Fiatal vállalkozói szolgáltatások Közép-Európában

2008 | Szakképzés | munkaerőpiac, vállalkozókészség fejlesztése | Heves | Neumann János Középiskola és Kollégium

Címkék: Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, Kreatív gondolkodás, Példák, analógiák felismerése, Kritikai gondolkodás, Érvelés, Személyes és társas készségek, Önálló munkaszervezés, IKT eszközök alkalmazása a tanórán, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás, Csoportdinamika kialakítása

A projekt a folytatása volt korábbi két Youngbusiness.net projektünknek, amelyek során a vállalkozói készségek fejlesztését megcélzó intézményi hálózatot alakítottunk ki elsősorban olyan fiatalok számára, akik a középiskolai tanulmányaikat követően a vállalkozói formák iránt érdeklődnek, és saját vállalkozást szeretnének kialakítani.

A Youngbusiness.net 3 projektünkben tréninganyagokat dolgoztunk ki a vállalkozási készségek fejlesztésére, amelyek segítségével a kedvezményezett 17-33 éves korú fiatalokat megtanítottuk arra, hogy a megszerzett ismereteiket gyakorlati szinten is tudják a vállalkozói lét során, illetve a mindennapi életben, vállalkozás nélkül is saját körülményeiknek megfelelően adaptálni és alkalmazni. A projektben kifejlesztett oktatási anyagok felhasználásával az általunk kialakított gyakorlati készségek jelentősen növelték a fiatalok európai munkaerő-piaci esélyeit. Az újszerű oktatási anyagokat (pl. online anyagokat és módszereket) és az azokhoz kapcsolódó bevált gyakorlati megoldásokat akkreditáltattuk, a középiskolai tananyagba beépítettük, és azóta is alkalmazzuk, ilyen módon hozzájárult projektünk a szakképzés minőségi megújulásához is.

A magyarországi és a külföldi partner intézményeink egyetértettek abban, hogy a fiatalokban erősíteni kell azokat a készségeket, amelyek segítik őket abban, hogy az életben gyakorlati szinten tudják a megszerzett ismereteiket alkalmazni, és ezáltal nagyobb esélyük lesz arra, hogy sikeresek legyenek, intellektuális és szakmai téren egyaránt, valamint megtalálják helyüket a társadalomban. A program speciális módszertant dolgozott ki, mely a döntéshelyzetbe hozás alapelvére épül: célunk volt, hogy a fiatalokat képessé tegyük arra, hogy saját lehetőségeiket és korlátaikat fel tudják mérni, ezek ismeretében pedig képesek legyenek döntéseket hozni és döntéseikért felelősséget vállalni, tudatos állampolgárokként.

A program különösen látványos eredményt hozott az etnikumuk miatt hátrányos helyzetű fiatalok esetében, de segítettünk a fiatal munkanélkülieknek is megtalálni a lehetőségeiket. Arra törekedtünk, hogy a tapasztalatokat, a jól bevált gyakorlatokat és az eredményeket kölcsönösen átadjuk egymásnak a partnerek körében, és kiterjesszük a disszeminációs munkát a tágabb iskolai, vállalkozói és üzleti környezetünkre is. A tanárok számára például módszertani tréningeket tartottunk, hogy be tudják építeni az iskolai programjaikba a vállalkozói készségek fejlesztését. Regionális rendezvényeket szerveztünk, ahová meghívtuk az oktatási és képzési, valamint az üzleti szféra képviselőit, de a meghívottak között ott voltak a civil szervezetek, a kereskedelmi kamarák, a hátrányos helyzetűeket támogató szervezetek képviselői is. Sikerült elérnünk azt, hogy a fiatal résztvevők és kedvezményezettek tovább tudták adni megszerzett ismereteiket, így egyre többen tudták alkalmazni, majd továbbadni a vállalkozói készségekhez kapcsolódó, a stratégiai gondolkodáson alapuló tudásanyagot.

Az ismeretek továbbadásának egyik módja a tréning volt, melyen a vállalkozói ismeretek mellett a résztvevők megtanulták azokat a technikákat, amelyeket a tanácsadások során alkalmaztak a kedvezményezettek körében. Népszerű volt a projektpartnerek és a meghívott partnerintézmények részvételével létrehozott, európai közösségi téren zajló Nemzetközi Ifjúsági Vállalkozói Verseny (Youth Enterprise Competition). A verseny alapötlete nemzetközi közös gondolkodás eredménye volt. Rájöttünk arra, hogy partner iskoláinkkal nemzetközi szinten is közösek a problémáink, és hasonlóak a tanulók igényei az ismeretek alkalmazása terén is. Mindannyian fontosnak ítéltük a kooperatív munkát, a logikus érvelést, a saját gondolatok adekvát megfogalmazását, a gazdaságos időbeosztást, az előrelátó tervezést, a következmények és a körülmények figyelembe vételét, a rövid és hosszú távú célok megfogalmazását. Miközben a diákok egy-egy sikeres vállalkozást mutattak be esettanulmányon keresztül, illetve saját virtuális vállalkozást hoztak létre és működtettek az alapítástól a sikerig, a vállalkozói készségeket használták. A versenyre való felkészülés során megtanulták, hogyan kell másokra odafigyelni, rendszerben gondolkodni, konszenzusra jutni és kompromisszumot kötni, konfliktusokat kezelni és a körülményeket figyelembe véve önállóan dönteni. Mindezek a készségek lényegében a sikeres vállalkozáshoz szükségesek, de ugyanúgy a sikeres életpálya kritériumai is. Ezek a célok alapozták meg a Youth Enterprise Competition létrejöttét, és a projekt megvalósítása során is ezeket a készségeket erősítettük.

A program hosszú távú fenntartása céljából társaságot hoztunk létre a partnerekkel közösen, amely lehetővé teszi, hogy a program a projektzárást követően továbbra is segítse a fiatalokat.

Haron Ildikó