projekt az óvodánkban környezet- és természetvédelem témában. Az előző együttműködés során szerzett tapasztalatok alapján bízom benne, hogy ez a projekt is hasonlóan sikeres és jó eredményekben gazdag lesz.

Barkóczi Mariann projektkoordinátor beszámolója alapján