Európai dimenziók a zenei nevelésben - Erasmus intenzív program a Nyíregyházi Főiskolán

2008 | Felsőoktatás | | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyházi Főiskola

A Liverpool Hope University koordinálával megvalósult projektben öt ország egyetemei vettek részt.

A program célja, hogy képessé tegye a hallgatókat nemzetközi csoportban való együttműködésre, segítse a zene európai dimenzióinak feltárását, a különböző tanítási módszerek, iskolatípusok megismerését, az egész életen át tartó tanulás jelentőségének megtapasztalását.

A nyíregyházi Főiskola ének-zene tanszéke 2006-ban kapcsolódott be az Argenord (International Arbeitgemeinschaft Musikpädagogik der nördlichen Länder Europas) zenepedagógiai munkacsoport Erasmus intenzív programjába. A projekt korábban Discoveries in Music elnevezéssel, a 2008 –11 közötti hároméves pályázati ciklusban Explorations in Music in Education: European Dimensions címmel, megújult tartalommal működött.

A program öt ország egyetemének (Hochschule für Music und Theater Rostock (DE), Umeå Universitet –Umeå (SE), Liverpool Hope University – Liverpool (UK), Lemmensinstituut – Leuven (BE), Nyíregyházi Főiskola– Nyíregyháza) partnerségére épült.

A program célja, hogy képessé tegye a hallgatókat nemzetközi csoportban való együttműködésre, segítse a zene európai dimenzióinak feltárását, a különböző tanítási módszerek, iskolatípusok megismerését, az egész életen át tartó tanulás jelentőségének megtapasztalását. Az évenként meghatározott témakörhöz kapcsolódva workshopokat, zenés foglalkozásokat (kóruspróbákat, táncházat stb.) tartottak. A 15-17 fős workshop csoportok nemzetek és nemek szerint vegyes összetétellel működtek. A workshopokon a témához kötődő táncos, mozgásos, kreatív, improvizatív, különféle tanulási folyamatokat végigvezető gyakorlatok, valamint klasszikus, elektronikus vagy ritmus-, illetve testhangszerek használatát igénylő zenés, énekes programok, feladatok szerepeltek, melyek célja az iskolai tanításra való előkészítés volt. Az előadások keretében a hallgatók a partner országok oktatási rendszereit, zenepedagógiai módszereit, didaktikai alapelveit ismerhették meg, így bepillanthattak például a Kodály koncepciója alapján felépített magyar módszerbe is.

A résztvevők iskolalátogatási program keretében működtek együtt általános és középiskolai tanulókkal, tanárokkal. A mintegy 9-10, egyenként 4-5 főből álló, vegyes összetételű iskolai csoport munkáját mentorok segítették. akik tanácsot adtak az óratervezéshez, figyelemmel kísérték a pedagógiai folyamatokat, vezették az értékelést, önértékelést. A kommunikáció nem okozott problémát: a gyerekek, korosztálytól függetlenül, nagyon élvezték az angol nyelvű, csoportos óravezetést. hallgatóink jól érvényesítették az általunk megfogalmazott alapelveket: a tervezésnél fokozottabb figyelmet fordítottak a kreativitásra, a „szavak nélküli tanításra”, a mozdulatokra, gesztikulációkra, utánzásra, egyszerű fogalomhasználatra. A program disszeminációs hatása jelentős.

A résztvevők leendő zene- és énektanárok, akik tanári pályájuk során alkalmazni fogják a megszerzett ismereteket. Általános tapasztalat, hogy saját környezetében valamennyi partner figyelmet fordít a projekt eredményeinek továbbadására és a média bevonására. A projekt újszerűségét igazolja a nemzetközi fórumokon tapasztalt érdeklődés és a program iránti folyamatos hallgatói igény. Jelentősége pedagógiai és didaktikai értelemben is kiemelkedő: átgondolt lépésekben halad a tanulástól a tanításig, a felsőoktatási intézménytől az iskoláig.