Pénzügyi tanulmányok hátrányos helyzetű felnőttek számára, avagy a román pénzügyi prédikátor és a francia bankár találkozása Budapesten

2007 | Felnőtt tanulás | aktív állampolgárság, pénzügyi / gazdasági ismeretek | Budapest | Autonómia Alapítvány

Címkék: Fejlesztő értékelés, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás

2007-ben a legjobbkor jött a varsói székhelyű Microfinance Center megkeresése, mert az Autonómia Alapítvány olyan területen kezdett fejlesztésbe, amely nemcsak a szervezet, nemcsak az egész szektor, hanem a magyar társadalom számára is újszerűnek számított: a felnőtteknek szóló pénzügyi képzési program megtervezéséhez és lebonyolításához nagy mértékben hozzájárultak a külföldi partnerszervezetek e területen szerzett tapasztalatai. A Grundtvig partnerség keretében 8 uniós tagország (Lengyelország, Franciaország, Dánia, Anglia, Románia, Németország, Szlovákia, Spanyolország) mellett norvég, orosz és örmény szervezetek, szakemberek munkáját is megismerhettük. A tanulási kapcsolat pénzügyi fejlesztéssel foglalkozó szervezetek közt zajlott. Az ilyen típusú programok célcsoportja többnyire valamilyen szempontból hátrányos helyzetű felnőttkorú emberekből áll. Mind a terület viszonylagos újszerűsége, mind a célcsoport speciális igényei miatt indokoltnak tartottuk a módszerek, tananyagok, tapasztalatok nemzetközi cseréjét. Az általános cél az egyes országok hátrányos helyzetű rétegeinek pénzügyi fejlesztése, illetve az ehhez történő szakmai hozzájárulás volt a felnőttoktatás módszertanán alapuló tematikák, módszerek és tapasztalatok kölcsönös átadásával.

Természetesen különbségek is voltak az egyes résztvevők módszerei közt, hiszen nem minden ország, szervezet ugyanazzal a célcsoporttal dolgozik. Így míg a nyugati kollégáink zömében migránsok számára szerveznek ilyen programokat, addig a közép-európai, keleti partnerek többnyire a romák vagy hátrányos helyzetű kistelepüléseken élők számára kínálnak pénzügyi fejlesztő programokat. A mi szervezetünk roma közösségekben valósítja meg hasonló projektjeit. Sajnos Magyarországon nagyon kevés ilyen projekt működéséről tudunk, ezért is indokolt a nem feltétlen roma, de hátrányos helyzetű célcsoportok körében végzett fejlesztő munka megismerése, akár szakértői értékeléssel, akár kötetlen szakmai beszélgetés formájában. A projekt második célja a szakmai párbeszéd és külső véleményalkotás lehetőségének megteremtése volt.
Jóllehet, léteznek Magyarországon pénzügyi képzési tananyagok, azonban ezek egyike sem alkalmas a hátrányos helyzetű vidéki roma célcsoport képzésére. Ezért az Autonómia Alapítvány tervei közt már korábban is szerepelt önálló pénzügyi fejlesztő tananyag kidolgozása – ehhez kerestük a külföldi mintákat, segítséget. A tapasztalatcsere különböző, főként a mikrohitelezéssel foglalkozó szervezetek közt zajlott. A mikrohitelezés ma már elképzelhetetlen a pénzügyi fejlesztés, így a nem formális felnőttoktatás eszközeinek alkalmazása nélkül. Ugyanígy – a tanulási kapcsolatban részt vevő szervezetek tapasztalata által is alátámasztva –, fordítva sem képzelhető el a dolog, azaz a pusztán pénzügyi képzést tartalmazó programok nem lehetnek hatékonyak, ha nem egészülnek ki akár a megtakarítást ösztönző vagy különböző vagyoni felhalmozást, illetve jövedelemteremtést segítő hiteleszközök alkalmazásával. A hangsúlyok és módszerek azonban országonként jelentősen eltérnek. A projekt célja az egyes szervezetek hasonló programjainak részletes bemutatása volt.

Komoly vitáink is voltak a célcsoportok motiválhatóságával, bevonhatóságával kapcsolatban, valamint a hitelezés lehetőségeiről és felelősségéről ebben a piaci szegmensben, és a méltányos bankolásban sem mindig értettünk egyet. Sok más olyan kérdésről is vitáztunk, amely mára a magyarországi közbeszéd részévé vált, de még 2008-ban több új programunk kereteit alapozta
meg: az azóta lebonyolított Esélykassza csoportos hitelezési programunk vagy a most futó IDA-Lakhatás programunk.

A program szakmai tartalmát a konzorcium tagja, a német Evers und Jung tanácsadó cég által készített kérdőívekkel értékeltük. Az értékelés eredményének ismertetésére az utolsó, budapesti találkozón került sor. Hangsúlyoznunk kell, hogy a formális, találkozókra fókuszáló értékelésen túl, a tapasztalatcsere és a közös tananyagkidolgozás mellett jelentősebb eredménynek tekinthető a partnerszervezetek közt kialakult és továbbélő munkakapcsolat, amelynek hozománya például az Autonómia Alapítvány és Microfinance Center által közösen lebonyolított, nyolc országra kiterjedő, a mikrohitelezés tapasztalatait elemző kutatás, vagy a szintén partner European Microfinance Network által is szervezett, a Levis Foundation által támogatott Indigo Platform működése.

Béres Tibor